Čas na serveru 20:21:21

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Roman Dressler

Narodil se 20. 8. 1889 v Jablonci nad Nisou a zemřel 20. 7. 1963 tamtéž.

V letech 1918 až 1921 byl žákem akademie výtvarných umění v Praze, studoval u profesora Thiele. Pobýval nějaký čas v Paříži, kde kreslil a maloval. První období jeho tvorby spadá do dvacátých let a je ovlivněno právě pařížským pobytem a kontaktem s nejprogresivnějšími proudy tehdejšího umění. Tehdy v jeho tvorbě převažovaly portréty a zátiší. Ve třicátých letech se usadil v rodném kraji a věnoval se krajinomalbě, pojaté realisticky s důrazem na přírodní detail.