Čas na serveru 08:52:43

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Znalec na telefonu 602 308 275

galerie@galerieplatyz.czDatabáze autorů

Roman Dressler

Narodil se 20. 8. 1889 v Jablonci nad Nisou a zemřel 20. 7. 1963 tamtéž.

V letech 1918 až 1921 byl žákem akademie výtvarných umění v Praze, studoval u profesora Thiele. Pobýval nějaký čas v Paříži, kde kreslil a maloval. První období jeho tvorby spadá do dvacátých let a je ovlivněno právě pařížským pobytem a kontaktem s nejprogresivnějšími proudy tehdejšího umění. Tehdy v jeho tvorbě převažovaly portréty a zátiší. Ve třicátých letech se usadil v rodném kraji a věnoval se krajinomalbě, pojaté realisticky s důrazem na přírodní detail.