Čas na serveru 13:34:26

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Joža Uprka

Narodil se 25. 10. 1861 v Kněždubě na Moravě a zemřel 12. 1. 1940 v Hroznové Lhotě.

Malíř, grafik.

Chodil do školy ve Strážnici, ale jen do kvarty. Pak se přihlásil do Olomouce na "německý učitelský ústav", odkud ale přešel na olomoucké Slovanské gymnázium. Po dokončení gymnázia, pokračoval ve studiích na pražské a poté i na mnichovské akademii. Během studií založil spolu s dalšími akademiky spolek "Škréta", jeho hlavní náplní bylo pořádat výstavy, přednášky a sbližovat se se slovanskými studenty. Od dubna 1885 byl Joža Uprka předsedou spolku. Začali vydávat i vlastní časopis nazvaný "Paleta". Po studiích se vrátil do svého rodného kraje kolem Hroznové Lhoty. Tady taky vzniklo jeho rozsáhlé dílo. Uprkova tvorba vycházela z jeho rodného kraje, se slavnostmi, zvyky, obřady i každodenním životem zdejšího lidu. Obdivoval se kráse lidových krojů. V roce 1894 dokončoval velký obraz "Pouť u svatého Antonínka" a začal pracovat na svém později neslavnějším obraze "Jízda králů". Tomu však předcházelo mnoho akvarelových i olejových studií, což ho finančně značně vyčerpávalo. Přátelé ho ale v práci podporovali. Radili mu, aby svůj obraz "Pouť u svatého Antoníka" vystavil v Praze v Topičově salónu, neboť rok předtím získal právě tento obraz vysoké ocenění na Salónu pařížském - Mention honorable. Obrazu si všiml velký znalec umění, švýcarský publicista William Ritter, který pak o moravském umělci psal ve švýcarských, francouzských, německých, italských i anglických časopisech. Nakonec, roku 1895, udělila Česká akademie Jožovi Uprkovi druhou zlatou výroční medaili, za obraz "Pouť u svatého Antonínka". Roku 1897 namaloval Uprka svůj nejznámější obraz, "Jízdu králů", a to hned ve dvojím zpracování. Druhá verze je odborníky oceňována jako jeho nejzdařilejší dílo.

(www.hroznovalhota.cz)

Tento autor má celkem obrazů: 30

Joža Uprka - Krojované děvče

Aukce

Joža Uprka
Krojované děvče

Id: 404901

olej/plátno, rozměr 48 x 65 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, rámováno, malba v ploše krakelovaná, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
9 500

Prodáno za:
275 000

Detail

17.1.2023, 21:04:00

Účastníci: 16

Příhozy: 121

Joža Uprka - Děvče z Vlčnova

Aukce

Joža Uprka
Děvče z Vlčnova

Id: 310501

olej/dřevěná deska, rozměr 24,5 x 50 cm, značeno vlevo nahoře, poškozený rám, obraz v původním stavu viz foto

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
270 000

Detail

31.5.2021, 22:24:00

Účastníci: 10

Příhozy: 74

Joža Uprka - Krojovaná dívka

Aukce

Joža Uprka
Krojovaná dívka

Id: 465401

olej/plátno, rozměr 41 x 30 cm, značeno vpravo dole, rámováno, poškozený rám, přiložen Odborný posudek vystavený PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
235 000

Detail

4.12.2023, 21:39:00

Účastníci: 18

Příhozy: 121

Joža Uprka - Krojované děvče

Aukce

Joža Uprka
Krojované děvče

Id: 172115

olej/plátno, rozměr 75 x 45 cm, signováno monogramem vlevo dole, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
50 000

Prodáno za:
225 000

Detail

19.2.2019, 21:18:00

Účastníci: 9

Příhozy: 76

Joža Uprka - Hrající si děti

Aukce

Joža Uprka
Hrající si děti

Id: 300608

olej/deska, rozměr viditelný 25 x 30 cm, značeno monogramem a datací vlevo nahoře, zaskleno, lehce poškozený rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
215 000

Detail

27.4.2021, 21:11:00

Účastníci: 17

Příhozy: 90

Joža Uprka - Pouť u sv. Antoníčka

Aukce

Joža Uprka
Pouť u sv. Antoníčka

Id: 310101

olej/dřevo, rozměr 28,5 x 50 cm, značeno monogramem vpravo dole a autorským podpisem na zadní straně desky, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
165 000

Detail

31.5.2021, 21:30:00

Účastníci: 11

Příhozy: 92

Joža Uprka - Děvče na louce

Aukce

Joža Uprka
Děvče na louce

Id: 380401

olej/dřevěná deska, rozměr desky 28,5 x 44,5 cm, značeno vlevo dole, na zadní straně věnování, drobné oděrky na malbě viz foto, zaskleno, rámováno, původní stav, přiložen písemný odborný posudek PhDr. Michaela Zachaře

Vyvolávací cena:
16 000

Prodáno za:
165 000

Detail

18.10.2022, 20:34:00

Účastníci: 15

Příhozy: 97

Joža Uprka - Děvčica v lukách

Aukce

Joža Uprka
Děvčica v lukách

Id: 643

olej/plátno, rozměr plátna 28 x 47,5 cm, signováno vlevo dole monogramem, obraz i rám v perfektním stavu, posudek PhDr. Michaela Zachaře přiložen

Vyvolávací cena:
37 000

Prodáno za:
160 000

Detail

25.11.2013, 21:52:00

Účastníci: 4

Příhozy: 59

Joža Uprka - Chlapec na pouti u sv. Antoníčka

Aukce

Joža Uprka
Chlapec na pouti u sv. Antoníčka

Id: 316501

olej/dřevěná deska, rozměr 30 x 50,5 cm, značeno monograme vpravo dole, na zadní straně celým jménem hůře čitelné, deska lehce prohnutá, dekorativně rámováno

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
145 000

Detail

13.7.2021, 20:22:00

Účastníci: 15

Příhozy: 92

Joža Uprka - Dívka v kroji

Aukce

Joža Uprka
Dívka v kroji

Id: 438907

olej/dřevěná deska, rozměr 34 x 66 cm, značeno a datováno vlevo nahoře, rámováno, poškozený rám, přiložen znalecký posudek vystavený PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
130 000

Detail

20.6.2023, 21:07:00

Účastníci: 17

Příhozy: 84

Joža Uprka - Na pouti

Aukce

Joža Uprka
Na pouti

Id: 500701

olej/plátno, rozměr 70 x 47,5 cm, značeno vpravo dole, rámováno, přiložen znalecký posudek vyhotovený PhDr. Jaroslavem Pelikánem (2014)

Vyvolávací cena:
25 000

Aktuální cena:
115 000

Detail

13.5.2024, 21:13:00

Účastníci: 15

Příhozy: 72

Joža Uprka - Děvčata při modlitbě

Aukce

Joža Uprka
Děvčata při modlitbě

Id: 79808

olej/plátno, rozměr 25,5 x 50 cm, signováno monogramem vpravo dole, na zadní straně potvrzení pravosti synem Jankem Uprkou, obraz i rám v dobrém stavu, konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
74 000

Detail

18.5.2017, 21:33:00

Účastníci: 15

Příhozy: 65

Joža Uprka - Krojované děťátko

Aukce

Joža Uprka
Krojované děťátko

Id: 380402

olej/plátno, rozměr 32 x 24 cm, značeno vpravo nahoře monogramem, pod monogramem vpravo nahoře pozůstalostní razítko, poškozený původní rám, přiložen písemný odborný posudek PhDr. Michaela Zachaře

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
72 000

Detail

16.1.2023, 20:39:00

Účastníci: 11

Příhozy: 58

Joža Uprka - Mladá mamička

Aukce

Joža Uprka
Mladá mamička

Id: 381301

akvarel/papír, rozměr ve výřezu 51 x 35,5 cm, značeno monogramem vlevo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
70 000

Detail

18.10.2022, 20:23:00

Účastníci: 12

Příhozy: 63

Joža Uprka - Sekáč

Aukce

Joža Uprka
Sekáč

Id: 171402

olej/karton, rozměr 46 x 35 cm, signováno vlevo dole, oděrky na rámu, přiloženo písemné potvrzení pravosti PhDr. Michaela Zachaře

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
60 000

Detail

18.2.2019, 21:18:00

Účastníci: 13

Příhozy: 58

Joža Uprka - Dívka na louce

Aukce

Joža Uprka
Dívka na louce

Id: 198101

olej/dřevěná deska, rozměr 32,5 x 21 cm, značeno monogramem vlevo dole, zaskleno, poškozený rám, deska mírně prohnutá s vlasovou trhlinkou, konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
17 000

Prodáno za:
50 000

Detail

2.9.2019, 21:03:00

Účastníci: 12

Příhozy: 19

Joža Uprka - Chlapec v kroji

Aukce

Joža Uprka
Chlapec v kroji

Id: 106120

olej/dřevěná deska, rozměr 19,5 x 33 cm, signováno monogramem vpravo nahoře, věnování a podpis autora na zadní straně, původní autorské rámování, obraz ve zcela původním stavu, seschlý rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem, PO

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
40 000

Detail

6.12.2017, 21:06:00

Účastníci: 7

Příhozy: 10

Joža Uprka - Děvče se džbánem

Aukce

Joža Uprka
Děvče se džbánem

Id: 1500

olej/dřevěná deska, rozměr 25 x 32 cm, signováno monogramem vlevo dole, na zadní straně věnování, původní stav, konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
35 000

Prodáno za:
37 000

Detail

1.12.2014, 20:33:00

Účastníci: 3

Příhozy: 3

Joža Uprka - Krojovaný muž

Aukce

Joža Uprka
Krojovaný muž

Id: 32702

akvarel/papír, velikost listu 52 x 41 cm, značeno monogramem vlevo dole, na zadní straně potvrzení pravosti, zaskleno, oděrky na rámu, původní stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
36 000

Detail

9.6.2016, 20:48:00

Účastníci: 9

Příhozy: 38

Joža Uprka - Krojovaná dívka v kožíšku

Aukce

Joža Uprka
Krojovaná dívka v kožíšku

Id: 53501

akvarel/papír, rozměr ve výřezu 45,5 x 28,5 cm, signováno vlevo nahoře monogramem, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, velmi kvalitní eckova adjustáž, původní stav

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
36 000

Detail

24.11.2016, 21:27:00

Účastníci: 10

Příhozy: 38

Joža Uprka - Myjavanka

Aukce

Joža Uprka
Myjavanka

Id: 32301

olej/plátno/karton, rozměr ve výřezu 27 x 14,5 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, obraz v původním dobrém stavu, na rámu odřeniny

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
34 000

Detail

8.6.2016, 21:12:00

Účastníci: 14

Příhozy: 41

Joža Uprka - Děvče z Javorníka

Aukce

Joža Uprka
Děvče z Javorníka

Id: 172112

akvarel/papír, rozměr ve výřezu 44,5 x 21,5 cm, signováno vpravo nahoře, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
32 000

Detail

20.2.2019, 20:27:00

Účastníci: 10

Příhozy: 43

Joža Uprka - V kožichu

Aukce

Joža Uprka
V kožichu

Id: 217702

akvarel/papír, rozměr ve výřezu 31,5 x 23 cm, značeno a datováno vlevo dole, zaskleno, paspartováno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
25 000

Detail

10.12.2019, 19:36:00

Účastníci: 7

Příhozy: 48

Joža Uprka - Sourozenci

Aukce

Joža Uprka
Sourozenci

Id: 113202

kombinovaná technika/lepenka, rozměr 28,5 x 20 cm, signováno vlevo dole monogramem, zaskleno, malba poškozena drobnými hnědými tečkami, oděrky na novodobém rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
23 000

Detail

18.1.2018, 22:16:00

Účastníci: 12

Příhozy: 64

Joža Uprka - Dívka v kožichu

Aukce

Joža Uprka
Dívka v kožichu

Id: 79802

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 60 x 32 cm, signováno vlevo dole, datováno 19, novodobě paspartováno, zaskleno, rámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
13 000

Detail

18.5.2017, 21:00:00

Účastníci: 5

Příhozy: 27

Joža Uprka - V kroji

Aukce

Joža Uprka
V kroji

Id: 199604

litografie/papír, rozměr listu cca 64 x 41,5 cm, značeno v tisku s datací vlevo nahoře, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
1 200

Prodáno za:
8 000

Detail

4.9.2019, 20:19:00

Účastníci: 6

Příhozy: 44

Joža Uprka - Studie hlavy

Aukce

Joža Uprka
Studie hlavy

Id: 172505

akvarel/papír, rozměr ve výřezu 13,5 x 14 cm, signováno monogramem vlevo dole, papír poškozen hnědými tečkami, paspartováno, zaskleno, poškozený rám

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
6 502

Detail

18.2.2019, 22:13:00

Účastníci: 11

Příhozy: 45

Joža Uprka - Výstava Slovácka

Aukce

Joža Uprka
Výstava Slovácka

Id: 221101

barevná litografie/papír, rozměr 122 x 63 cm, značeno monogramem ve spodní části s datací, lokálně poškozené okraje, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
6 000

Detail

10.2.2020, 21:33:00

Účastníci: 6

Příhozy: 29

Joža Uprka - Plakát k NÁRODOPISNÝM SVÁTKŮM MORAVY

Aukce

Joža Uprka
Plakát k NÁRODOPISNÝM SVÁTKŮM MORAVY

Id: 47701

velikost plakátu 83 x 50,5 cm, v minulosti přeloženo, figura mladíka signována vpravo dole JU, datováno 24, zasleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 800

Prodáno za:
4 250

Detail

17.10.2016, 22:50:00

Účastníci: 4

Příhozy: 25

Joža Uprka - Děvče se džbánem

Aukce

Joža Uprka
Děvče se džbánem

Id: 1737

litografie/papír, velikost tisku 21 x 8 cm, signováno vpravo dole, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
800

Prodáno za:
3 600

Detail

20.1.2015, 21:48:00

Účastníci: 6

Příhozy: 26