Čas na serveru 11:13:57

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 308 275

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Jan Zrzavý

Narodil se 5. 11. 1890 ve Vadíně – Okrouhlici a zemřel 12. 10. 1977 v Praze.

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf.

Studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě, poté reálku v Kutné Hoře a měšťanskou školu v Přibyslavi a Havlíčkově Brodě. Ve studiu pokračoval na soukromé malířské škole u K. Reisnera, F. Županského a F. Ženíška ml. A u profesora Dítěte na UMPRUM v letech 1907 – 1909. Ve 20. a 30. letech podnikal cesty do Itálie, Belgie, Anglie a Francie. První etapa jeho tvorby je charakteristickým spojením českého secesního symbolismu a expresionismu s prvky kubismu. Byl členem SVU Mánes, kde vystavoval až do roku 1917. Nový impuls mu přineslo setkání s kritikem M. Martenem, který jej nabádal ke studiu a kresbě přírody starých mistrů. Byl inspirován italskou renesancí, studoval mistry italského quattrocenta, zejména Raffaela a Leonarda. V roce 1910 založil spolu s J. Váchalem, J. Konůpkem a F. Koblihou volné umělecké sdružení Sursum. Roku 1918 se sblížil s J. Čapkem, V. Špálou, V. Hofmanem, O. Marvánkem a  R. Kremličkou a formovali skupinu Tvrdošíjní. Po I. světové válce jeho tvorba vyústila v typický lyrický a snově měkký tvar. Tvoří kresby a frontispisy k mnoha dílům českých i zahraničních autorů.  Pracoval na scénických výpravách pro Národní divadlo. V druhé etapě tvorby se věnoval převážně krajinomalbě. V roce 1923 vstoupil do Umělecké besedy a účastnil se jejich členských výstav. Roku 1924 si pronajal samostatný ateliér v Paříži. Od poloviny 30. let opouštěl pastelově poetický kolorit ve prospěch sytější barvy. Za 2. Světové války se v jeho krajinách objevovala osudovost a baladičnost vedle motivu smrti i naděje. Od roku 1947 byl profesorem malby a kompozice na katedře výtvarné výchovy FF PU v Olomouci, kde působil do roku 1950.

(Výtvarné centrum Chagall)

Tento autor má celkem obrazů: 145

Jan Zrzavý - Kaple na návsi v Kermeuru

Aukce

Jan Zrzavý
Kaple na návsi v Kermeuru

Id: 238601

olejová tempera/lepenka, rozměr ve výřezu 19 x 26,5 cm, rozměr celkový 20 x 27,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra, laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby a písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
1 210 000

Detail

9.3.2020, 21:19:00

Účastníci: 12

Příhozy: 124

Jan Zrzavý - Přístav na Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav na Ile de Sein

Id: 231902

tempera/lepenka, rozměr 20,2 x 26,6 cm, značeno vpravo nahoře, na zadní straně autorsky popsáno, značeno a datováno, včetně potvrzení originality Dr. F. Dvořákem z roku 1994, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra a laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
920 000

Detail

11.2.2020, 20:28:00

Účastníci: 11

Příhozy: 112

Jan Zrzavý - Lodi v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi v přístavu

Id: 311507

olej/tempera/plátno/na překližce, rozměr ve výřezu 17,5 x 25,7 cm, značeno monogramem vpravo dole, autorské štítky na zadní straně včetně podpisu a datace, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra a písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
917 000

Detail

1.6.2021, 21:00:00

Účastníci: 17

Příhozy: 139

Jan Zrzavý - Bárky u pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky u pobřeží

Id: 292001

kombinovaná technika/tempera/vosková pastelka/silný papír, rozměr listu 19 x 22,3 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, oděrky na autorském ručně kolorovaném rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
900 000

Detail

23.2.2021, 21:57:00

Účastníci: 21

Příhozy: 150

Jan Zrzavý - Růžová cesta

Aukce

Jan Zrzavý
Růžová cesta

Id: 172117

olej/plátno, rozměr 27 x 35 cm, signováno monogramem Z vlevo dole, autorský rám, obraz nečištěn, v původním stavu, rám lehce poškozen, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou, přiložen písemný posudek PhDr. J. Orlíkové a chemicko-technologická zpráva určující stáří barev

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
850 000

Detail

18.2.2019, 21:06:00

Účastníci: 22

Příhozy: 154

Jan Zrzavý - Osiřelá bárka

Aukce

Jan Zrzavý
Osiřelá bárka

Id: 329108

tempera/plátno, rozměr 24 x 30,2 cm, značeno monogramem vpravo dole, na zadní straně štítky s autorovým popisem, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
810 000

Detail

15.11.2021, 21:47:00

Účastníci: 20

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Loďka v oceánské krajině

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka v oceánské krajině

Id: 275803

malba na plátně/podlepeno překližkou, rozměr ve výřezu 19,2 x 23 cm, značeno monogramem vpravo dole, popsáno na zadní straně, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložena laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby Dorothey Pechové, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
16 000

Prodáno za:
651 000

Detail

8.12.2020, 21:27:00

Účastníci: 24

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Lodi v zálivu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi v zálivu

Id: 339205

kombinovaná technika/vosková pastelka/tempera/papír, rozměr malby 26,5 x 41,5 cm, rozměr ve výřezu 31 x 44 cm, značeno a datováno vpravo dole, popsáno vlevo dole, na zadní straně původní autorův popis a potvrzení originality Dr. F. Dvořákem z roku 1991, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
80 000

Prodáno za:
630 000

Detail

11.1.2022, 21:52:00

Účastníci: 25

Příhozy: 77

Jan Zrzavý - Piazzeta

Aukce

Jan Zrzavý
Piazzeta

Id: 311506

olej/plátno/nalepené na dřevěné desce, rozměr 18,1 x 28,8 cm, značeno vpravo dole monogramem, na zadní straně na štítku vlastnoruční autorův popis včetně signatury a datace, lehce poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra a posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
575 500

Detail

31.5.2021, 21:14:00

Účastníci: 14

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Dóžecí palác s kostelem Santa Maria della Salute

Aukce

Jan Zrzavý
Dóžecí palác s kostelem Santa Maria della Salute

Id: 222405

tempera/lepenka, rozměr 19,4 x 25,4 cm, značeno monogramem vpravo dole, autorsky popsáno na zadní straně viz foto, poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra a laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
540 000

Detail

13.1.2020, 21:26:00

Účastníci: 15

Příhozy: 88

Jan Zrzavý - Tři bárky

Aukce

Jan Zrzavý
Tři bárky

Id: 123212

olej/lepenka, rozměr 20,7 x 29,7, signováno monogramem vpravo dole, datováno 68, na zadní straně popis, podpis autora a datace 22.XII.68, obraz i rám ve velmi dobrém stavu, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou a PhDr. Michaelem Zachařem, přiložena laboratorní zpráva M. Pávové a přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
75 000

Prodáno za:
530 000

Detail

19.3.2018, 21:32:00

Účastníci: 13

Příhozy: 54

Jan Zrzavý - Tři lodi, langustiera a špice lodi

Aukce

Jan Zrzavý
Tři lodi, langustiera a špice lodi

Id: 86019

mastné křídy/běloba/pravítková podkresba/papír, rozměr viditelné části obrazu 25 x 29,5 cm, signováno vlevo dole, zaskleno, dekorativně adjustováno, velmi dobrý stav, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové, PO

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
456 000

Detail

13.7.2017, 21:21:00

Účastníci: 21

Příhozy: 75

Jan Zrzavý - Dvě loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky

Id: 335209

kombinovaná technika/kresba/papír, rozměr ve výřezu 16,5 x 27,8 cm, značeno monogramem vlevo dole, paspartováno, oděrky na rámu, přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Ĺuboslava Moza, PhDr., na zadní straně potvrzení pravosti PhDr. Františkem Dvořákem z roku 1994

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
380 000

Detail

11.1.2022, 20:14:00

Účastníci: 16

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Oceánská krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Oceánská krajina

Id: 296501

kombinovaná technika/kvaš/mastné barevné křídy/papír, rozměr ve výřezu 14,5 x 34,5 cm, značeno s datací a věnováním vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou, písemný posudek přiložen

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
370 000

Detail

22.3.2021, 22:20:00

Účastníci: 33

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Loďky s kostelíkem

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky s kostelíkem

Id: 335208

kombinovaná technika/kresba/papír, rozměr výřezu 11,5 x 31,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, paspartováno, oděrky na rámu, přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Ĺuboslava Moza, PhDr.

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
370 000

Detail

10.1.2022, 21:48:00

Účastníci: 28

Příhozy: 130

Jan Zrzavý - Lodě a kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě a kameny

Id: 321602

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 23 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek Dr. Bořivoje Nakládala, CSc. včetně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
310 000

Detail

30.8.2021, 21:44:00

Účastníci: 23

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Lodě v přístavu - langusterie

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě v přístavu - langusterie

Id: 155907

mastné křídy/běloba, papír, viditelný rozměr 19,5 x 27,5 cm, signováno monogramem vpravo dole i tužkou, vlevo dole popis, včetně autorova osobního číselného kódu, paspartováno, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
305 000

Detail

14.11.2018, 20:48:00

Účastníci: 13

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Lodě u mola

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě u mola

Id: 321603

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 22,5 x 24,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek Dr. Bořivoje Nakládala, CSc. včetně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
300 000

Detail

30.8.2021, 21:13:00

Účastníci: 36

Příhozy: 93

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 327501

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 16 x 21,5 cm, značeno a datováno vlevo dole, paspartováno, zaskleno muzeálním sklem, rámováno, přiložen odborný písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
300 000

Detail

10.1.2022, 21:38:00

Účastníci: 29

Příhozy: 98

Jan Zrzavý - Tři lodě a langusterie

Aukce

Jan Zrzavý
Tři lodě a langusterie

Id: 123211

kombinovaná technika/pastel/mastné křídy/běloba/papír, rozměr ve výřezu 20 x 28,5 cm, signováno a datováno vpravo dole, vlevo dole monogram, na zadní straně signováno, datováno a dedikace autora, zaskleno, paspartováno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
295 000

Detail

20.3.2018, 20:39:00

Účastníci: 12

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Ile de Sein

Id: 275804

tempera/sololit, rozměr 14,6 x 25 cm, značeno monogramem vlevo dole, popsáno na zadní straně, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra a písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
290 100

Detail

7.12.2020, 21:46:00

Účastníci: 22

Příhozy: 92

Jan Zrzavý - Krajina s cypřiši

Aukce

Jan Zrzavý
Krajina s cypřiši

Id: 211208

kombinovaná technika/papír, rozměr kresby 25,5 x 36 cm, značeno a datováno vlevo dole, na zadní straně značeno a datováno, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
280 000

Detail

14.11.2019, 21:06:00

Účastníci: 24

Příhozy: 98

Jan Zrzavý - Přístav na Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav na Ile de Sein

Id: 167002

černá křída/pastel/papír, rozměr ve výřezu 28 x 35 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
25 000

Prodáno za:
265 000

Detail

15.1.2019, 21:21:00

Účastníci: 11

Příhozy: 105

Jan Zrzavý - Dvě loďky a pět kamenů

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky a pět kamenů

Id: 167001

černá křída/pastel/papír, rozměr ve výřezu 28,5 x 40 cm, signováno vlevo dole celým jménem, vpravo dole monogram, na zadní straně přípis pravosti od autora, zaskleno, paspartováno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
260 000

Detail

17.1.2019, 21:30:00

Účastníci: 11

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Plachetnice v zátoce

Aukce

Jan Zrzavý
Plachetnice v zátoce

Id: 312602

akvarel/pastel/lepenka, rozměr ve výřezu 22,6 x 32 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
255 000

Detail

13.7.2021, 21:06:00

Účastníci: 26

Příhozy: 68

Jan Zrzavý - Lodi v zálivu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi v zálivu

Id: 311505

pastel/papír, rozměr ve výřezu 36 x 46,6 cm, značeno, popsáno a datováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jan Štíbra, pravost konzultována a potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
250 000

Detail

1.6.2021, 21:28:00

Účastníci: 11

Příhozy: 59

Jan Zrzavý - Tři lodě

Aukce

Jan Zrzavý
Tři lodě

Id: 321601

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 16 x 21,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek Dr. Bořivoje Nakládala, CSc. včetně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
245 000

Detail

4.10.2021, 20:50:00

Účastníci: 26

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Korálový ostrov

Aukce

Jan Zrzavý
Korálový ostrov

Id: 148303

kresba barevnými křídami a bělobou, viditelný rozměr 18,5 x 23,5 cm, signováno monogramem vpravo dole, zaskleno, rámováno, na zadní straně popis a datace, ojediněle se vyskytující téma, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
25 000

Prodáno za:
235 900

Detail

5.9.2018, 21:27:00

Účastníci: 19

Příhozy: 107

Jan Zrzavý - Benátský motiv

Aukce

Jan Zrzavý
Benátský motiv

Id: 155906

tužka/kvaš/barevné křídy/papír, viditelný rozměr 16,5 x 22,5 cm, signováno vpravo dole monogramem i tužkou datováno 1963, paspartováno, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové,

Vyvolávací cena:
28 000

Prodáno za:
235 000

Detail

12.11.2018, 20:39:00

Účastníci: 11

Příhozy: 76

Jan Zrzavý - Bárky na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na pobřeží

Id: 272809

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 18 x 32 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, popsáno na zadní straně včetně potvrzení pravosti od Dr. Fr. Dvořáka z roku 1999, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
9 000

Prodáno za:
235 000

Detail

10.11.2020, 22:14:00

Účastníci: 32

Příhozy: 117

Jan Zrzavý - Dvě loďky a čtyři balvany

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky a čtyři balvany

Id: 318001

kombinovaná technika/křída/pastel/běloba/papír, rozměr kresby 17,8 x 24,9 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
225 000

Detail

30.8.2021, 20:47:00

Účastníci: 32

Příhozy: 113

Jan Zrzavý - Přístav s bárkami

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav s bárkami

Id: 211209

kombinovaná technika/lepenka, rozměr viditelný 18,5 x 26 cm, značeno monogramem a datováno vpravo dole, značeno a datováno vlevo dole, na zadní straně autorský nápis paspartováno, zaskleno, poškozené rámování, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
9 000

Prodáno za:
214 000

Detail

12.11.2019, 20:54:00

Účastníci: 17

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Lodi na moři

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi na moři

Id: 193109

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 19 x 27 cm, signováno a popsáno autorem ve spodní části viz foto včetně osobního autorova kódu, signováno též v kresbě monogramem, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, provenience z pozůstalosti Ing. Barcala, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
212 000

Detail

16.7.2019, 21:40:00

Účastníci: 16

Příhozy: 84

Jan Zrzavý - Přístav s rumpálem

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav s rumpálem

Id: 329106

kresba hnědou pastelkou/papír, rozměr ve výřezu 41,8 x 50,5 cm, značeno monogramem vlevo dole, značeno celým jménem vpravo dole, na zadní straně dedikace, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
204 000

Detail

10.1.2022, 21:48:00

Účastníci: 16

Příhozy: 91

Jan Zrzavý - Island II.

Aukce

Jan Zrzavý
Island II.

Id: 202107

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 21,5 x 36,5 cm, značeno vpravo dole s datací plným jménem, vlevo dole monogramem s datací, popsáno vlevo dole, na zadní straně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem z roku 1997, paspartováno, zaskleno, poškozený rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
202 000

Detail

11.11.2019, 21:06:00

Účastníci: 35

Příhozy: 96

Jan Zrzavý - Pobřeží s bárkami

Aukce

Jan Zrzavý
Pobřeží s bárkami

Id: 227401

pastel/lepenka, rozměr listu 20,6 x 29,3 cm, signováno monogramem vpravo dole, signováno vlevo dole, zaskleno, poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
201 000

Detail

14.1.2020, 21:01:00

Účastníci: 19

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Pumpa

Aukce

Jan Zrzavý
Pumpa

Id: 264802

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 22 x 33,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, lehce vysušený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
200 000

Detail

5.10.2020, 21:12:00

Účastníci: 8

Příhozy: 10

Jan Zrzavý - Loď v zátoce

Aukce

Jan Zrzavý
Loď v zátoce

Id: 342001

tempera/dřevěná deska, rozměr 29 x 36,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, značeno, datováno, popsáno a číslováno na zadní straně, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
18 000

Aktuální cena:
200 000

Detail

21.2.2022, 21:44:00

Účastníci: 13

Příhozy: 40

Jan Zrzavý - Tři loďky u mola

Aukce

Jan Zrzavý
Tři loďky u mola

Id: 243902

barevné křídy/pastel/karton, rozměr ve výřezu 29 x 40 cm, značeno vpravo dole i na zadní straně, zaskleno, paspartováno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
199 000

Detail

6.4.2020, 21:40:00

Účastníci: 12

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Tři loďky a pět kamenů

Aukce

Jan Zrzavý
Tři loďky a pět kamenů

Id: 148306

kombinovaná technika/papír, viditelný rozměr 19 x 28 cm, signováno vlevo dole, datováno, vpravo dole monogram, paspartováno, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, bude přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
22 000

Prodáno za:
195 000

Detail

6.9.2018, 21:06:00

Účastníci: 15

Příhozy: 69

Jan Zrzavý - Přístav se čtyřmi loďkami

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav se čtyřmi loďkami

Id: 243901

černá křída/zelený a fialový pastel/karton, rozměr listu 23,5 x 34,5 cm, značeno ve spodní části i na zadní straně, zaskleno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
194 000

Detail

7.4.2020, 21:15:00

Účastníci: 9

Příhozy: 76

Jan Zrzavý - Bárky na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na pobřeží

Id: 7901

voskový pastel/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 27,3 cm, signováno vpravo dole, datováno 1950, paspartováno, zaskleno, rámováno, na zadní straně věnování R. Lukavskému, obraz pochází ze sbírky Radovana Lukavského

Vyvolávací cena:
38 000

Prodáno za:
190 000

Detail

18.11.2015, 20:12:00

Účastníci: 13

Příhozy: 78

Jan Zrzavý - Loďka a kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka a kameny

Id: 273401

kresba/papír, rozměr viditelný 16 x 22,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno (zadní sklo prasklé), lehce poškozený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
185 000

Detail

9.11.2020, 22:38:00

Účastníci: 22

Příhozy: 121

Jan Zrzavý - Tři bárky

Aukce

Jan Zrzavý
Tři bárky

Id: 264301

kombinovaná technika/kresba/papír, rozměr ve vnitřním rámování tužkou 17 x 25,2 cm, značeno a datováno vpravo dole, vlevo dole monogram, zaskleno, lehce poškozený rám, přiložen znalecký posudek PhDr. Jan Štíbra

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
175 000

Detail

6.10.2020, 20:59:00

Účastníci: 13

Příhozy: 17

Jan Zrzavý - Studna v Bretani

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Bretani

Id: 251304

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 25,5 x 38 cm, značeno ve spodní části viz foto, paspartováno, zaskleno, poškozený rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
9 000

Prodáno za:
174 000

Detail

22.6.2020, 21:10:00

Účastníci: 11

Příhozy: 120

Jan Zrzavý - Přístav Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav Ile de Sein

Id: 203402

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 20,5 x 29 cm, značeno vpravo dole monogramem, vlevo dole značeno a popsáno tužkou, pod rámováním popis "Jan Zrzavý Přístav Ile de Sein", popsáno na zadní straně, paspartováno, zaskleno, dekorativně adjustováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
170 551

Detail

5.9.2019, 21:38:00

Účastníci: 8

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 306801

pastel/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 23,5 cm, značeno a datováno pod kresbou ve spodní části, list poškozen hnědými tečkami, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
170 000

Detail

31.5.2021, 21:37:00

Účastníci: 17

Příhozy: 37

Jan Zrzavý - Loďky v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky v přístavu

Id: 165801

černá a barevné křídy/papír, rozměr listu 12,7 x 17,5 cm, signováno vpravo dole monogramem, věnování na zadní straně, zaskleno, nově rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
165 000

Detail

16.1.2019, 20:48:00

Účastníci: 18

Příhozy: 89

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 222402

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 22,5 x 35,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, značeno na zadní straně, zaskleno, lehce poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
165 000

Detail

9.12.2019, 20:55:00

Účastníci: 12

Příhozy: 81

Jan Zrzavý - Lodě v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě v přístavu

Id: 171001

kombinovaná technika/pastel/papír, rozměr ve výřezu 30,5 x 42 cm, signováno s věnováním osobní lékařce autora vlevo dole, na zadní straně autorovo razítko, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, pod sklem lehce zašpiněno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
160 000

Detail

19.2.2019, 21:09:00

Účastníci: 25

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - Bretaňský přístav - skica II.

Aukce

Jan Zrzavý
Bretaňský přístav - skica II.

Id: 193110

kombinovaná technika/papír, rozměr listu 21,6 x 30,6 cm, signováno, popsáno a datováno autorem ve spodní části viz foto včetně osobního autorova kódu, signováno též v kresbě monogramem vpravo dole, zaskleno, novodobě rámováno, provenience z pozůstalosti Ing. Barcala, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková a PhDr. Naděžda Řeháková

Vyvolávací cena:
17 000

Prodáno za:
160 000

Detail

17.7.2019, 20:48:00

Účastníci: 17

Příhozy: 77

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 254406

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 18 x 11,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
155 002

Detail

1.9.2020, 21:24:00

Účastníci: 14

Příhozy: 77

Jan Zrzavý - Přístav Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav Ile de Sein

Id: 203403

kresba tužkou a uhlem/papír, rozměr ve výřezu 36 x 44,5 cm, značeno monogramem a datováno tužkou vpravo dole, pod rámováním "J.Z. 49", značeno a určeno autorsky tužkou vlevo dole "Jan Zrzavý Přístav na Ile de Sein", paspartováno, zaskleno, dekorativně adjustováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
153 000

Detail

4.9.2019, 21:04:00

Účastníci: 9

Příhozy: 70

Jan Zrzavý - Bárky na moři

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na moři

Id: 241604

pastel/kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 12 x 18 cm, značeno monogramem a datací vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznaleký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
140 000

Detail

11.5.2020, 21:34:00

Účastníci: 24

Příhozy: 116

Jan Zrzavý - Dvě loďky a čtyři kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky a čtyři kameny

Id: 123210

pastel/papír, rozměr listu 21 x 30 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole monogram, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
130 000

Detail

21.3.2018, 21:03:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Portrét ženy v klobouku

Aukce

Jan Zrzavý
Portrét ženy v klobouku

Id: 275801

kombinovaná technika/papír, rozměr 40,7 x 30 cm, značeno vpravo dole monogramem a vlevo dole celým jménem, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
8 000

Prodáno za:
125 000

Detail

19.1.2021, 20:16:00

Účastníci: 27

Příhozy: 80

Jan Zrzavý - Loďky a kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky a kameny

Id: 275802

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 16 x 20,8 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
120 001

Detail

7.12.2020, 20:32:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Ticho

Aukce

Jan Zrzavý
Ticho

Id: 258301

kombinovaná technika/malba/papír, rozměr malby 36 x 22 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, poškozený rám, papír lokálně znečištěn, přiložen písemný odborný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
118 000

Detail

31.8.2020, 21:57:00

Účastníci: 17

Příhozy: 80

Jan Zrzavý - Máchovská krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Máchovská krajina

Id: 329401

kresba tuší/běloba/papír, rozměr ve výřezu 33 x 61,5 cm, značeno monogramem a datací vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, ústně konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
7 000

Prodáno za:
115 000

Detail

15.11.2021, 22:14:00

Účastníci: 21

Příhozy: 49

Jan Zrzavý - Zátiší s ovocem

Aukce

Jan Zrzavý
Zátiší s ovocem

Id: 258303

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 16,7 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, lehce poškozený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
105 002

Detail

1.9.2020, 20:30:00

Účastníci: 13

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Ležící akt v krajině

Aukce

Jan Zrzavý
Ležící akt v krajině

Id: 262306

kombinovaná technika/pastel/tužka/papír, rozměr listu 22 x 31,4 cm, značeno a datováno vpravo dole, vlevo dole monogram, věnování a opět značeno, drobné hnědé tečky na papíru v ploše, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen znalecký posudek PhDr. Jan Štíbra

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
100 000

Detail

31.8.2020, 22:19:00

Účastníci: 10

Příhozy: 75

Jan Zrzavý - Benátské zátiší

Aukce

Jan Zrzavý
Benátské zátiší

Id: 309406

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 33 x 48 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, drobné poškození v ploše

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
100 000

Detail

1.6.2021, 21:51:00

Účastníci: 23

Příhozy: 72

Jan Zrzavý - Přístav Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav Ile de Sein

Id: 312601

kresba/papír, rozměr ve výřezu 20 x 41 cm, značeno monogramem vpravo dole, značeno a datováno i na zadní straně, paspartováno, zaskleno UV sklem, novodobé rámování, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
95 000

Detail

12.7.2021, 20:30:00

Účastníci: 20

Příhozy: 79

Jan Zrzavý - Bolest

Aukce

Jan Zrzavý
Bolest

Id: 110002

litografie/papír, velikost tisku 24 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole autorsky popsáno, paspartováno, volně loženo, nerámováno, vše v původním stavu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
93 000

Detail

22.1.2018, 20:42:00

Účastníci: 14

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - Meditace

Aukce

Jan Zrzavý
Meditace

Id: 110004

litografie/papír, velikost tisku 24 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole autorsky popsáno, paspartováno, volně loženo, nerámováno, vše v původním stavu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
93 000

Detail

22.1.2018, 21:24:00

Účastníci: 16

Příhozy: 60

Jan Zrzavý - Máří Magdaléna

Aukce

Jan Zrzavý
Máří Magdaléna

Id: 292008

malba/deska, rozměr malby 13 x7,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
91 000

Detail

22.2.2021, 21:39:00

Účastníci: 24

Příhozy: 119

Jan Zrzavý - Piazzetta

Aukce

Jan Zrzavý
Piazzetta

Id: 329107

pastel/papír, rozměr ve výřezu 39,5 x 56,5 cm, značeno vpravo dole, určeno a číslováno vlevo dole, také nad rámováním, na zadní straně dedikace, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
91 000

Detail

15.11.2021, 20:55:00

Účastníci: 20

Příhozy: 55

Jan Zrzavý - Bretaňský přístav

Aukce

Jan Zrzavý
Bretaňský přístav

Id: 331402

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 14 x 16 cm, značeno a popsáno ve spodní části, list lehce zvlněn, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek Mgr. Ing. Ivo Bindera

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
91 000

Detail

15.11.2021, 21:50:00

Účastníci: 31

Příhozy: 69

Jan Zrzavý - Bolest

Aukce

Jan Zrzavý
Bolest

Id: 301801

litografie/papír, rozměr ve výřezu 25 x 17 cm, značeno vpravo dole, pospáno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, pod sklem pasparta lehce znečištěna

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
90 000

Detail

26.4.2021, 20:48:00

Účastníci: 23

Příhozy: 70

Jan Zrzavý - San Marco

Aukce

Jan Zrzavý
San Marco

Id: 327502

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 17,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno muzeálním sklem, rámováno, přiložen písemný odborný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
90 000

Detail

15.11.2021, 23:12:00

Účastníci: 28

Příhozy: 86

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 122601

kresba/papír, rozměr kresby 14 x 20,5 cm, signováno vpravo dole, datováno, vlevo dole monogram, zaskleno, paspartováno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
89 000

Detail

21.3.2018, 22:26:00

Účastníci: 18

Příhozy: 72

Jan Zrzavý - Studna v Bretani

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Bretani

Id: 264402

tužka/černé křídy/papír, rozměr listu 10,5 x 15,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, nově paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
89 000

Detail

6.10.2020, 22:00:00

Účastníci: 20

Příhozy: 76

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 91508

pastel/papír, velikost listu 13 x 16 cm, signováno monograme i celým jménem vpravo dole, datováno 1952, volně loženo, nerámováno, ústně konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
87 000

Detail

6.9.2017, 22:26:00

Účastníci: 14

Příhozy: 79

Jan Zrzavý - Bárky na rybníku

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na rybníku

Id: 289309

kombinovaná technika/kresba/papír, rozměr ve výřezu 30 x 44,5 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
86 000

Detail

23.2.2021, 20:59:00

Účastníci: 25

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Maják

Aukce

Jan Zrzavý
Maják

Id: 267903

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 21 cm, značeno monogramem i celým jménem vpravo dole, paspartováno, volně loženo, nerámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
79 000

Detail

9.11.2020, 20:38:00

Účastníci: 19

Příhozy: 30

Jan Zrzavý - Dvě bárky

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě bárky

Id: 15801

kombinovaná technika/papír, velikost kresby 13,5 x 19,5 cm, signováno vlevo dole, datováno 1950, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, původní stav

Vyvolávací cena:
25 000

Prodáno za:
78 000

Detail

21.1.2016, 21:45:00

Účastníci: 12

Příhozy: 44

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 28501

pastel/papír, velikost kresby 15,8 x 25 cm, signováno vpravo dole, datováno 56, vlevo dole věnování včetně signatury, zaskleno, rámováno, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
28 000

Prodáno za:
77 100

Detail

14.4.2016, 22:06:00

Účastníci: 12

Příhozy: 51

Jan Zrzavý - Loďky s kotvou

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky s kotvou

Id: 133503

barevná kresba/papír, rozměr malby 14 x 20 cm, signováno vpravo dole, datováno 1954, zaskleno, dekorativně adjustováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
77 000

Detail

22.5.2018, 21:33:00

Účastníci: 14

Příhozy: 78

Jan Zrzavý - Bárky na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na pobřeží

Id: 329303

skica tužkou/papír, rozměr ve výřezu 18 x 32 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, ústně konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
71 001

Detail

15.11.2021, 22:56:00

Účastníci: 25

Příhozy: 94

Jan Zrzavý - Záliv se čtvyřmi bárkami

Aukce

Jan Zrzavý
Záliv se čtvyřmi bárkami

Id: 342002

pastel/papír, rozměr ve výřezu 21 x 32 cm, značeno a datováno tužkou ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
11 000

Aktuální cena:
70 000

Detail

21.2.2022, 20:57:00

Účastníci: 12

Příhozy: 26

Jan Zrzavý - Bárka na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárka na pobřeží

Id: 342003

pastel/papír, rozměr listu 19,7 x 29,5 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, rámováno, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
8 500

Aktuální cena:
70 000

Detail

21.2.2022, 20:28:00

Účastníci: 11

Příhozy: 26

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 264803

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 15 cm, značeno monogramem vpravo dole, kresba v paspartě posunuta, zaskleno, paspartováno, lehce vysušený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
7 500

Prodáno za:
69 000

Detail

5.10.2020, 21:55:00

Účastníci: 21

Příhozy: 49

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 90021

kombinovaná technika/akvarel/barevná kresba, velikost kresby 17 x 20 cm, signováno vpravo dole, datováno 51, paspartováno, zaskleno, poškozeno původní lepení, vše v původním stavu, PO, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
68 000

Detail

7.9.2017, 21:42:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Hoře

Aukce

Jan Zrzavý
Hoře

Id: 110003

litografie/papír, velikost tisku 24 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole autorsky popsáno, paspartováno, volně loženo, nerámováno, vše v původním stavu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
68 000

Detail

17.1.2018, 22:15:00

Účastníci: 11

Příhozy: 68

Jan Zrzavý - Ověnčená hlava

Aukce

Jan Zrzavý
Ověnčená hlava

Id: 281001

litografie/papír, rozměr ve výřezu 39 x 28,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu,po

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
61 500

Detail

7.12.2020, 21:17:00

Účastníci: 17

Příhozy: 73

Jan Zrzavý - Červánky na rybníku

Aukce

Jan Zrzavý
Červánky na rybníku

Id: 301502

barevná kresba/papír, rozměr 15 x 21 cm, značeno monogramem vlevo dole, dedikací, datací a jménem vpravo dole, zaskleno, lehce poškozený (autorský) rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
59 000

Detail

26.4.2021, 21:13:00

Účastníci: 22

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 231901

kombinovaná technika/akvarel/tužka/papír, rozměr tisku 19,2 x 27 cm, značeno a datováno vlevo dole, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
58 900

Detail

10.2.2020, 21:35:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Kompozice s benátskými motivy

Aukce

Jan Zrzavý
Kompozice s benátskými motivy

Id: 142104

pastel/papír, rozměr kresby 7,5 x 11 cm, signováno vpravo dole, datováno, zaskleno, rámováno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
57 235

Detail

11.10.2018, 22:00:00

Účastníci: 10

Příhozy: 72

Jan Zrzavý - Černé balvany

Aukce

Jan Zrzavý
Černé balvany

Id: 866

pastelka/papír, rozměr ve výřezu 14,5 x 20,5 cm, signováno vpravo dole Jan Zrzavý, vlevo dole popis a monogram, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
57 000

Detail

18.3.2014, 21:38:00

Účastníci: 6

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Z Francie

Aukce

Jan Zrzavý
Z Francie

Id: 143123

kresba/papír, rozměr 31 x 47 cm, signováno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
56 000

Detail

11.10.2018, 21:03:00

Účastníci: 11

Příhozy: 70

Jan Zrzavý - Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Ile de Sein

Id: 240405

suchá jehla/papír, rozměr tisku cca 9 x 13,5 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
56 000

Detail

6.4.2020, 19:38:00

Účastníci: 13

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Adam a Eva v ráji

Aukce

Jan Zrzavý
Adam a Eva v ráji

Id: 193108

hnědá křída/papír, rozměr ve výřezu 11 x 13,5 cm, signováno vpravo dole monogramem, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
52 700

Detail

18.7.2019, 21:25:00

Účastníci: 15

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Ile de Sein

Id: 210601

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu cca 11 x 14,8 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
51 000

Detail

10.10.2019, 20:22:00

Účastníci: 28

Příhozy: 83

Jan Zrzavý - Loďka pod palmami

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka pod palmami

Id: 247202

suchá jehla/papír, rozměr tisku cca 9 x 13,5 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
47 000

Detail

12.5.2020, 21:53:00

Účastníci: 17

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Maják na Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Maják na Ile de Sein

Id: 247203

suchá jehla/ruční papír, rozměr tisku 6 x 10,5 cm, autorsky značeno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
46 000

Detail

11.5.2020, 21:13:00

Účastníci: 16

Příhozy: 68

Jan Zrzavý - Blahopřání s tulipány

Aukce

Jan Zrzavý
Blahopřání s tulipány

Id: 170202

tužka/barevné pastelky/karton, rozměr 20 x 29 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, dekorativně adjustováno, věnování na zadní straně, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
45 000

Detail

16.1.2019, 22:36:00

Účastníci: 14

Příhozy: 50

Jan Zrzavý - Trosečníci

Aukce

Jan Zrzavý
Trosečníci

Id: 325001

kresba tužkou/papír, rozměr listu 17,4 x 23,7 cm, značeno vpravo dole monogramem, věnování ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
44 000

Detail

4.10.2021, 20:21:00

Účastníci: 16

Příhozy: 54

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 337506

litografie/papír, rozměr ve výřezu 14 x 17 cm, značeno a datováno ve spodní části v tisku, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
42 000

Detail

11.1.2022, 20:19:00

Účastníci: 23

Příhozy: 79

Jan Zrzavý - Kura

Aukce

Jan Zrzavý
Kura

Id: 251011

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 22 x 16,5 cm ,značeno monogramem s datací vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu,po, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
41 000

Detail

31.8.2020, 20:54:00

Účastníci: 16

Příhozy: 67

Jan Zrzavý - Vesnická kaplička

Aukce

Jan Zrzavý
Vesnická kaplička

Id: 2139

vosková pastelka/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 12 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen certifikát pravosti

Vyvolávací cena:
9 500

Prodáno za:
40 500

Detail

9.6.2015, 20:57:00

Účastníci: 4

Příhozy: 35

Jan Zrzavý - Rajský ostrov

Aukce

Jan Zrzavý
Rajský ostrov

Id: 134413

kolorovaná kresba/papír, rozměr 24 x 29 cm, signováno vpravo dole a na zadní straně včetně datace, věnování ve spodní části, zaskleno, oděrky na rámu, ojedinělý tématický výskyt, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
37 600

Detail

21.5.2018, 20:33:00

Účastníci: 5

Příhozy: 8

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 220304

lept/papír, rozměr ve výřezu 24 x 16 cm, značeno v tisku, paspartováno, zaskleno, rámováno, majitel získal přímo od autora

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
36 000

Detail

13.1.2020, 20:13:00

Účastníci: 19

Příhozy: 59

Jan Zrzavý - Konvolut osobní korespondence

Aukce

Jan Zrzavý
Konvolut osobní korespondence

Id: 268101

1) dopis psaný J. Zrzavým včetně drobné kresby, datováno 27.11.56 2) pozvánka na vernisáž z roku ´32, P.F.´34 3) soubor tří korespondenčních lístků z roku 1955 a 1956, vše podepsáno J. Zrzavým přiloženy dvě fotografie Jana Zrzavého a společnosti, ve které se nachází i adresátka jeho korespondence, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
33 000

Detail

5.10.2020, 22:31:00

Účastníci: 13

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Studie

Aukce

Jan Zrzavý
Studie

Id: 280603

kresba/papír, rozměr ve výřezu 50,5 x 41,5 cm, neznačeno, uvedeno v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého pod číslem 418, papír v ploše pomačkán, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
33 000

Detail

19.1.2021, 20:42:00

Účastníci: 8

Příhozy: 34

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 333501

suchá jehla/papír, rozměr tisku 23 x 14 cm, značeno a datováno ve spodní části, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
33 000

Detail

15.11.2021, 22:56:00

Účastníci: 14

Příhozy: 65

Jan Zrzavý - Ostravské haldy

Aukce

Jan Zrzavý
Ostravské haldy

Id: 187302

černá tužka/křída/papír, rozměr ve výřezu 11,2 x 18,2 cm, signováno a datováno 1932 vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
32 090

Detail

13.5.2020, 21:08:00

Účastníci: 9

Příhozy: 44

Jan Zrzavý - Venecia

Aukce

Jan Zrzavý
Venecia

Id: 163601

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 11,3 x 16,7 cm, signováno monogramem vpravo dole, vlevo nahoře datace, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
31 000

Detail

18.2.2019, 22:13:00

Účastníci: 11

Příhozy: 55

Jan Zrzavý - Z Bretaně

Aukce

Jan Zrzavý
Z Bretaně

Id: 267904

kresba/papír, rozměr ve výřezu 15 x 18,5 cm, značeno a datováno vlevo dole, paspartováno, volně loženo, nerámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
31 000

Detail

10.11.2020, 21:31:00

Účastníci: 18

Příhozy: 47

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 335605

tisková technika/papír, rozměr ve výřezu 26 x 17 cm, značeno a číslováno ve spodní části, paspartováno, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
30 000

Detail

10.1.2022, 20:04:00

Účastníci: 13

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 1501

litografie/papír, signováno vlevo dole, rozměr ve výřezu 24,5 x 16,5 cm, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
29 500

Detail

1.12.2014, 21:00:00

Účastníci: 7

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - K. H. Mácha

Aukce

Jan Zrzavý
K. H. Mácha

Id: 1516

litografie/papír, rozměr ve výřezu 43 x 36 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
27 000

Detail

1.12.2014, 21:35:00

Účastníci: 6

Příhozy: 30

Jan Zrzavý - Náměstíčko

Aukce

Jan Zrzavý
Náměstíčko

Id: 129502

kolorovaná kresba/papír, velikost kresby 10 x 16 cm, signováno a popsáno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno, jedná se o návrh na divadelní dekoraci, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
8 000

Prodáno za:
27 000

Detail

15.5.2018, 21:09:00

Účastníci: 13

Příhozy: 34

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 32906

kombinovaná technika/ručně kolorovaná suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 16 x 11 cm, značeno vpravo dole tužkou, paspartováno, zaskleno, rámováno, velmi dobrý stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
26 100

Detail

8.6.2016, 22:00:00

Účastníci: 6

Příhozy: 45

Jan Zrzavý - Oceánská krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Oceánská krajina

Id: 177301

barevná kresba/papír, rozměr 8,5 x 10 cm, nesignováno, na zadní straně osobní věnování, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
26 000

Detail

2.4.2019, 21:41:00

Účastníci: 15

Příhozy: 28

Jan Zrzavý - Anděl II.

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl II.

Id: 819

litografie/papír, rozměr 22,5 x 15 cm, signováno vpravo dole tužkou Jan Zrzavý, vlevo dole č. 6/100, levá strana papíru zvlněna, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
3 800

Prodáno za:
25 000

Detail

23.1.2014, 21:25:00

Účastníci: 4

Příhozy: 31

Jan Zrzavý - Studna v Karlachových sadech

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Karlachových sadech

Id: 256901

litografie/papír, rozměr tisku cca 38,5 x 46 cm, značeno vpravo dole, vpravo nahoře monogramem, vlevo dole číslováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
25 000

Detail

21.7.2020, 21:54:00

Účastníci: 22

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Palma

Aukce

Jan Zrzavý
Palma

Id: 308310

litografie/papír, rozměr ve výřezu 24 x 21,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, v levé části zahnědlý papír, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
25 000

Detail

1.6.2021, 20:30:00

Účastníci: 17

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 54603

litografie/papír, rozměr ve výřezu 11,3 x 8,5 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
24 000

Detail

16.1.2017, 21:49:00

Účastníci: 8

Příhozy: 55

Jan Zrzavý - Zátiší

Aukce

Jan Zrzavý
Zátiší

Id: 129503

litografie/papír, rozměr ve výřezu 19,5 x 26 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
24 000

Detail

21.5.2018, 22:22:00

Účastníci: 10

Příhozy: 43

Jan Zrzavý - Studna v Karlachových sadech

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Karlachových sadech

Id: 72005

litografie/papír, rozměr ve výřezu 40 x 47 cm, signováno vpravo dole, osobní věnování, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
23 000

Detail

4.4.2017, 21:30:00

Účastníci: 13

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 72401

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 14 cm, signováno vpravo dole, věnování, datace, paspartováno, zaskleno, rámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
22 604

Detail

4.4.2017, 21:15:00

Účastníci: 11

Příhozy: 21

Jan Zrzavý - Autoportrét

Aukce

Jan Zrzavý
Autoportrét

Id: 72105

kresba uhlem/tužka/papír, rozměr ve výřezu 59 x 40 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, na zadní straně přiloženo potvrzení Dr. Františka Dvořáka z 12. 10. 1994, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
21 000

Detail

3.4.2017, 22:01:00

Účastníci: 7

Příhozy: 13

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 76202

kolorovaná litografie/papír, velikost tisku 11,5 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole 98/200, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno, majitel získal přímo od autora

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
21 000

Detail

15.5.2017, 21:46:00

Účastníci: 7

Příhozy: 22

Jan Zrzavý - Noční víla

Aukce

Jan Zrzavý
Noční víla

Id: 339903

kresba/papír, rozměr ve výřezu 18 x 10 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, lehce poškozený rám

Vyvolávací cena:
5 500

Aktuální cena:
20 000

Detail

21.2.2022, 22:12:00

Účastníci: 11

Příhozy: 25

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 25401

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 16 cm, signováno vpravo dole, vlevo č. 16/100, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, původní stav

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
19 500

Detail

12.4.2016, 21:39:00

Účastníci: 5

Příhozy: 29

Jan Zrzavý - Golgota

Aukce

Jan Zrzavý
Golgota

Id: 118803

litografie/papír, velikost tisku 18,5 x 12,5 cm, značeno vpravo dole, signatura není autentická, na zadní straně signováno monogramem, datováno, číslováno 8/12, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
19 500

Detail

19.3.2018, 22:14:00

Účastníci: 8

Příhozy: 12

Jan Zrzavý - Ilustrace k Islandskému rybáři

Aukce

Jan Zrzavý
Ilustrace k Islandskému rybáři

Id: 223216

kresba/papír, rozměr ve výřezu 15 x 16 cm, značeno s datací a věnováním ve spodní části, přiložen osobní vzkaz autora, paspartováno, zaskleno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
19 500

Detail

10.2.2020, 21:33:00

Účastníci: 11

Příhozy: 29

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 272311

grafická technika/papír, rozměr ve výřezu 26 x 17,5 cm, značeno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
19 500

Detail

10.11.2020, 20:16:00

Účastníci: 18

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 1407

litografie/papír, rozměr tisku 22,5 x 14,5 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole č. 44/100, volně loženo, zabarveno od nevhodné pasparty, list je v horní a spodní části přeložen

Vyvolávací cena:
2 800

Prodáno za:
18 500

Detail

14.10.2014, 20:08:00

Účastníci: 7

Příhozy: 52

Jan Zrzavý - Ticho

Aukce

Jan Zrzavý
Ticho

Id: 132403

dřevoryt/papír, rozměr ve výřezu 14 x 7,5 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
16 500

Detail

17.5.2018, 21:44:00

Účastníci: 8

Příhozy: 27

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 640

litografie, rozměr ve výřezu 26 x 16,5 cm, signováno vpravo dole, č. 57/100, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
3 200

Prodáno za:
16 100

Detail

25.11.2013, 21:13:00

Účastníci: 5

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Ticho

Aukce

Jan Zrzavý
Ticho

Id: 212703

dřevoryt/papír, rozměr tisku 13,5 x 6,3 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
15 000

Detail

11.11.2019, 19:48:00

Účastníci: 22

Příhozy: 41

Jan Zrzavý - Maják z Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Maják z Ile de Sein

Id: 331401

grafika/papír, rozměr ve výřezu 7,5 x 12,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, přiloženo odborné vyjádření Ak. mal. Igora Fogaše

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
14 500

Detail

15.11.2021, 19:45:00

Účastníci: 17

Příhozy: 50

Jan Zrzavý - Orientální krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Orientální krajina

Id: 143115

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 7,5 x 10,5 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
13 000

Detail

11.10.2018, 22:15:00

Účastníci: 9

Příhozy: 28

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 1529

lept/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 16 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
12 500

Detail

1.12.2014, 22:04:00

Účastníci: 6

Příhozy: 33

Jan Zrzavý - Camaret

Aukce

Jan Zrzavý
Camaret

Id: 123103

tužka/papír, rozměr kresby 12,4 x 15,8 cm, signováno monogramem vpravo dole, zaskleno, rámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
12 500

Detail

20.3.2018, 21:48:00

Účastníci: 6

Příhozy: 17

Jan Zrzavý - Tři hlavy

Aukce

Jan Zrzavý
Tři hlavy

Id: 187618

litografie/papír, rozměr ve výřezu 13 x 9,5 cm, signováno uprostřed dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
12 500

Detail

16.5.2019, 22:35:00

Účastníci: 12

Příhozy: 37

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 46802

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 25,5 x 16,5 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole 47/100, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
12 000

Detail

19.10.2016, 21:33:00

Účastníci: 8

Příhozy: 20

Jan Zrzavý - Dívka

Aukce

Jan Zrzavý
Dívka

Id: 1627

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 18,5 x 13,5 cm, signováno vpravo dole, věnování, paspartováno zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
10 500

Detail

4.12.2014, 20:41:00

Účastníci: 5

Příhozy: 11

Jan Zrzavý - Zahrádky u Císařského mlýna

Aukce

Jan Zrzavý
Zahrádky u Císařského mlýna

Id: 18737

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 13,3 x 18 cm, signováno vpravo dole, datováno 1951, na spodní straně francouzský přípis, paspartováno, volně loženo, nerámováno, původní dobrý stav

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
10 500

Detail

1.3.2016, 22:09:00

Účastníci: 11

Příhozy: 35

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 40818

litografie/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 7 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
9 700

Detail

8.9.2016, 20:36:00

Účastníci: 7

Příhozy: 43

Jan Zrzavý - Krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Krajina

Id: 75106

kolorovaná litografie/papír, velikost tisku 9,5 x 6,5 cm, signováno vpravo dole tužkou, příloha Veraikonu r. VI, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
9 500

Detail

18.5.2017, 20:27:00

Účastníci: 4

Příhozy: 30

Jan Zrzavý - Korespondence

Aukce

Jan Zrzavý
Korespondence

Id: 292009

sedm kusů korespondence, různé velikosti, vše popsáno, volně loženo, nerámováno, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
8 000

Detail

22.2.2021, 20:46:00

Účastníci: 9

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Ilustrace

Aukce

Jan Zrzavý
Ilustrace

Id: 20203

litografie/papír, rozměr ve výřezu 15,5 x 11, značeno vpravo dole, paspartováno, volně loženo

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
3 400

Detail

29.2.2016, 22:36:00

Účastníci: 6

Příhozy: 21

Jan Zrzavý - Sběratelské vydání plakátu

Aukce

Jan Zrzavý
Sběratelské vydání plakátu

Id: 37502

plakát k X. výstavě K.V.U. Aleš/papír, velikost tisku 58 x 37,5 cm, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
1 100

Detail

14.7.2016, 22:24:00

Účastníci: 2

Příhozy: 2