Čas na serveru 08:00:39

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Leonid Ochrymčuk

Narozen 19.5.1929 v Brně, zemřel 24.8.2005 tamtéž.

malíř, sochař, pedagog, tvůrce objektů

V letech 1948 až 1953 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u profesorů Františka Doubravy, Bohumila Stanislava Urbana, Eduarda Miléna a Vincence Makovského. Od roku 1958 pedagogicky působil na dětském oddělení psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. V letech 1972 až 1989 působil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1982 jako docent a od roku 1988 jako profesor.

Člen tvůrčí skupiny Profil 58, Clubu Sýpka, TT klubu, Unie výtvarných umělců. Tvorba Leonida Ochrymčuka je námětově i formálně inspirována světem dětské výtvarné představivosti. Prvním velkým tématem jeho malby jsou antropomorfní stroje (Kombajnek, Stroj-červený pták, 1967), vzdáleně ovlivněné Františkem Grossem. Paralelně vznikají hravé asambláže (Velké klikaté okno, Buchty pro Vasarelyho, 1969) ze slévárenských modelů, instalačního materiálu, fragmentů dětských hraček. V polovině 70. let začíná pracovat na rozsáhlém cyklu Vystřihovánek: papírové modely určené k vystřihování kolážuje (později také zvětšuje a maluje) na čtverečkový rastr. Z rastru odvozuje v roce 1978 bizarní bytost, nazvanou LOB, která se pak již trvale stává jednotícím motivem jeho tvorby. Zprvu je především geometrickou strukturou, postupně se spojuje s rozmanitými banálními prvky (lidový ornament, kýčovité pohlednice) a často nabývá iluzivní plasticity, stává se fantaskní architekturou namalovanou na malířsky pojednané pozadí (detaily pralesů celníka Rousseaua). Po roce 1990 se stupňuje Ochrymčukův příklon k triviální městské kultuře (do obrazů zařazuje prvky reklam, automobilových značek) a dává tak vzniknout originální, byť časově opožděné verzi amerického pop artu, vnímané jednou s humorným nadhledem, jindy se záměrnou naivitou.

Ochrymčukovo dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Hodoníně a jinde. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě má ve svých sbírkách zastoupeny například obrazy: Staré chlévy (1976), Odpočívající kombajn (1979) a další.