Čas na serveru 17:49:34

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Znalec na telefonu 602 308 275

galerie@galerieplatyz.czDatabáze autorů

Karel Javůrek

Narodil se 30. 7. 1815 v Praze a zemřel 23. 3. 1909 také v Praze.

Byl synem pražského továrníka, výrobce pentlí. Jako dvacetiletý odešel do Vídně, kde pracoval jako kožešník. Ujal se ho však Josef Danhauser. Po roce se vrátil do Prahy a nastoupil na akademii výtvarných umění. V roce 1837 byl žákem Františka Tkadlíka a v roce 1844 byl přijat do ateliéru Christiana Rubena, který se stal jeho největším vzorem. Pod jeho vedení maloval na akademii historické obrazy až do roku 1850. Poté odešel na dva roky do Antverp a v roce 1855 pak odjel společně s Jaroslavem Čermákem na roční stáž do dílny Thomase Coutura v Paříži. V následujících desetiletích žil v Praze a až do pozdního věku tvořil historické malby, jejich výběr každoročně prezentoval v Rudolfinu na výstavě Krasoumné jednoty.  Patřil k velmi plodným malířům. Ve svých dílech zachytil téměř všechna období českých dějin. Společně s Jaroslavem Čermákem je považovaný za průkopníka české historické školy.  Jeho práce se vyznačují láskou k dějinám a pěknou kompozicí. Po celou svou tvůrčí dráhu zůstal věrný romantickému rubenovskému pojetí, náměty čerpal především z historických studií, básní a divadelních her, které zpracovával v sentimentálním romantickém stylu,  cílem bylo připomínat dávné události. Jeho obrazy se dobře prodávaly a často byly též reprodukovány v časopisech Světozor a Zlatá Praha.