Čas na serveru 20:39:49

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Vladislav Mirvald

Narodil se 3. 8. 1921 v Záluží u Mostu a zemřel 19. 4. 2003 v Lounech.

Výtvarník, pedagog a fotograf, člen významné skupiny Křižovatka.

V roce 1941 absolvoval lounské gymnázium. V letech 1941 – 1945 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství u profesorů Boudy, Lidického a Salcmana, obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování. Později studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích se do Loun vrátil jako profesor výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie. Zde působil s přestávkou let v letech 1960 – 1962, kdy vyučoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, bezmála třicet let. Východiskem jeho zaměření bylo poznání a praktické ověřování kubistické analýzy, její přehodnocení do autonomní struktury díla – první pozoruhodný konvolut kubistických kreseb z roku 1941 zaujme polaritou černé a bílé i diferencováním ploch kresebnými texturami. Více než pětiletá kubistická praxe, k níž patří i malby a reliéfy, byla během studia postupně střídána soustředěním se na realistickou krajinomalbu, která se asi od roku 1954 proměnila v subjektivní, expresívní vodní krajiny. V roce 1961 začaly vznikat kaňkáže, jak je sám autor nazýval. Byly to kresby tuší na namočeném nebo tenkou vrstvičkou vody pokrytém papíře. Vztah řádu a náhody se stal tématem díla. Neintencionální průběh jeho vzniku se uplatnil i při zmrazování vody s tušovým záznamem, akcent na řád se projevil konfrontací s další vrstvou – rýsovanými grafémy, chápanými v lettristickém smyslu jako komunikační i estetická kvalita. Rok 1963 byl určujícím pro celé další jeho dílo, začal užívat rýsování, tématem se stala konstrukce, určující vztahy mezi geometricky vymezenými plochami, konstantou je jejich formování z černých a bílých plošek. V letech 1966 – 1967 začal zkoumat kruhové struktury, z nichž se odvíjejí cylindrické aperspektivy a cylindrická moiré, později pak undulační válce (od roku 1979), implikující paralelnost k organické morfologii. Byl jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění, osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů a příslušníkem stále více ceněné generace 60. let.

Tento autor má celkem obrazů: 7

Vladislav Mirvald - Konstruktivní variace

Aukce

Vladislav Mirvald
Konstruktivní variace

Id: 404801

tuš/papír, rozměr listu 65,5 x 49 cm, neznačeno, zaskleno, rámováno, dílo bylo vystaveno ve Villa Pellé jako součást výstavy Mirvald Kaláb - Kód geometrie, 2021 (viz foto z výstavy)

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
93 000

Detail

28.2.2023, 21:16:00

Účastníci: 11

Příhozy: 98

Vladislav Mirvald - Geometrie

Aukce

Vladislav Mirvald
Geometrie

Id: 246807

olejová tempera/papír, rozměr ve výřezu 65 x 52 cm, na zadní straně potvrzení autenticity dcerou autora, paspartováno, zaskleno, rámováno,po

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
80 000

Detail

13.5.2020, 22:00:00

Účastníci: 16

Příhozy: 88

Vladislav Mirvald - Konvolut dvou kusů kreseb

Aukce

Vladislav Mirvald
Konvolut dvou kusů kreseb

Id: 2144

1) Moiré undulačních válců, kresba tuží/papír, rozměr 71,5 x 50 cm, signováno uprostřed dole, datováno 86, volně loženo, nerámováno, drobné poškození na malbě, původní stav 2) Neurčitá vymezenost, kresba tuží/papír, rozměr 67 x 45 cm, nesignováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
27 000

Prodáno za:
75 000

Detail

9.6.2015, 21:27:00

Účastníci: 7

Příhozy: 51

Vladislav Mirvald - Ometr zátiší

Aukce

Vladislav Mirvald
Ometr zátiší

Id: 90006

olej/karton, rozměr ve výřezu 43,5 x 32 cm, nesignováno, paspartováno, zaskleno, rámováno, získáno z rodiny autora, PO

Vyvolávací cena:
7 000

Prodáno za:
65 000

Detail

6.9.2017, 20:51:00

Účastníci: 8

Příhozy: 72

Vladislav Mirvald - Geometrická kompozice

Aukce

Vladislav Mirvald
Geometrická kompozice

Id: 98112

olej/karton, rozměr ve výřezu 49 x 39 cm, nesignováno, novodobě paspartováno, zaskleno, rámováno, PO

Vyvolávací cena:
7 000

Prodáno za:
24 000

Detail

19.10.2017, 20:51:00

Účastníci: 5

Příhozy: 33

Vladislav Mirvald - Kaňkáž II.

Aukce

Vladislav Mirvald
Kaňkáž II.

Id: 98111

tuž/karton, rozměr ve výřezu 60,5 x 42,5 cm, nesignováno, z pozůstalosti V. Mirvalda, novodobě paspartováno, zaskleno, rámováno, PO

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
17 600

Detail

17.10.2017, 21:52:00

Účastníci: 5

Příhozy: 28

Vladislav Mirvald - Kaňkáž I.

Aukce

Vladislav Mirvald
Kaňkáž I.

Id: 98110

tuž/karton, rozměr ve výřezu 60,5 x 42,5 cm, nesignováno, z pozůstalosti V. Mirvalda, novodobě paspartováno, zaskleno, rámováno, PO

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
10 500

Detail

16.10.2017, 20:42:00

Účastníci: 4

Příhozy: 14