Čas na serveru 15:52:11

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Znalec na telefonu 602 308 275

galerie@galerieplatyz.czDatabáze autorů

Vladislav Mirvald

Narodil se 3. 8. 1921 v Záluží u Mostu a zemřel 19. 4. 2003 v Lounech.

Výtvarník, pedagog a fotograf, člen významné skupiny Křižovatka.

V roce 1941 absolvoval lounské gymnázium. V letech 1941 – 1945 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství u profesorů Boudy, Lidického a Salcmana, obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování. Později studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích se do Loun vrátil jako profesor výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie. Zde působil s přestávkou let v letech 1960 – 1962, kdy vyučoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, bezmála třicet let. Východiskem jeho zaměření bylo poznání a praktické ověřování kubistické analýzy, její přehodnocení do autonomní struktury díla – první pozoruhodný konvolut kubistických kreseb z roku 1941 zaujme polaritou černé a bílé i diferencováním ploch kresebnými texturami. Více než pětiletá kubistická praxe, k níž patří i malby a reliéfy, byla během studia postupně střídána soustředěním se na realistickou krajinomalbu, která se asi od roku 1954 proměnila v subjektivní, expresívní vodní krajiny. V roce 1961 začaly vznikat kaňkáže, jak je sám autor nazýval. Byly to kresby tuší na namočeném nebo tenkou vrstvičkou vody pokrytém papíře. Vztah řádu a náhody se stal tématem díla. Neintencionální průběh jeho vzniku se uplatnil i při zmrazování vody s tušovým záznamem, akcent na řád se projevil konfrontací s další vrstvou – rýsovanými grafémy, chápanými v lettristickém smyslu jako komunikační i estetická kvalita. Rok 1963 byl určujícím pro celé další jeho dílo, začal užívat rýsování, tématem se stala konstrukce, určující vztahy mezi geometricky vymezenými plochami, konstantou je jejich formování z černých a bílých plošek. V letech 1966 – 1967 začal zkoumat kruhové struktury, z nichž se odvíjejí cylindrické aperspektivy a cylindrická moiré, později pak undulační válce (od roku 1979), implikující paralelnost k organické morfologii. Byl jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění, osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů a příslušníkem stále více ceněné generace 60. let.

Tento autor má celkem obrazů: 1

Vladislav Mirvald - Konvolut dvou kusů kreseb

Aukce

Vladislav Mirvald
Konvolut dvou kusů kreseb

Id: 2144

1) Moiré undulačních válců, kresba tuží/papír, rozměr 71,5 x 50 cm, signováno uprostřed dole, datováno 86, volně loženo, nerámováno, drobné poškození na malbě, původní stav 2) Neurčitá vymezenost, kresba tuží/papír, rozměr 67 x 45 cm, nesignováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
27 000

Prodáno za:
75 000

Detail

9.6.2015, 21:27:00

Účastníci: 7

Příhozy: 51