Čas na serveru 18:54:01

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Zdenka Rusová

Narodila se 21. 7. 1939 v Praze.

Malířka, grafička, kreslířka.

Studovala aranžérství na Průmyslové škole bytové tvorby v Praze v letech 1953 – 1958, užitou grafiku u profesora A. Strnadla na VŠUP tamtéž v letech 1954 – 1964, u profesora K. R. H. Sonderborga na Staatliche Kunstakademie ve Stutgardu v letech 1967 – 1969 a dějiny umění, pedagogiku a bohemistiku na Oslo Universitet v Norsku. V roce 1970 se usadila v Oslo. Od 1987 je profesorkou grafiky na Akademii v Oslo, v témže roce byla zvolena rektorkou. Koncem 60. let se věnovala převážně grafice a kresbě, později se soustředila na malbu, ale v letech 1974 – 1982 se opět vrátila pouze ke grafice a kresbě. Vedle techniky suché jehly na aluminiu a leptu, kreslí tuší a perem a kombinuje kresbu se suchou jehlou a akrylem. Významnou roli sehrávají v jejich dílech fantazijní složky. Je zastoupena ve sbírkách AJG v Hluboké nad Vltavou, norských veřejných sbírkách a jinde.

(Výtvarné centrum Chagall)