Čas na serveru 07:44:38

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Roelof Jansz. van Vries - připsáno

Severonizozemský malíř Roelof Jansz. van Vries se narodil se v Haarlemu v roce 1630/1631, jeho otcem byl snad Jacob Roelofsze. de Vries.

Roku 1653 je doložen v Leidenu a od roku 1659 se usadil v Amsterodamu, kde se jako 28letý v tomto roce oženil. V Amsterodamu je písemně následně zaznamenám v letech 1661, 1667 a 1681 a zde někdy po roce 1681 i zemřel. Stýkal se řadou dalších malířů (Reynier Hals, Egbert van Heemskerck, Pieter de Nijs, Jan Theunisz. Blanckerhoff, Johan Hackaert a Aert van der Neer). Zdá se, že se svými společníky byl často zapleten i do rvaček, někdy s vážnými zraněními. Jeho nejstarší datovaná práce pochází z roku 1650, svá díla datoval však jen vzácně a tak je chronologie jeho tvorby značně složitá. Pokud jsou jeho obrazy signované, tak jako R Vries či R v Vries. Jeho tvorba se soustředila na krajinomalbu a patří mezi amsterdamské malíře odvolávající se k tvorbě svého slavného současníka, Jacoba van Ruisdaela. Kvalita jeho děl je různorodá a inspiroval se také pracemi i dalších malířů (M. Hobbema, J. Wynants a Ph. Wouwerman). Některé jeho práce byly později dosignovávány monogramem JVR (Jacob van Ruisdael), což dnes poněkud komplikuje identifikaci děl obou malířů.  Malby Roelofa Jansz. van Vries se nacházejí v řadě veřejných i soukromých sbírek starého nizozemského malířství. Datované malby jsou uloženy v těchto kolekcích: Filadelfie 1652; Praha 1666; Lipsko 1667; Výmar (2x) 1672; Dublin 16(81?). Nedatovaná díla nalezneme v celé Evropě i v USA: Amsterdam; Anholt; Birmingham; Budapešť (2x); Compiègne; Kodaň; Frankfurt nad Mohanem; Göttingen; Haag; Lipsko; Lyon; Mohuč; Nantes; New York; Osnabrück; Praha, Roanne; Schwerin; Stockholm (2x); Turín; Varšava.