Čas na serveru 14:11:41

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Kamil Lhoták

Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.

Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.

Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)

Tento autor má celkem obrazů: 145

Kamil Lhoták - Park

Aukce

Kamil Lhoták
Park

Id: 183020

olej/dřevo, rozměr 17 x 20 cm, signováno vpravo dole, datováno 50, signováno a popsáno na zadní straně, uvedeno v soupisu díla autora pod číslem 855/5, lehce vysušený rám, oděrky na rámu, původní stav viz foto

Vyvolávací cena:
35 000

Prodáno za:
285 000

Detail

8.4.2019, 21:53:00

Účastníci: 12

Příhozy: 90

Kamil Lhoták - Předměstí (Za Vinohrady)

Aukce

Kamil Lhoták
Předměstí (Za Vinohrady)

Id: 27012

olej/lepenka, rozměr 16 x 23 cm, signováno vlevo dole, datováno 43, obraz ve výborném stavu, rámováno, obraz je publikován ve výstavním katalogu "Kamil Lhoták - Obrazy, básně, přátelé" z roku 2015 a též je evidován v soupisu děl Kamila Lhotáka pod číslem 560/128

Vyvolávací cena:
60 000

Prodáno za:
255 500

Detail

13.4.2016, 20:12:00

Účastníci: 7

Příhozy: 29

Kamil Lhoták - Na kluzišti

Aukce

Kamil Lhoták
Na kluzišti

Id: 53004

tempera/tuš/papír, rozměr ve výřezu 12 x 15 cm, signováno monogramem vpravo dole, uvedeno v díle Kamil Lhoták "Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby" od Libora Šteffka, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
60 000

Prodáno za:
205 000

Detail

23.11.2016, 21:24:00

Účastníci: 11

Příhozy: 52

Kamil Lhoták - Jehlan a kužel

Aukce

Kamil Lhoták
Jehlan a kužel

Id: 61202

olej/plátno/karton, rozměr ve výřezu 13,5 x 20 cm, signováno vlevo dole, datováno 1970, zcela původní adjustace vložená do nového rámu, na zadní straně zbytek razítka ČFVU, zaskleno, zcela původní stav

Vyvolávací cena:
60 000

Prodáno za:
121 000

Detail

18.1.2017, 22:12:00

Účastníci: 6

Příhozy: 36

Kamil Lhoták - Explorel

Aukce

Kamil Lhoták
Explorel

Id: 327505

kombinovaná technika/tuš/akvarel/papír, rozměr listu 29,5 x 24 cm, značeno a datováno vpravo dole, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
116 000

Detail

15.11.2021, 21:38:00

Účastníci: 30

Příhozy: 102

Kamil Lhoták - Vodojem

Aukce

Kamil Lhoták
Vodojem

Id: 61201

tempera/papír, rozměr ve výřezu 13 x 18 cm, signováno vpravo dole, datováno 1970, původní adjustace vložená do nového rámu, na zadní straně původní razítko ČFVU, zaskleno

Vyvolávací cena:
45 000

Prodáno za:
95 000

Detail

19.1.2017, 21:42:00

Účastníci: 11

Příhozy: 52

Kamil Lhoták - Cycles Alcyon

Aukce

Kamil Lhoták
Cycles Alcyon

Id: 246702

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 53 x 63,5 cm, autorský tisk, značeno vpravo dole s datací, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
90 000

Detail

11.5.2020, 21:43:00

Účastníci: 18

Příhozy: 102

Kamil Lhoták - Balón a letadla

Aukce

Kamil Lhoták
Balón a letadla

Id: 192102

kombinovaná technika/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 13 x 21,5 cm, signováno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, konzultováno s Ing. L. Šteffkem autorem publikace Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
78 777

Detail

17.7.2019, 20:43:00

Účastníci: 19

Příhozy: 68

Kamil Lhoták - Cycles Alcyon

Aukce

Kamil Lhoták
Cycles Alcyon

Id: 322601

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 50 x 61 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, původní pasparta, sklo i polep, majitel zakoupil přímo u autora

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
71 000

Detail

4.10.2021, 21:10:00

Účastníci: 21

Příhozy: 83

Kamil Lhoták - Motorka

Aukce

Kamil Lhoták
Motorka

Id: 463604

kombinovaná technika, akvarel/tuš/papír, rozměr listu 21 x 30 cm, značeno a datováno vlevo dole, paspartováno, volně loženo

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
68 666

Detail

22.1.2024, 21:17:00

Účastníci: 18

Příhozy: 91

Kamil Lhoták - Mořské pobřeží

Aukce

Kamil Lhoták
Mořské pobřeží

Id: 86026

Kamil Lhoták, Vladimír Fuka, Karel Souček, olej/sololit, rozměr 60 x 81 cm, nesignováno, oděrky na rámu, přiloženo posouzení a potvrzení autenticity PhDr. Jaromíra Zeminy a PhDr. Tomáše Vlčka, PO

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
64 000

Detail

13.7.2017, 21:32:00

Účastníci: 5

Příhozy: 27

Kamil Lhoták - Závodiště

Aukce

Kamil Lhoták
Závodiště

Id: 240404

kombinovaná technika/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 19 x 31 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
55 000

Detail

8.4.2020, 21:48:00

Účastníci: 12

Příhozy: 66

Kamil Lhoták - Plachetnice

Aukce

Kamil Lhoták
Plachetnice

Id: 470802

kombinovaná technika, akvarel/tuš/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 16,5 cm, značeno a datováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, nerámováno

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
50 777

Detail

23.1.2024, 21:08:00

Účastníci: 19

Příhozy: 64

Kamil Lhoták - Stroj pouště

Aukce

Kamil Lhoták
Stroj pouště

Id: 193603

litografie/papír, rozměr ve výřezu 39 x 25 cm, signováno vpravo dole s datací 1966, vlevo dole Autorský tisk, paspartováno, zaskleno, rámováno, publikováno L. Šteffek - Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
50 000

Detail

18.7.2019, 21:24:00

Účastníci: 16

Příhozy: 80

Kamil Lhoták - Stroj pouště

Aukce

Kamil Lhoták
Stroj pouště

Id: 391711

litografie/papír, rozměr listu 43 x 28 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, autorský tisk, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
49 001

Detail

29.11.2022, 21:03:00

Účastníci: 15

Příhozy: 69

Kamil Lhoták - Kavárna

Aukce

Kamil Lhoták
Kavárna

Id: 134102

kombinovaná technika/tuž/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 20 x 12,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 56, původní paspartování, zasklení a rámování novodobé

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
49 000

Detail

17.5.2018, 21:30:00

Účastníci: 7

Příhozy: 57

Kamil Lhoták - Vzducholoď

Aukce

Kamil Lhoták
Vzducholoď

Id: 1685

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 13 x 18,4 cm, signováno vpravo dole, datováno 80, paspartováno, zaskleno, autorsky rámováno, původní stav, současný majitel získal přímo od autora

Vyvolávací cena:
7 500

Prodáno za:
48 500

Detail

19.1.2015, 21:51:00

Účastníci: 8

Příhozy: 55

Kamil Lhoták - Plavatka

Aukce

Kamil Lhoták
Plavatka

Id: 8212

litografie/papír, autorský výtisk, velikost tisku 61,5 x 48 cm, signováno vpravo dole, datováno 1964, vlevo dole popis, volně loženo, nerámováno, list je na okrajích lehce poškozen, původní stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
47 000

Detail

19.11.2015, 21:03:00

Účastníci: 10

Příhozy: 51

Kamil Lhoták - Cestou z kina

Aukce

Kamil Lhoták
Cestou z kina

Id: 264403

kombinovaná technika/tužka/akvarel/papír, rozměr listu 19,5 x 10 cm, nově paspartováno, zaskleno, rámováno, přiloženo písemné potvrzení pravosti díla Ing. Libora Šteffka, MBA

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
43 000

Detail

5.10.2020, 20:30:00

Účastníci: 14

Příhozy: 53

Kamil Lhoták - Všechno, co mám rád

Aukce

Kamil Lhoták
Všechno, co mám rád

Id: 368003

tisková technika/papír, rozměr ve výřezu 21 x 23 cm, značeno v tisku vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
42 000

Detail

19.7.2022, 19:44:00

Účastníci: 4

Příhozy: 51

Kamil Lhoták - Švihák

Aukce

Kamil Lhoták
Švihák

Id: 263002

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 12,5 x 11 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 800

Prodáno za:
41 200

Detail

1.9.2020, 22:32:00

Účastníci: 12

Příhozy: 56

Kamil Lhoták - Barel

Aukce

Kamil Lhoták
Barel

Id: 474604

kombinovaná technika, akvarel/tuš/papír, rozměr ve výřezu 16 x 13,5 cm, značeno a datováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
41 100

Detail

22.1.2024, 20:26:00

Účastníci: 15

Příhozy: 45

Kamil Lhoták - Gaz de France

Aukce

Kamil Lhoták
Gaz de France

Id: 59501

litografie/papír, rozměr ve výřezu 49,5 x 33,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 65, vlevo dole č. 20/50, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, původní stav, dílo pochází z pozůstalosti Anny Endrštové, přítelkyně Kamila Lhotáka

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
41 000

Detail

18.1.2017, 22:05:00

Účastníci: 10

Příhozy: 58

Kamil Lhoták - Muž s lahví

Aukce

Kamil Lhoták
Muž s lahví

Id: 134103

kombinovaná technika/tuž/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 20 x 12,5 cm, signováno uprostřed dole, datováno 56, původní paspartování, zasklení a rámování novodobé

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
41 000

Detail

17.5.2018, 21:00:00

Účastníci: 5

Příhozy: 56

Kamil Lhoták - Reklamní tabule

Aukce

Kamil Lhoták
Reklamní tabule

Id: 218403

suchá jehla/ruční papír, rozměr listu 22 x 35 cm, značeno, datováno, číslováno a popsáno ve spodní části, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
41 000

Detail

10.12.2019, 21:46:00

Účastníci: 9

Příhozy: 64

Kamil Lhoták - Obrazy z mého ateliéru

Aukce

Kamil Lhoták
Obrazy z mého ateliéru

Id: 348102

tuš/tempera/papír, rozměr ve výřezu 20 x 33 cm, neznačeno, uvedeno jako obálka k publikaci Václava Řezáče viz foto, kniha přiložena

Vyvolávací cena:
4 800

Prodáno za:
41 000

Detail

16.5.2022, 19:47:00

Účastníci: 12

Příhozy: 49

Kamil Lhoták - Konvolut tří kusů: Závody motocyklů

Aukce

Kamil Lhoták
Konvolut tří kusů: Závody motocyklů

Id: 2422

suchá jehla/papír, vše signováno vpravo dole, datováno 50, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno; 1) rozměr ve výřezu 11 x 12 cm, č. 2/3; 2) rozměr ve výřezu 11 x 12 cm, č. 3/3; 3) rozměr ve výřezu 10,5 x 11,5 cm, č. 3/3

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
38 500

Detail

2.9.2015, 21:24:00

Účastníci: 6

Příhozy: 61

Kamil Lhoták - Auta a balón

Aukce

Kamil Lhoták
Auta a balón

Id: 124102

kombinovaná technika/tuž/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 14 x 22,5 cm, signováno vlevo dole, datováno 1970, paspartováno, zaskleno, rámováno, v kresbě lokálně hnědé tečky

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
38 000

Detail

12.3.2018, 21:50:00

Účastníci: 14

Příhozy: 36

Kamil Lhoták - Krajina s kuželem

Aukce

Kamil Lhoták
Krajina s kuželem

Id: 252002

kombinovaná technika/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 14 x 22,5 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, původní majitel autorovým osobním přítelem

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
38 000

Detail

22.6.2020, 20:35:00

Účastníci: 17

Příhozy: 44

Kamil Lhoták - U tribuny

Aukce

Kamil Lhoták
U tribuny

Id: 134101

kombinovaná technika/tuž/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 20,5 x 12,5 cm, signováno uprostřed dole, datováno 56, původní paspartování, zasklení a rámování dovodobé

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
37 500

Detail

17.5.2018, 20:42:00

Účastníci: 11

Příhozy: 53

Kamil Lhoták - Motorová tříkolka a cyklista

Aukce

Kamil Lhoták
Motorová tříkolka a cyklista

Id: 187615

kresba tuží/papír, rozměr ve výřezu 14,5 x 16,8 cm, monogram vpravo dole, datováno 39, popsáno uprostřed dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
36 001

Detail

16.5.2019, 21:20:00

Účastníci: 11

Příhozy: 52

Kamil Lhoták - Stroj pouště v krajině

Aukce

Kamil Lhoták
Stroj pouště v krajině

Id: 193629

litografie/papír, rozměr ve výřezu 27 x 52,5 cm, signováno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno uvedeno v díle L. Šteffka Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, strana 334, pol. G 413

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
36 000

Detail

16.7.2019, 20:10:00

Účastníci: 14

Příhozy: 62

Kamil Lhoták - Stan a balón nad krajinou

Aukce

Kamil Lhoták
Stan a balón nad krajinou

Id: 356301

barevná serigrafie/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 11,5 cm, značeno a datováno v tisku, též vlastnoručně ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
34 000

Detail

17.5.2022, 19:43:00

Účastníci: 11

Příhozy: 67

Kamil Lhoták - Balón

Aukce

Kamil Lhoták
Balón

Id: 2433

akvarel/tuš/papír, rozměr ve výřezu 9 x 14 cm, signováno vpravo dole, datováno 79, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní stav, přiloženo potvrzení pravosti od Dr. Františka Dvořáka z roku 2000

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
33 000

Detail

2.9.2015, 21:57:00

Účastníci: 9

Příhozy: 47

Kamil Lhoták - Parníček

Aukce

Kamil Lhoták
Parníček

Id: 64908

tempera/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 14 cm, signováno vlevo dole, vpravo dole datace, paspartováno, zaskleno, rámováno, velmi dobrý stav

Vyvolávací cena:
7 000

Prodáno za:
32 000

Detail

2.3.2017, 20:57:00

Účastníci: 9

Příhozy: 31

Kamil Lhoták - Tank a létající talíř

Aukce

Kamil Lhoták
Tank a létající talíř

Id: 204601

kvaš/papír, rozměr malby 10 x 13,3 cm, značeno pod malbou včetně věnování, paspartováno, zaskleno, rámováno, konzultováno s Ing. L. Šteffkem autorem publikace Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby

Vyvolávací cena:
3 200

Prodáno za:
32 000

Detail

4.9.2019, 20:52:00

Účastníci: 12

Příhozy: 66

Kamil Lhoták - Stroj pouště

Aukce

Kamil Lhoták
Stroj pouště

Id: 452103

litografie/papír, rozměr listu 43,5 x 28 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, volně loženo, publikováno L. Šteffek - Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
32 000

Detail

17.10.2023, 21:00:00

Účastníci: 8

Příhozy: 34

Kamil Lhoták - Paříž

Aukce

Kamil Lhoták
Paříž

Id: 196103

litografie/papír, rozměr ve výřezu 25 x 36 cm, signováno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, uvedeno v díle L. Šteffka Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, pol. G 110

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
31 000

Detail

15.7.2019, 21:05:00

Účastníci: 18

Příhozy: 58

Kamil Lhoták - Dívka v kloboučku

Aukce

Kamil Lhoták
Dívka v kloboučku

Id: 182807

litografie/papír, rozměr ve výřezu 23 x 17,5 cm, signováno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
28 000

Detail

2.4.2019, 19:48:00

Účastníci: 7

Příhozy: 52

Kamil Lhoták - Postava muže

Aukce

Kamil Lhoták
Postava muže

Id: 252005

kombinovaná technika/akvarel/tuš/papír, rozměr ve výřezu 19,5 x 11,5 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
3 800

Prodáno za:
27 000

Detail

21.7.2020, 22:17:00

Účastníci: 7

Příhozy: 44

Kamil Lhoták - Červený míč a cesta

Aukce

Kamil Lhoták
Červený míč a cesta

Id: 83501

kvaš/papír, rozměr ve výřezu 12 x 18 cm, signováno vlevo dole, datováno 24. 6. 1973, v dataci odloupnutá barva, paspartováno, zaskleno, rámováno, uvedeno v monografii Kamila Lhotáka "Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby" str. 341, vystaveno na výstavě v Liberci v roce 1977

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
26 000

Detail

12.7.2017, 20:45:00

Účastníci: 5

Příhozy: 7

Kamil Lhoták - Stan a vzducholoď

Aukce

Kamil Lhoták
Stan a vzducholoď

Id: 182201

litografie/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 15 cm, signováno vpravo dole, datováno 1977, vlevo dole č. 17/200, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
26 000

Detail

1.4.2019, 22:42:00

Účastníci: 14

Příhozy: 56

Kamil Lhoták - Dopad

Aukce

Kamil Lhoták
Dopad

Id: 252003

kombinovná technika/akvarel/tuš/papír, rozměr ve výřezu 14,5 x 11 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní majitel autorovým osobním přítelem

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
26 000

Detail

21.7.2020, 20:23:00

Účastníci: 14

Příhozy: 42

Kamil Lhoták - Míč a červený objekt

Aukce

Kamil Lhoták
Míč a červený objekt

Id: 264404

kombinovaná technika/tuš/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 13 x 17,5 cm, značeno a datováno vpravo dole, nově paspartováno, zaskleno, rámováno, přiloženo písemné potvrzení pravosti díla Ing. Liborem Šteffkem, MBA

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
26 000

Detail

5.10.2020, 21:38:00

Účastníci: 11

Příhozy: 48

Kamil Lhoták - Stroj pouště

Aukce

Kamil Lhoták
Stroj pouště

Id: 413901

litografie/papír, rozměr ve výřezu 38 x 24,5 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, publikováno L. Šteffek - Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
25 500

Detail

4.4.2023, 21:23:00

Účastníci: 13

Příhozy: 47

Kamil Lhoták - Stan a vzducholoď

Aukce

Kamil Lhoták
Stan a vzducholoď

Id: 119201

litografie/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 15,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 1977, vlevo dole č. 134/200, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
25 000

Detail

14.3.2018, 21:27:00

Účastníci: 10

Příhozy: 68

Kamil Lhoták - Skleník s komínem a letadlem

Aukce

Kamil Lhoták
Skleník s komínem a letadlem

Id: 431904

lept/ruční papír, autorský tisk č. 7, rozměr listu cca 59 x 41,5 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
25 000

Detail

20.6.2023, 20:41:00

Účastníci: 10

Příhozy: 33

Kamil Lhoták - Anička skřítek a slaměný Hubert

Aukce

Kamil Lhoták
Anička skřítek a slaměný Hubert

Id: 441802

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 36 x 25,5 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno (podle námětu Vítězslava Nezvala)

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
25 000

Detail

20.6.2023, 21:04:00

Účastníci: 8

Příhozy: 35

Kamil Lhoták - Cannes

Aukce

Kamil Lhoták
Cannes

Id: 1459

kombinovaná technika/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 19,5 x 29,5 cm, signováno vlevo dole, datováno 46, získáno majitelem přímo od autora, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
24 000

Detail

15.10.2014, 20:35:00

Účastníci: 2

Příhozy: 5

Kamil Lhoták - Letiště

Aukce

Kamil Lhoták
Letiště

Id: 46803

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 26,5 cm, signováno vpravo dole, datováno, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
24 000

Detail

19.10.2016, 20:39:00

Účastníci: 10

Příhozy: 30

Kamil Lhoták - Klavírní koncert

Aukce

Kamil Lhoták
Klavírní koncert

Id: 237205

tužka/tuš/kombinovaná technika/papír, rozměr listu 21 x 13,5 cm, paspartováno, volně loženo, nerámováno, publikováno v knize V. Řezáče "Černé světlo" viz foto, kniha přiložena

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
24 000

Detail

7.4.2020, 21:41:00

Účastníci: 8

Příhozy: 48

Kamil Lhoták - Silná mašinka veze brambory

Aukce

Kamil Lhoták
Silná mašinka veze brambory

Id: 328312

kresba tuší/papír, rozměr listu 27,3 x 22 cm, neznačeno, volně loženo, nerámováno, reprodukováno v publikaci Pohádky o mašinkách na straně 97, publikace přiložena

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
24 000

Detail

15.11.2021, 22:57:00

Účastníci: 16

Příhozy: 37

Kamil Lhoták - Letiště

Aukce

Kamil Lhoták
Letiště

Id: 15102

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 27,5 x 40 cm, signováno vpravo dole, datováno 47, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, původní stav

Vyvolávací cena:
7 500

Prodáno za:
23 000

Detail

21.1.2016, 20:51:00

Účastníci: 5

Příhozy: 30

Kamil Lhoták - Krajina s letadlem

Aukce

Kamil Lhoták
Krajina s letadlem

Id: 64907

suchá jehla/papír, velikost tisku 20 x 49 cm, signováno vlevo dole, datace 78 v tisku, číslování tužkou 6/20, na zadní straně razítko z pozůstalosti Kamila Lhotáka, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
23 000

Detail

28.2.2017, 21:36:00

Účastníci: 9

Příhozy: 33

Kamil Lhoták - Anička Skřítek a Slaměný Hubert

Aukce

Kamil Lhoták
Anička Skřítek a Slaměný Hubert

Id: 184101

litografie/papír, rozměr ve výřezu 35 x 25,5 cm, signováno a datováno vpravo dole, autorský tisk, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
23 000

Detail

8.4.2019, 22:11:00

Účastníci: 14

Příhozy: 45

Kamil Lhoták - Všechno co mám rád

Aukce

Kamil Lhoták
Všechno co mám rád

Id: 394005

tisková technika/papír, rozměr ve výřezu 20,5 x 23,5 cm, značeno a datováno v tisku vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
23 000

Detail

5.9.2023, 21:27:00

Účastníci: 9

Příhozy: 37

Kamil Lhoták - Balón nad horami

Aukce

Kamil Lhoták
Balón nad horami

Id: 214902

lept/papír, rozměr leptu 42,5 x 28 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno muzeálním sklem, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
22 000

Detail

11.11.2019, 21:26:00

Účastníci: 17

Příhozy: 42

Kamil Lhoták - Konvolut tří kusů

Aukce

Kamil Lhoták
Konvolut tří kusů

Id: 218703

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu každého 8,8 x 5,2 cm, vše signováno, datováno, číslováno viz foto,slepotiskové razítko LYRA PRAGENSIS, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
22 000

Detail

9.12.2019, 22:08:00

Účastníci: 10

Příhozy: 43

Kamil Lhoták - Motocykl a dvojplošník u továrního komínu

Aukce

Kamil Lhoták
Motocykl a dvojplošník u továrního komínu

Id: 384108

serigrafie/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 17 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
22 000

Detail

27.2.2023, 19:43:00

Účastníci: 14

Příhozy: 46

Kamil Lhoták - Letadlo a loď

Aukce

Kamil Lhoták
Letadlo a loď

Id: 252004

kresba tuží/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 13 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
21 000

Detail

22.6.2020, 21:58:00

Účastníci: 14

Příhozy: 37

Kamil Lhoták - Dívka s míčem

Aukce

Kamil Lhoták
Dívka s míčem

Id: 1558

kombinovaná technika/papír, rozměr listu 22,5 x 21 cm, nesignováno, ilustrace pro knihu Karla Sýse, získáno z Albatrosu, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
20 000

Detail

2.12.2014, 21:24:00

Účastníci: 1

Příhozy: 1

Kamil Lhoták - Žofie pere prádlo

Aukce

Kamil Lhoták
Žofie pere prádlo

Id: 294101

akvarel/papír, rozměr 30 x 21 cm, značeno a datováno uprostřed dole, pospáno v ploše, volně loženo, nerámováno, uvedeno v monografii od Ing. L. Šteffka viz foto, přiloženo písemné potvrzení pravosti od autora monografie Ing. L. Šteffka

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
20 000

Detail

22.3.2021, 19:56:00

Účastníci: 7

Příhozy: 47

Kamil Lhoták - Dva balóny

Aukce

Kamil Lhoták
Dva balóny

Id: 375003

litografie/papír, rozměr ve výřezu 23,5 x 16,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
20 000

Detail

12.9.2022, 21:37:00

Účastníci: 10

Příhozy: 48

Kamil Lhoták - Na startu

Aukce

Kamil Lhoták
Na startu

Id: 7902

tuž/papír, rozměr ve výřezu 20,8 x 27,8 cm, signováno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
19 500

Detail

18.11.2015, 20:18:00

Účastníci: 4

Příhozy: 10

Kamil Lhoták - Krajina

Aukce

Kamil Lhoták
Krajina

Id: 294501

kombinovaná technika/tuž/pastel, rozměr ve výřezu 12 x 20,5 cm, značeno vlevo dole s datací, paspartováno, zaskleno, rámováno,

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
19 000

Detail

22.3.2021, 20:52:00

Účastníci: 13

Příhozy: 27

Kamil Lhoták - Balon Viktora Huga v noci

Aukce

Kamil Lhoták
Balon Viktora Huga v noci

Id: 399501

litografie/papír, rozměr ve výřezu 39 x 26,5 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
19 000

Detail

17.1.2023, 20:50:00

Účastníci: 14

Příhozy: 34

Kamil Lhoták - Zelené Irsko

Aukce

Kamil Lhoták
Zelené Irsko

Id: 709

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 47 x 58 cm, signováno vpravo dole tužkou, datováno 1965, č. 18/50, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
9 000

Prodáno za:
18 500

Detail

28.11.2013, 20:37:00

Účastníci: 3

Příhozy: 20

Kamil Lhoták - Letadlo

Aukce

Kamil Lhoták
Letadlo

Id: 214903

lept/papír, rozměr leptu 40 x 29,5 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno muzeálním sklem, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
18 500

Detail

11.11.2019, 20:49:00

Účastníci: 17

Příhozy: 45

Kamil Lhoták - Hangár

Aukce

Kamil Lhoták
Hangár

Id: 281206

litografie/papír, rozměr ve výřezu 20 x 32,5 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 800

Prodáno za:
18 002

Detail

18.1.2021, 19:51:00

Účastníci: 15

Příhozy: 36

Kamil Lhoták - Patent

Aukce

Kamil Lhoták
Patent

Id: 1548

autorský tisk, rozměr ve výřezu 38,5 x 25,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 1966, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
7 000

Prodáno za:
17 000

Detail

2.12.2014, 20:54:00

Účastníci: 8

Příhozy: 22

Kamil Lhoták - Kámen vzpomínek

Aukce

Kamil Lhoták
Kámen vzpomínek

Id: 350101

litografie/papír, rozměr ve výřezu 52 x 68 cm, neznačeno, přiložen certifikát pravosti potvrzený Kamilem Lhotákem ml. viz foto, paspartováno, zaskleno, rámováno,po

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
17 000

Detail

4.4.2022, 22:22:00

Účastníci: 10

Příhozy: 25

Kamil Lhoták - České středohoří

Aukce

Kamil Lhoták
České středohoří

Id: 172701

suchá jehla/papír, rozměr tisku 20 x 48,5 cm, nesignováno, číslováno 11/20 vlevo dole, na zadní straně pozůstalostní razítko autora, podepsané synem, paspartováno, zaskleno UV sklem, rámováno

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
16 000

Detail

19.2.2019, 21:41:00

Účastníci: 3

Příhozy: 23

Kamil Lhoták - Stan, barel a balón

Aukce

Kamil Lhoták
Stan, barel a balón

Id: 391202

lept/papír, viditelný rozměr 25x 25 cm, značeno a popsáno ve spodní části, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
15 101

Detail

28.11.2022, 21:09:00

Účastníci: 13

Příhozy: 35

Kamil Lhoták - Jak se člověk naučil létat

Aukce

Kamil Lhoták
Jak se člověk naučil létat

Id: 330406

kombinovaná technika/kolorovaný ultrafán/malba pro animaci, rozměr ve výřezu 25,5 x 36 cm, značeno uprostřed dole, paspartováno, zaskleno, stav viz foto

Vyvolávací cena:
4 800

Prodáno za:
14 500

Detail

15.11.2021, 22:21:00

Účastníci: 15

Příhozy: 22

Kamil Lhoták - Letadlo

Aukce

Kamil Lhoták
Letadlo

Id: 1930

litografie/papír, autorský tisk, rozměr listu 53,5 x 37,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 1972, volně loženo, nerámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
14 100

Detail

12.3.2015, 21:12:00

Účastníci: 8

Příhozy: 31

Kamil Lhoták - Všechno, co mám rád

Aukce

Kamil Lhoták
Všechno, co mám rád

Id: 375006

tisková technika/papír, rozměr ve výřezu 21 x 23 cm, značeno a datováno v tisku vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
14 100

Detail

17.10.2022, 19:34:00

Účastníci: 10

Příhozy: 49

Kamil Lhoták - Žebráci

Aukce

Kamil Lhoták
Žebráci

Id: 78516

kresba tuší/papír, velikost listu 29 x 22 cm, signováno monogramem vpravo dole, datováno 41, volně loženo, nerámováno, PO

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
14 000

Detail

15.5.2017, 21:42:00

Účastníci: 9

Příhozy: 44

Kamil Lhoták - Nádrž v noci

Aukce

Kamil Lhoták
Nádrž v noci

Id: 123806

litografie/papír, rozměr ve výřezu 32 x 20 cm, signováno vpravo dole, datováno 79, vlevo dole č. 27/110, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
13 500

Detail

12.3.2018, 22:04:00

Účastníci: 8

Příhozy: 40

Kamil Lhoták - Dívka v kloboučku

Aukce

Kamil Lhoták
Dívka v kloboučku

Id: 195501

litografie/papír, rozměr ve výřezu 29 x 19,5 cm, signováno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
13 000

Detail

15.7.2019, 21:56:00

Účastníci: 8

Příhozy: 38

Kamil Lhoták - Odila

Aukce

Kamil Lhoták
Odila

Id: 187626

litografie/papír, rozměr tisku 17 x 13 cm, signováno vpravo dole, uvedeno v soupisu díla pod číslem G 431, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
12 000

Detail

17.7.2019, 21:58:00

Účastníci: 6

Příhozy: 28

Kamil Lhoták - Letadlo

Aukce

Kamil Lhoták
Letadlo

Id: 391203

litografie/papír, rozměr ve výřezu 16 x 9 cm, značeno a datováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
11 507

Detail

28.11.2022, 19:38:00

Účastníci: 14

Příhozy: 36

Kamil Lhoták - Freres Lissac

Aukce

Kamil Lhoták
Freres Lissac

Id: 358801

litografie/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 31,5 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
11 000

Detail

16.5.2022, 19:57:00

Účastníci: 9

Příhozy: 23

Kamil Lhoták - Pan Florián kýchal nahoře na palubě

Aukce

Kamil Lhoták
Pan Florián kýchal nahoře na palubě

Id: 237206

tuž/papír, rozměr listu 20 x 21 cm, neznačeno, paspartováno, volně loženo, publikováno v knize F. Pilaře "Dýmka strýce Bonifáce"

Vyvolávací cena:
3 800

Prodáno za:
10 600

Detail

7.4.2020, 21:40:00

Účastníci: 8

Příhozy: 24

Kamil Lhoták - Závody motocyklů

Aukce

Kamil Lhoták
Závody motocyklů

Id: 23810

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 11 x 12 cm, signováno vpravo dole, datováno 50, č. 2/3, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
10 500

Detail

12.4.2016, 22:15:00

Účastníci: 7

Příhozy: 44

Kamil Lhoták - LLoyd Italiano

Aukce

Kamil Lhoták
LLoyd Italiano

Id: 45701

kombinovaná technika/tuš/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 13,5 x 9 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, nově rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
10 500

Detail

18.10.2016, 22:30:00

Účastníci: 6

Příhozy: 13

Kamil Lhoták - Měsíc nad nádrží

Aukce

Kamil Lhoták
Měsíc nad nádrží

Id: 476501

litografie/papír, rozměr ve výřezu 30 x 20 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
10 500

Detail

22.1.2024, 20:31:00

Účastníci: 7

Příhozy: 27

Kamil Lhoták - Let balonu

Aukce

Kamil Lhoták
Let balonu

Id: 817

litografie/papír, rozměr 35,5 x 24 cm, signováno vpravo dole tužkou Kamil Lhoták, datováno 84, vlevo dole č. 198/200, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
10 000

Detail

23.1.2014, 21:15:00

Účastníci: 5

Příhozy: 8

Kamil Lhoták - Krajina s barelem a balonem

Aukce

Kamil Lhoták
Krajina s barelem a balonem

Id: 18733

litografie/papír, velikost tisku 16 x 29 cm, signováno vpravo dole, datováno 75, vlevo dole č. 38/120, volně loženo, nerámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
10 000

Detail

1.3.2016, 21:27:00

Účastníci: 12

Příhozy: 45

Kamil Lhoták - Posádka Svaté Lucie suší prádlo na palubě

Aukce

Kamil Lhoták
Posádka Svaté Lucie suší prádlo na palubě

Id: 247601

tuž/papír, rozměr listu cca 21 x 20,7 cm, neznačeno, volně loženo, nerámováno, publikováno v knize Františka Pilaře "Dýmka strýce Bonifáce" str. 93, kniha přiložena

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
10 000

Detail

12.5.2020, 20:14:00

Účastníci: 7

Příhozy: 11

Kamil Lhoták - Reklamní sloup s bicyklem

Aukce

Kamil Lhoták
Reklamní sloup s bicyklem

Id: 268405

serigrafie/papír, rozměr ve výřezu 24 x 17,5 cm, značeno vlastní rukou vpravo dole s datací, značeno také v tisku, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
10 000

Detail

5.10.2020, 22:10:00

Účastníci: 11

Příhozy: 39

Kamil Lhoták - Dýmka strýce Bonifáce

Aukce

Kamil Lhoták
Dýmka strýce Bonifáce

Id: 335704

publikovaná kresba tuží/papír, rozměr listu 22,5 x 21 cm, neznačeno, volně loženo, nerámováno, přiložena kniha Františka Pilaře

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
10 000

Detail

10.1.2022, 20:12:00

Účastníci: 7

Příhozy: 32

Kamil Lhoták - Opřené kolo

Aukce

Kamil Lhoták
Opřené kolo

Id: 1570

litografie/papír, rozměr ve výřezu 12,5 x 9 cm, signováno vpravo dole, datováno 49, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 200

Prodáno za:
9 500

Detail

2.12.2014, 22:00:00

Účastníci: 9

Příhozy: 38

Kamil Lhoták - Balón nad horami

Aukce

Kamil Lhoták
Balón nad horami

Id: 26512

litografie/papír, rozměr ve výřezu 45,5 x 30,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 1973, vlevo dole č. 3/100, paspartováno, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
2 700

Prodáno za:
9 500

Detail

11.4.2016, 22:03:00

Účastníci: 8

Příhozy: 22

Kamil Lhoták - Santa Lucia

Aukce

Kamil Lhoták
Santa Lucia

Id: 392104

litografie/papír, rozměr ve výřezu17,5 x 14 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
9 500

Detail

29.11.2022, 21:27:00

Účastníci: 11

Příhozy: 28

Kamil Lhoták - Ruské kolo a balon

Aukce

Kamil Lhoták
Ruské kolo a balon

Id: 427204

zinkografie/papír, rozměr ve výřezu 14 x 9,5 cm, značeno a datováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
9 500

Detail

17.10.2023, 22:12:00

Účastníci: 6

Příhozy: 36

Kamil Lhoták - Nádraží Freres Lissac

Aukce

Kamil Lhoták
Nádraží Freres Lissac

Id: 134501

litografie/papír, rozměr ve výřezu 25,5 x 32 cm, signováno tužkou vpravo dole s datací, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
9 000

Detail

21.5.2018, 20:42:00

Účastníci: 8

Příhozy: 25

Kamil Lhoták - Na procházce

Aukce

Kamil Lhoták
Na procházce

Id: 254408

barevná kresba/papír, rozměr viditelný 7 x 4,5 cm, značeno a datováno ve spodní části, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
9 000

Detail

21.7.2020, 22:04:00

Účastníci: 11

Příhozy: 34

Kamil Lhoták - Chlapec za dveřmi

Aukce

Kamil Lhoták
Chlapec za dveřmi

Id: 315306

barevná kresba/papír, rozměr listu 14 x 7 cm, neznačeno, jedná se o ilustraci ke knize Jana jde do školy viz foto, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
9 000

Detail

12.7.2021, 21:39:00

Účastníci: 9

Příhozy: 22

Kamil Lhoták - Na srazu

Aukce

Kamil Lhoták
Na srazu

Id: 20204

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 13,5 x 9,5 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
8 500

Detail

3.3.2016, 21:15:00

Účastníci: 9

Příhozy: 30

Kamil Lhoták - Podivný cestující

Aukce

Kamil Lhoták
Podivný cestující

Id: 17501

nesignováno, tuž/papír, velikost listu 25 x 18,5 cm, paspartováno, nerámováno, volně loženo, ilustrace pro "Pohádky o mašinkách", původní stav

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
8 000

Detail

12.4.2016, 21:48:00

Účastníci: 7

Příhozy: 43

Kamil Lhoták - Kameny

Aukce

Kamil Lhoták
Kameny

Id: 253505

litografie/papír, rozměr listu 30 x 42 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
8 000

Detail

20.7.2020, 21:24:00

Účastníci: 6

Příhozy: 25

Kamil Lhoták - Reklamní sloup s kolem

Aukce

Kamil Lhoták
Reklamní sloup s kolem

Id: 382204

litografie, rozměr 30 x 21 cm, značeno vpravo dole, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
8 000

Detail

18.10.2022, 21:02:00

Účastníci: 14

Příhozy: 33

Kamil Lhoták - Vjezd do podzemní dráhy v Paříži

Aukce

Kamil Lhoták
Vjezd do podzemní dráhy v Paříži

Id: 408501

litografie/papír, rozměr ve výřezu 24 x 31,5 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
8 000

Detail

28.2.2023, 19:54:00

Účastníci: 7

Příhozy: 23

Kamil Lhoták - Postava muže

Aukce

Kamil Lhoták
Postava muže

Id: 197904

kombinovaná technika, rozměr ve výřezu 28,2 x 18,6 cm, značeno vpravo dole, datováno, zaskleno, paspartováno, oděrky na rámu, konzultováno s Ing. L. Šteffkem autorem publikace Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
7 500

Detail

3.9.2019, 21:11:00

Účastníci: 7

Příhozy: 31

Kamil Lhoták - Kapitánu Hurikánovi se zježily vlasy

Aukce

Kamil Lhoták
Kapitánu Hurikánovi se zježily vlasy

Id: 247602

tuž/papír, rozměr listu 25,1 x 20,5 cm, neznačeno, volně loženo, nerámováno, publikováno v knize Františka Pilaře "Dýmka strýce Bonifáce" str. 179, kniha přiložena

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
7 500

Detail

13.5.2020, 19:52:00

Účastníci: 6

Příhozy: 10

Kamil Lhoták - Rok 1913

Aukce

Kamil Lhoták
Rok 1913

Id: 397002

tuš/papír, rozměr listu cca 15 x 20 cm, značeno a datováno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
7 500

Detail

16.1.2023, 20:25:00

Účastníci: 10

Příhozy: 21

Kamil Lhoták - Závody motocyklů

Aukce

Kamil Lhoták
Závody motocyklů

Id: 18718

suchá jehla/papír, velikos tisku 6 x 7,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 50, č. 3/3, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
7 200

Detail

29.2.2016, 22:12:00

Účastníci: 8

Příhozy: 36

Kamil Lhoták - Nádraží Freres Lissac

Aukce

Kamil Lhoták
Nádraží Freres Lissac

Id: 6008

litografie s podtiskem/papír, velikost listu 29,5 x 41 cm, signováno vpravo dole, datováno 48, volně loženo, nerámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
7 000

Detail

18.11.2015, 21:53:00

Účastníci: 3

Příhozy: 12

Kamil Lhoták - Koule a kopec s vlajkou sedmdesátin

Aukce

Kamil Lhoták
Koule a kopec s vlajkou sedmdesátin

Id: 384109

zinkografie/akvarel/papír, rozměr ve výřezu cca 8,5 x 12,5 cm, značeno a datováno v tisku vlevo dole, tužkou vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
7 000

Detail

18.10.2022, 21:10:00

Účastníci: 10

Příhozy: 21

Kamil Lhoták - Balón ve skalnaté krajině

Aukce

Kamil Lhoták
Balón ve skalnaté krajině

Id: 461008

serigrafie/papír, rozměr listu 25 x 17 cm, značeno a datováno v tisku, značeno tužkou vpravo dole, volně loženo

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
7 000

Detail

23.1.2024, 19:34:00

Účastníci: 8

Příhozy: 34

Kamil Lhoták - Konvolut dvou kusů

Aukce

Kamil Lhoták
Konvolut dvou kusů

Id: 461009

Příliv: lept/papír, rozměr listu 10,5 x 15 cm, značeno a datováno vpravo dole, volně loženo, Stroj pouště a hora: litografie/papír, rozměr listu 11 x 15 cm, značeno a datováno vpravo dole, volně loženo

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
7 000

Detail

23.1.2024, 19:48:00

Účastníci: 7

Příhozy: 9

Kamil Lhoták - Dr. František Dvořák má 60 let!

Aukce

Kamil Lhoták
Dr. František Dvořák má 60 let!

Id: 187612

serigrafie/papír, rozměr ve výřezu 13 x 15,5 cm, signováno vlastnoručně vlevo dole s datací, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
6 600

Detail

16.5.2019, 22:02:00

Účastníci: 7

Příhozy: 36

Kamil Lhoták - Žena v horách

Aukce

Kamil Lhoták
Žena v horách

Id: 630

lept, rozměr ve výřezu 35,5 x 24,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 1971, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
6 500

Detail

25.11.2013, 20:15:00

Účastníci: 3

Příhozy: 8

Kamil Lhoták - Motorky

Aukce

Kamil Lhoták
Motorky

Id: 382104

litografie, rozměr ve výřezu 17,5 x 23 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
6 500

Detail

18.10.2022, 19:44:00

Účastníci: 8

Příhozy: 27

Kamil Lhoták - Stan a balón nad krajinou

Aukce

Kamil Lhoták
Stan a balón nad krajinou

Id: 9806

serigrafie/papír/kolorováno, rozměr ve výřezu 18 x 12,5 cm, signováno vlevo dole, datováno 82, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 800

Prodáno za:
6 000

Detail

19.1.2016, 20:48:00

Účastníci: 6

Příhozy: 20

Kamil Lhoták - Opřená kola

Aukce

Kamil Lhoták
Opřená kola

Id: 187629

suchá jehla/papír, rozměr tisku 16 x 24,2 cm, nesignováno, číslováno vlevo dole 2/20, na zadní straně pozůstalostní razítko a razítko limitovaného nákladu 20ti kusů, volně loženo nerámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
6 000

Detail

18.7.2019, 20:22:00

Účastníci: 3

Příhozy: 8

Kamil Lhoták - Na palubě

Aukce

Kamil Lhoták
Na palubě

Id: 434119

litografie/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 10,5 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
6 000

Detail

4.9.2023, 19:50:00

Účastníci: 10

Příhozy: 39

Kamil Lhoták - Malý stan

Aukce

Kamil Lhoták
Malý stan

Id: 83806

litografie/papír, velikost tisku 9 x 11,5 cm, signováno vpravo dole s datací, vlevo dole autorský tisk č. 10, původní stav, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
5 500

Detail

10.7.2017, 21:52:00

Účastníci: 3

Příhozy: 19

Kamil Lhoták - Návrh obálky Světová literatura č. 85/5

Aukce

Kamil Lhoták
Návrh obálky Světová literatura č. 85/5

Id: 261711

kresba tuží/papír, rozměr listu 24,5 x 16,5 cm, neznačeno, na zadní straně přiložen originál obálky, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
5 500

Detail

31.8.2020, 21:05:00

Účastníci: 9

Příhozy: 28

Kamil Lhoták - Návrh obálky Světová literatura č. 85/1

Aukce

Kamil Lhoták
Návrh obálky Světová literatura č. 85/1

Id: 261712

kombinovaná technika/papír, rozměr listu 16 x 17 cm, neznačeno, zaskleno, lehce poškozený rám, přiložena publikace Světová literatur č. 85/1

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
5 500

Detail

31.8.2020, 20:31:00

Účastníci: 14

Příhozy: 27

Kamil Lhoták - Aeroplán nad nádrží

Aukce

Kamil Lhoták
Aeroplán nad nádrží

Id: 461007

serigrafie/papír, rozměr listu 29,5 x 21 cm, značeno a datováno ve spodní části, volně loženo

Vyvolávací cena:
1 500

Aktuální cena:
5 500

Detail

4.3.2024, 20:33:00

Účastníci: 8

Příhozy: 18

Kamil Lhoták - Hromada písku a míč

Aukce

Kamil Lhoták
Hromada písku a míč

Id: 187627

suchá jehla/papír, rozmě tisku 8,1 x 10,7 cm, signováno vpravo dole, nerámováno, volně loženo

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
5 200

Detail

16.7.2019, 22:05:00

Účastníci: 5

Příhozy: 16

Kamil Lhoták - Na letišti

Aukce

Kamil Lhoták
Na letišti

Id: 58604

litografie/papír, velikost listu 20,5 x 14,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 73, vlevo dole 55/75, volně loženo, nerámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 800

Prodáno za:
4 850

Detail

17.1.2017, 20:48:00

Účastníci: 6

Příhozy: 34

Kamil Lhoták - Studie

Aukce

Kamil Lhoták
Studie

Id: 50301

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 14 x 28,5 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, volně loženo, nerámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 200

Prodáno za:
4 700

Detail

22.11.2016, 22:52:00

Účastníci: 4

Příhozy: 35

Kamil Lhoták - Stan a bouda

Aukce

Kamil Lhoták
Stan a bouda

Id: 187628

litografie/papír, rozměr 16,2 x 11,3 cm, signováno vpravo dole s datací, vlevo číslováno 58/75, uvedeno v soupisu díla pod číslem 68, nerámováno, volně loženo

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
4 500

Detail

17.7.2019, 19:48:00

Účastníci: 4

Příhozy: 14

Kamil Lhoták - Balón, křídla, vrtule

Aukce

Kamil Lhoták
Balón, křídla, vrtule

Id: 98404

knižní litografie/papír, rozměr ve výřezu 23,5 x 16,5 cm, nesignováno, novodobě paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
4 300

Detail

16.10.2017, 22:12:00

Účastníci: 4

Příhozy: 9

Kamil Lhoták - Strýc Michel

Aukce

Kamil Lhoták
Strýc Michel

Id: 391201

barevná litografie/papír, rozměr listu 11,7 x 9,5 cm, značeno tužkou ve spodní části, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
4 200

Detail

29.11.2022, 19:43:00

Účastníci: 7

Příhozy: 25

Kamil Lhoták - Pamětní list

Aukce

Kamil Lhoták
Pamětní list

Id: 321003

suchá jehla/papír, rozměr tisku 9 x 11,2 cm, značeno vpravo dole, jedná se o pamětní list k besedě s A. Branaldem, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
3 900

Detail

30.8.2021, 22:38:00

Účastníci: 5

Příhozy: 25

Kamil Lhoták - Dívka v kloboučku

Aukce

Kamil Lhoták
Dívka v kloboučku

Id: 369206

litografie/papír, rozměr ve výřezu 20 x 15,5 cm, značeno, datováno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
3 900

Detail

19.7.2022, 21:44:00

Účastníci: 11

Příhozy: 22

Kamil Lhoták - Petřínská rozhledna

Aukce

Kamil Lhoták
Petřínská rozhledna

Id: 2198

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 16 x 10 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
3 700

Detail

10.6.2015, 21:36:00

Účastníci: 5

Příhozy: 19

Kamil Lhoták - Dr. František Dvořák má 60 let!

Aukce

Kamil Lhoták
Dr. František Dvořák má 60 let!

Id: 197113

serigrafie/papír, rozměr tisku cca 10,2 x 15 cm, celková velikost otevřeného listu 16,5 x 45 cm, signováno vlastnoručně vlevo dole s datací, vpravo osobní přípis Františka Dvořáka, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
1 200

Prodáno za:
3 200

Detail

16.7.2019, 20:36:00

Účastníci: 3

Příhozy: 22

Kamil Lhoták - Vzducholoď

Aukce

Kamil Lhoták
Vzducholoď

Id: 369203

litografie/papír, rozměr ve výřezu 16,5 x 10 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
3 100

Detail

19.7.2022, 21:06:00

Účastníci: 4

Příhozy: 5

Kamil Lhoták - Nákladní auto

Aukce

Kamil Lhoták
Nákladní auto

Id: 485204

tisková technika/papír, rozměr listu 10,5 x 15 cm, značeno a datováno vpravo dole perem, paspartováno, zaskleno, rámováno, publikováno v monografii Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby na str. 71

Vyvolávací cena:
3 000

Aktuální cena:
3 100

Detail

4.3.2024, 20:09:00

Účastníci: 1

Příhozy: 1

Kamil Lhoták - Dva chlapci

Aukce

Kamil Lhoták
Dva chlapci

Id: 2398

suchá jehla/papír, velikost tisku 24,5 x 17,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 1947, vlevo dole č. 20/20, lehce ohnutý roh, volně loženo, nerámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
2 500

Detail

2.9.2015, 20:12:00

Účastníci: 2

Příhozy: 7

Kamil Lhoták - P. F. 86

Aukce

Kamil Lhoták
P. F. 86

Id: 187613

serigrafie/papír, rozměr listu 15 x 10,5 cm, signováno uprostřed dole, datováno 85, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
500

Prodáno za:
2 500

Detail

15.5.2019, 22:24:00

Účastníci: 5

Příhozy: 16

Kamil Lhoták - PF 81

Aukce

Kamil Lhoták
PF 81

Id: 197511

serigrafie/papír, rozměr ve výřezu 8,8 x 13 cm, značeno vpravo dole, datováno, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
2 500

Detail

2.9.2019, 21:26:00

Účastníci: 4

Příhozy: 9

Kamil Lhoták - PF 84

Aukce

Kamil Lhoták
PF 84

Id: 58605

ručně kolorovaná litografie/papír, velikost listu 15,5 x 10,7 cm, signováno vpravo dole, datováno 83, volně loženo, nerámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
2 300

Detail

17.1.2017, 22:32:00

Účastníci: 2

Příhozy: 4

Kamil Lhoták - Stojka

Aukce

Kamil Lhoták
Stojka

Id: 17502

nesignováno, tuž/papír, velikost listu 27,5 x 17,5 cm, paspartováno, nerámováno, volně loženo, ilustrace pro "Pohádky o mašinkách", původní stav

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
2 100

Detail

3.3.2016, 21:21:00

Účastníci: 4

Příhozy: 6

Kamil Lhoták - PF 80

Aukce

Kamil Lhoták
PF 80

Id: 187614

serigrafie/papír, rozměr ve výřezu 14,2 x 8,9 cm, signováno uprostřed dole, datováno 79, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
700

Prodáno za:
2 100

Detail

13.5.2019, 22:31:00

Účastníci: 8

Příhozy: 16

Kamil Lhoták - Miss Jane

Aukce

Kamil Lhoták
Miss Jane

Id: 203003

litografie/papír, rozměr ve výřezu 22,5 x 18 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
2 100

Detail

3.9.2019, 22:25:00

Účastníci: 6

Příhozy: 12

Kamil Lhoták - Stíhačka a míč

Aukce

Kamil Lhoták
Stíhačka a míč

Id: 429403

serigrafie/papír, rozměr ve výřezu 19,5 x 13,5 cm, značeno a datováno ve spodní části v tisku, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
2 100

Detail

19.6.2023, 21:08:00

Účastníci: 5

Příhozy: 7

Kamil Lhoták - P.F. 198...9

Aukce

Kamil Lhoták
P.F. 198...9

Id: 197510

serigrafie/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 13,8 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, uvedeno v díle L. Šteffka Kamil Lhoták Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, pol. G 139, str. 450

Vyvolávací cena:
1 800

Prodáno za:
1 900

Detail

2.9.2019, 20:34:00

Účastníci: 2

Příhozy: 2

Kamil Lhoták - U předího stěžně stál muž

Aukce

Kamil Lhoták
U předího stěžně stál muž

Id: 33305

nesignováno, tuš/papír, velikost listu 25,5 x 20,5 cm, paspartováno, nerámováno, volně loženo, ilustrace pro knihu "Dýmka strýce Bonifáce", původní stav

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
1 700

Detail

11.7.2016, 21:33:00

Účastníci: 2

Příhozy: 3

Kamil Lhoták - P. F. 1947

Aukce

Kamil Lhoták
P. F. 1947

Id: 35404

suchá jehla/papír, velikost tisku 6,4 x 7 cm, signováno vpravo dole, datováno 46, nerámováno, volně loženo

Vyvolávací cena:
700

Prodáno za:
700

Detail

11.7.2016, 22:21:00

Účastníci: 1

Příhozy: 1

Kamil Lhoták - Láhev

Aukce

Kamil Lhoták
Láhev

Id: 444207

litografie/papír, rozměr listu 42 x 29 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, zaskleno, rámováno, poškozený rám

Vyvolávací cena:
3 500

Aktuální cena:
3 500

Detail

5.3.2024, 21:36:00

Účastníci: 0

Příhozy: 0