Čas na serveru 13:57:59

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.czAutoři

Jan Zrzavý

Narodil se 5. 11. 1890 ve Vadíně – Okrouhlici a zemřel 12. 10. 1977 v Praze.

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf.

Studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě, poté reálku v Kutné Hoře a měšťanskou školu v Přibyslavi a Havlíčkově Brodě. Ve studiu pokračoval na soukromé malířské škole u K. Reisnera, F. Županského a F. Ženíška ml. A u profesora Dítěte na UMPRUM v letech 1907 – 1909. Ve 20. a 30. letech podnikal cesty do Itálie, Belgie, Anglie a Francie. První etapa jeho tvorby je charakteristickým spojením českého secesního symbolismu a expresionismu s prvky kubismu. Byl členem SVU Mánes, kde vystavoval až do roku 1917. Nový impuls mu přineslo setkání s kritikem M. Martenem, který jej nabádal ke studiu a kresbě přírody starých mistrů. Byl inspirován italskou renesancí, studoval mistry italského quattrocenta, zejména Raffaela a Leonarda. V roce 1910 založil spolu s J. Váchalem, J. Konůpkem a F. Koblihou volné umělecké sdružení Sursum. Roku 1918 se sblížil s J. Čapkem, V. Špálou, V. Hofmanem, O. Marvánkem a  R. Kremličkou a formovali skupinu Tvrdošíjní. Po I. světové válce jeho tvorba vyústila v typický lyrický a snově měkký tvar. Tvoří kresby a frontispisy k mnoha dílům českých i zahraničních autorů.  Pracoval na scénických výpravách pro Národní divadlo. V druhé etapě tvorby se věnoval převážně krajinomalbě. V roce 1923 vstoupil do Umělecké besedy a účastnil se jejich členských výstav. Roku 1924 si pronajal samostatný ateliér v Paříži. Od poloviny 30. let opouštěl pastelově poetický kolorit ve prospěch sytější barvy. Za 2. Světové války se v jeho krajinách objevovala osudovost a baladičnost vedle motivu smrti i naděje. Od roku 1947 byl profesorem malby a kompozice na katedře výtvarné výchovy FF PU v Olomouci, kde působil do roku 1950.

(Výtvarné centrum Chagall)

Tento autor má celkem obrazů: 232

Jan Zrzavý - Tři loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Tři loďky

Id: 409403

tempera/lepenka, rozměr 26 x 34 cm, značeno vpravo dole, zaskleno galerijním sklem, rámováno, přiložen znalecký posudek PhDr. Jany Orlíkové, z pozůstalosti kurátorky a historičky umění PhDr. Naděždy Řehákové

Vyvolávací cena:
50 000

Prodáno za:
1 777 777

Detail

4.4.2023, 20:28:00

Účastníci: 21

Příhozy: 116

Jan Zrzavý - Kaple na návsi v Kermeuru

Aukce

Jan Zrzavý
Kaple na návsi v Kermeuru

Id: 238601

olejová tempera/lepenka, rozměr ve výřezu 19 x 26,5 cm, rozměr celkový 20 x 27,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra, laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby a písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
1 210 000

Detail

9.3.2020, 21:19:00

Účastníci: 12

Příhozy: 124

Jan Zrzavý - Kostel v Camaretu

Aukce

Jan Zrzavý
Kostel v Camaretu

Id: 370801

olejová tempera/papír/karton, rozměr 50,4 x 38,9 cm, značeno monogramem vpravo dole, lehce poškozený levý horní roh, zaskleno, poškozený rám, na zadní straně původní štítek krajského střediska Mánes, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, znalecký posudek PhDr. Jany Orlíkové a restaurátorská zpráva

Vyvolávací cena:
40 000

Prodáno za:
1 010 000

Detail

19.7.2022, 22:53:00

Účastníci: 21

Příhozy: 131

Jan Zrzavý - Červená bárka

Aukce

Jan Zrzavý
Červená bárka

Id: 391607

tempera/překližka, rozměr 22,5 x 27 cm, značeno vpravo dole, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
1 009 999

Detail

29.11.2022, 20:43:00

Účastníci: 10

Příhozy: 78

Jan Zrzavý - Přístav na Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav na Ile de Sein

Id: 231902

tempera/lepenka, rozměr 20,2 x 26,6 cm, značeno vpravo nahoře, na zadní straně autorsky popsáno, značeno a datováno, včetně potvrzení originality Dr. F. Dvořákem z roku 1994, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra a laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
920 000

Detail

11.2.2020, 20:28:00

Účastníci: 11

Příhozy: 112

Jan Zrzavý - Lodi v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi v přístavu

Id: 311507

olej/tempera/plátno/na překližce, rozměr ve výřezu 17,5 x 25,7 cm, značeno monogramem vpravo dole, autorské štítky na zadní straně včetně podpisu a datace, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra a písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
917 000

Detail

1.6.2021, 21:00:00

Účastníci: 17

Příhozy: 139

Jan Zrzavý - Bárky u pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky u pobřeží

Id: 292001

kombinovaná technika/tempera/vosková pastelka/silný papír, rozměr listu 19 x 22,3 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, oděrky na autorském ručně kolorovaném rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
900 000

Detail

23.2.2021, 21:57:00

Účastníci: 21

Příhozy: 150

Jan Zrzavý - Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Ile de Sein

Id: 409402

tempera/lepenka, rozměr 26 x 32 cm, značeno vlevo dole, zaskleno galerijním sklem, rámováno, přiložen znalecký posudek ak. mal. Zdeňka Veselého (r. 2003), PhDr. Jana Štíbra a PhDr. Jany Orlíkové (r. 2022), konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Jaromírem Zeminou

Vyvolávací cena:
50 000

Prodáno za:
870 000

Detail

5.12.2023, 20:43:00

Účastníci: 13

Příhozy: 73

Jan Zrzavý - Růžová cesta

Aukce

Jan Zrzavý
Růžová cesta

Id: 172117

olej/plátno, rozměr 27 x 35 cm, signováno monogramem Z vlevo dole, autorský rám, obraz nečištěn, v původním stavu, rám lehce poškozen, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou, přiložen písemný posudek PhDr. J. Orlíkové a chemicko-technologická zpráva určující stáří barev

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
850 000

Detail

18.2.2019, 21:06:00

Účastníci: 22

Příhozy: 154

Jan Zrzavý - Osiřelá bárka

Aukce

Jan Zrzavý
Osiřelá bárka

Id: 329108

tempera/plátno, rozměr 24 x 30,2 cm, značeno monogramem vpravo dole, na zadní straně štítky s autorovým popisem, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
810 000

Detail

15.11.2021, 21:47:00

Účastníci: 20

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Loď v zátoce

Aukce

Jan Zrzavý
Loď v zátoce

Id: 342001

tempera/dřevěná deska, rozměr 29 x 36,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, značeno, datováno, popsáno a číslováno na zadní straně, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
810 000

Detail

21.2.2022, 21:44:00

Účastníci: 19

Příhozy: 120

Jan Zrzavý - Loďka v oceánské krajině

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka v oceánské krajině

Id: 275803

malba na plátně/podlepeno překližkou, rozměr ve výřezu 19,2 x 23 cm, značeno monogramem vpravo dole, popsáno na zadní straně, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložena laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby Dorothey Pechové, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
16 000

Prodáno za:
651 000

Detail

8.12.2020, 21:27:00

Účastníci: 24

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Lodi v zálivu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi v zálivu

Id: 339205

kombinovaná technika/vosková pastelka/tempera/papír, rozměr malby 26,5 x 41,5 cm, rozměr ve výřezu 31 x 44 cm, značeno a datováno vpravo dole, popsáno vlevo dole, na zadní straně původní autorův popis a potvrzení originality Dr. F. Dvořákem z roku 1991, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
80 000

Prodáno za:
630 000

Detail

11.1.2022, 21:52:00

Účastníci: 25

Příhozy: 77

Jan Zrzavý - Piazzeta

Aukce

Jan Zrzavý
Piazzeta

Id: 311506

olej/plátno/nalepené na dřevěné desce, rozměr 18,1 x 28,8 cm, značeno vpravo dole monogramem, na zadní straně na štítku vlastnoruční autorův popis včetně signatury a datace, lehce poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra a posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
575 500

Detail

31.5.2021, 21:14:00

Účastníci: 14

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Dóžecí palác s kostelem Santa Maria della Salute

Aukce

Jan Zrzavý
Dóžecí palác s kostelem Santa Maria della Salute

Id: 222405

tempera/lepenka, rozměr 19,4 x 25,4 cm, značeno monogramem vpravo dole, autorsky popsáno na zadní straně viz foto, poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra a laboratorní zpráva chemicko-technologického průzkumu malby, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
540 000

Detail

13.1.2020, 21:26:00

Účastníci: 15

Příhozy: 88

Jan Zrzavý - Tři bárky

Aukce

Jan Zrzavý
Tři bárky

Id: 123212

olej/lepenka, rozměr 20,7 x 29,7, signováno monogramem vpravo dole, datováno 68, na zadní straně popis, podpis autora a datace 22.XII.68, obraz i rám ve velmi dobrém stavu, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou a PhDr. Michaelem Zachařem, přiložena laboratorní zpráva M. Pávové a přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
75 000

Prodáno za:
530 000

Detail

19.3.2018, 21:32:00

Účastníci: 13

Příhozy: 54

Jan Zrzavý - Tři lodi, langustiera a špice lodi

Aukce

Jan Zrzavý
Tři lodi, langustiera a špice lodi

Id: 86019

mastné křídy/běloba/pravítková podkresba/papír, rozměr viditelné části obrazu 25 x 29,5 cm, signováno vlevo dole, zaskleno, dekorativně adjustováno, velmi dobrý stav, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové, PO

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
456 000

Detail

13.7.2017, 21:21:00

Účastníci: 21

Příhozy: 75

Jan Zrzavý - Tři bárky

Aukce

Jan Zrzavý
Tři bárky

Id: 474901

kombinovaná technika/lepenka, rozměr 20,7 x 29,7 cm, značeno a datováno vpravo dole, popsáno, značeno a datováno na zadní straně, rámováno, při konzultaci pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou a PhDr. Michaelem Zachařem, přiložen Soudně znalecký posudek a laboratorní zpráva ak.mal. Zory Grohmanové (10.10.2019) a přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové (5.11.2016), přiložena Laboratorní zpráva vypracovaná Markétou Pávovou (2016)

Vyvolávací cena:
75 000

Prodáno za:
430 000

Detail

5.3.2024, 20:13:00

Účastníci: 27

Příhozy: 69

Jan Zrzavý - Oceánská krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Oceánská krajina

Id: 296501

kombinovaná technika/kvaš/mastné barevné křídy/papír, rozměr ve výřezu 14,5 x 34,5 cm, značeno s datací a věnováním vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou, písemný posudek přiložen

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
370 000

Detail

22.3.2021, 22:20:00

Účastníci: 33

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Loďky s kostelíkem

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky s kostelíkem

Id: 335208

kombinovaná technika/kresba/papír, rozměr výřezu 11,5 x 31,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, paspartováno, oděrky na rámu, přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Ĺuboslava Moza, PhDr.

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
370 000

Detail

10.1.2022, 21:48:00

Účastníci: 28

Příhozy: 130

Jan Zrzavý - Bárky v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky v přístavu

Id: 374602

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 28,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
8 000

Prodáno za:
360 500

Detail

13.9.2022, 20:41:00

Účastníci: 20

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - Starý mlýn na Ile de Bréhat

Aukce

Jan Zrzavý
Starý mlýn na Ile de Bréhat

Id: 378302

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 25 x 36,5 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, na zadní straně vlastnoruční popis autora včetně potvrzení pravosti kresby Dr. Františkem Dvořákem z roku 1994, zaskleno, paspartováno, novodobě rámováno

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
360 000

Detail

12.9.2022, 21:35:00

Účastníci: 22

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Bárky v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky v přístavu

Id: 345101

pastel/papír, rozměr ve výřezu 18,5 x 43 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, značeno též na zadní straně, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
320 000

Detail

4.4.2022, 21:12:00

Účastníci: 24

Příhozy: 64

Jan Zrzavý - Lodě a kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě a kameny

Id: 321602

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 23 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek Dr. Bořivoje Nakládala, CSc. včetně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
310 000

Detail

30.8.2021, 21:44:00

Účastníci: 23

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Lodě v přístavu - langusterie

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě v přístavu - langusterie

Id: 155907

mastné křídy/běloba, papír, viditelný rozměr 19,5 x 27,5 cm, signováno monogramem vpravo dole i tužkou, vlevo dole popis, včetně autorova osobního číselného kódu, paspartováno, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
305 000

Detail

14.11.2018, 20:48:00

Účastníci: 13

Příhozy: 104

Jan Zrzavý - Motiv piazzetty v Benátkách

Aukce

Jan Zrzavý
Motiv piazzetty v Benátkách

Id: 415707

kombinovaná technika, pastel/běloba/papír, rozměr 13 x 18 cm, značeno a popsáno ve spodní části, chráněno muzeálním sklem, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého

Vyvolávací cena:
10 500

Prodáno za:
305 000

Detail

3.5.2023, 21:04:00

Účastníci: 15

Příhozy: 93

Jan Zrzavý - Záliv se čtvyřmi bárkami

Aukce

Jan Zrzavý
Záliv se čtvyřmi bárkami

Id: 342002

pastel/papír, rozměr ve výřezu 21 x 32 cm, značeno a datováno tužkou ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
300 001

Detail

21.2.2022, 21:42:00

Účastníci: 20

Příhozy: 83

Jan Zrzavý - Lodě u mola

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě u mola

Id: 321603

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 22,5 x 24,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek Dr. Bořivoje Nakládala, CSc. včetně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
300 000

Detail

30.8.2021, 21:13:00

Účastníci: 36

Příhozy: 93

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 327501

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 16 x 21,5 cm, značeno a datováno vlevo dole, paspartováno, zaskleno muzeálním sklem, rámováno, přiložen odborný písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
300 000

Detail

10.1.2022, 21:38:00

Účastníci: 29

Příhozy: 98

Jan Zrzavý - Tři lodě a langusterie

Aukce

Jan Zrzavý
Tři lodě a langusterie

Id: 123211

kombinovaná technika/pastel/mastné křídy/běloba/papír, rozměr ve výřezu 20 x 28,5 cm, signováno a datováno vpravo dole, vlevo dole monogram, na zadní straně signováno, datováno a dedikace autora, zaskleno, paspartováno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
295 000

Detail

20.3.2018, 20:39:00

Účastníci: 12

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Ile de Sein

Id: 275804

tempera/sololit, rozměr 14,6 x 25 cm, značeno monogramem vlevo dole, popsáno na zadní straně, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra a písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
290 100

Detail

7.12.2020, 21:46:00

Účastníci: 22

Příhozy: 92

Jan Zrzavý - Bárka na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárka na pobřeží

Id: 342003

pastel/papír, rozměr listu 19,7 x 29,5 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, rámováno, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra, konzultováno s PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
290 000

Detail

21.2.2022, 20:55:00

Účastníci: 21

Příhozy: 79

Jan Zrzavý - Lodi v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi v přístavu

Id: 362201

kombinovaná technika/vosková pastelka/tempera/papír, rozměr ve výřezu 28,5 x 51,5 cm, rozměr malby 23 x 48 cm, značeno s datací a popisem včetně monogramu ve spodní části, na zadní straně autorův přípis včetně názvu obrazu a potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno

Vyvolávací cena:
25 000

Prodáno za:
285 000

Detail

17.5.2022, 20:35:00

Účastníci: 22

Příhozy: 82

Jan Zrzavý - Kříž u moře

Aukce

Jan Zrzavý
Kříž u moře

Id: 389501

pastel/kvaš/tužková podkresba/papír, viditelný rozměr 28 x 37,5 cm, značeno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen odborný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
285 000

Detail

28.11.2022, 21:33:00

Účastníci: 13

Příhozy: 87

Jan Zrzavý - Krajina s cypřiši

Aukce

Jan Zrzavý
Krajina s cypřiši

Id: 211208

kombinovaná technika/papír, rozměr kresby 25,5 x 36 cm, značeno a datováno vlevo dole, na zadní straně značeno a datováno, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
280 000

Detail

14.11.2019, 21:06:00

Účastníci: 24

Příhozy: 98

Jan Zrzavý - Záliv s plachetnicemi

Aukce

Jan Zrzavý
Záliv s plachetnicemi

Id: 356804

pastel/kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 19 x 25 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký písemný posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
270 000

Detail

16.5.2022, 21:41:00

Účastníci: 27

Příhozy: 110

Jan Zrzavý - Kříž sv. Michala

Aukce

Jan Zrzavý
Kříž sv. Michala

Id: 369607

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 18,5 x 25,5 cm, značeno a popsáno ve spodní části, potrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem z roku 1990 na zadní straně, paspartováno, zaskleno, poškozený rám

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
270 000

Detail

19.7.2022, 21:25:00

Účastníci: 26

Příhozy: 115

Jan Zrzavý - Přístav na Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav na Ile de Sein

Id: 167002

černá křída/pastel/papír, rozměr ve výřezu 28 x 35 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
25 000

Prodáno za:
265 000

Detail

15.1.2019, 21:21:00

Účastníci: 11

Příhozy: 105

Jan Zrzavý - Maják na Ile de Bréhat

Aukce

Jan Zrzavý
Maják na Ile de Bréhat

Id: 388002

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 32 x 44 cm, značeno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, na zadní straně potvrzení pravosti Dr. Fr. Dvořáka

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
265 000

Detail

17.10.2022, 21:16:00

Účastníci: 28

Příhozy: 137

Jan Zrzavý - Dvě loďky a pět kamenů

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky a pět kamenů

Id: 167001

černá křída/pastel/papír, rozměr ve výřezu 28,5 x 40 cm, signováno vlevo dole celým jménem, vpravo dole monogram, na zadní straně přípis pravosti od autora, zaskleno, paspartováno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
20 000

Prodáno za:
260 000

Detail

17.1.2019, 21:30:00

Účastníci: 11

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Loďky u mola

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky u mola

Id: 388901

pastel/tužka/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 22,5 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
260 000

Detail

29.11.2022, 20:48:00

Účastníci: 22

Příhozy: 107

Jan Zrzavý - Plachetnice v zátoce

Aukce

Jan Zrzavý
Plachetnice v zátoce

Id: 312602

akvarel/pastel/lepenka, rozměr ve výřezu 22,6 x 32 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
255 000

Detail

13.7.2021, 21:06:00

Účastníci: 26

Příhozy: 68

Jan Zrzavý - Nymfa

Aukce

Jan Zrzavý
Nymfa

Id: 441901

kombinovaná technika, tužka/pastel/papír, rozměr ve výřezu 15,5 x 19 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, ve spodní části věnování autora režisérovi Jaroslavu Šiklovi

Vyvolávací cena:
12 500

Prodáno za:
255 000

Detail

5.9.2023, 20:50:00

Účastníci: 21

Příhozy: 74

Jan Zrzavý - Lodi v zálivu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi v zálivu

Id: 311505

pastel/papír, rozměr ve výřezu 36 x 46,6 cm, značeno, popsáno a datováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jan Štíbra, pravost konzultována a potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
250 000

Detail

1.6.2021, 21:28:00

Účastníci: 11

Příhozy: 59

Jan Zrzavý - Tři lodě

Aukce

Jan Zrzavý
Tři lodě

Id: 321601

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 16 x 21,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek Dr. Bořivoje Nakládala, CSc. včetně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
245 000

Detail

4.10.2021, 20:50:00

Účastníci: 26

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Korálový ostrov

Aukce

Jan Zrzavý
Korálový ostrov

Id: 148303

kresba barevnými křídami a bělobou, viditelný rozměr 18,5 x 23,5 cm, signováno monogramem vpravo dole, zaskleno, rámováno, na zadní straně popis a datace, ojediněle se vyskytující téma, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
25 000

Prodáno za:
235 900

Detail

5.9.2018, 21:27:00

Účastníci: 19

Příhozy: 107

Jan Zrzavý - Benátský motiv

Aukce

Jan Zrzavý
Benátský motiv

Id: 155906

tužka/kvaš/barevné křídy/papír, viditelný rozměr 16,5 x 22,5 cm, signováno vpravo dole monogramem i tužkou datováno 1963, paspartováno, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové,

Vyvolávací cena:
28 000

Prodáno za:
235 000

Detail

12.11.2018, 20:39:00

Účastníci: 11

Příhozy: 76

Jan Zrzavý - Bárky na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na pobřeží

Id: 272809

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 18 x 32 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, popsáno na zadní straně včetně potvrzení pravosti od Dr. Fr. Dvořáka z roku 1999, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
9 000

Prodáno za:
235 000

Detail

10.11.2020, 22:14:00

Účastníci: 32

Příhozy: 117

Jan Zrzavý - Dvě loďky a čtyři balvany

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky a čtyři balvany

Id: 318001

kombinovaná technika/křída/pastel/běloba/papír, rozměr kresby 17,8 x 24,9 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
225 000

Detail

30.8.2021, 20:47:00

Účastníci: 32

Příhozy: 113

Jan Zrzavý - Přístav s bárkami

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav s bárkami

Id: 211209

kombinovaná technika/lepenka, rozměr viditelný 18,5 x 26 cm, značeno monogramem a datováno vpravo dole, značeno a datováno vlevo dole, na zadní straně autorský nápis paspartováno, zaskleno, poškozené rámování, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
9 000

Prodáno za:
214 000

Detail

12.11.2019, 20:54:00

Účastníci: 17

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Lodi na moři

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi na moři

Id: 193109

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 19 x 27 cm, signováno a popsáno autorem ve spodní části viz foto včetně osobního autorova kódu, signováno též v kresbě monogramem, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, provenience z pozůstalosti Ing. Barcala, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
212 000

Detail

16.7.2019, 21:40:00

Účastníci: 16

Příhozy: 84

Jan Zrzavý - Lodě a studna

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě a studna

Id: 384201

pastel/papír, rozměr ve výřezu cca 19 x 35,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
210 000

Detail

17.10.2022, 20:43:00

Účastníci: 9

Příhozy: 85

Jan Zrzavý - Malý bretaňský přístav

Aukce

Jan Zrzavý
Malý bretaňský přístav

Id: 415706

kombinovaná technika, pastel/tužka/papír, rozměr 13 x 18 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
205 000

Detail

3.4.2023, 20:59:00

Účastníci: 21

Příhozy: 75

Jan Zrzavý - Přístav s rumpálem

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav s rumpálem

Id: 329106

kresba hnědou pastelkou/papír, rozměr ve výřezu 41,8 x 50,5 cm, značeno monogramem vlevo dole, značeno celým jménem vpravo dole, na zadní straně dedikace, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
204 000

Detail

10.1.2022, 21:48:00

Účastníci: 16

Příhozy: 91

Jan Zrzavý - Island II.

Aukce

Jan Zrzavý
Island II.

Id: 202107

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 21,5 x 36,5 cm, značeno vpravo dole s datací plným jménem, vlevo dole monogramem s datací, popsáno vlevo dole, na zadní straně potvrzení pravosti Dr. Františkem Dvořákem z roku 1997, paspartováno, zaskleno, poškozený rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
202 000

Detail

11.11.2019, 21:06:00

Účastníci: 35

Příhozy: 96

Jan Zrzavý - Pobřeží s bárkami

Aukce

Jan Zrzavý
Pobřeží s bárkami

Id: 227401

pastel/lepenka, rozměr listu 20,6 x 29,3 cm, signováno monogramem vpravo dole, signováno vlevo dole, zaskleno, poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
201 000

Detail

14.1.2020, 21:01:00

Účastníci: 19

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Pumpa

Aukce

Jan Zrzavý
Pumpa

Id: 264802

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 22 x 33,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, lehce vysušený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
200 000

Detail

5.10.2020, 21:12:00

Účastníci: 8

Příhozy: 10

Jan Zrzavý - Tři loďky u mola

Aukce

Jan Zrzavý
Tři loďky u mola

Id: 243902

barevné křídy/pastel/karton, rozměr ve výřezu 29 x 40 cm, značeno vpravo dole i na zadní straně, zaskleno, paspartováno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
199 000

Detail

6.4.2020, 21:40:00

Účastníci: 12

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Tři loďky a pět kamenů

Aukce

Jan Zrzavý
Tři loďky a pět kamenů

Id: 148306

kombinovaná technika/papír, viditelný rozměr 19 x 28 cm, signováno vlevo dole, datováno, vpravo dole monogram, paspartováno, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, bude přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
22 000

Prodáno za:
195 000

Detail

6.9.2018, 21:06:00

Účastníci: 15

Příhozy: 69

Jan Zrzavý - Přístav se čtyřmi loďkami

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav se čtyřmi loďkami

Id: 243901

černá křída/zelený a fialový pastel/karton, rozměr listu 23,5 x 34,5 cm, značeno ve spodní části i na zadní straně, zaskleno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
194 000

Detail

7.4.2020, 21:15:00

Účastníci: 9

Příhozy: 76

Jan Zrzavý - Bárky na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na pobřeží

Id: 7901

voskový pastel/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 27,3 cm, signováno vpravo dole, datováno 1950, paspartováno, zaskleno, rámováno, na zadní straně věnování R. Lukavskému, obraz pochází ze sbírky Radovana Lukavského

Vyvolávací cena:
38 000

Prodáno za:
190 000

Detail

18.11.2015, 20:12:00

Účastníci: 13

Příhozy: 78

Jan Zrzavý - Loďka a kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka a kameny

Id: 273401

kresba/papír, rozměr viditelný 16 x 22,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno (zadní sklo prasklé), lehce poškozený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
185 000

Detail

9.11.2020, 22:38:00

Účastníci: 22

Příhozy: 121

Jan Zrzavý - Tři bárky

Aukce

Jan Zrzavý
Tři bárky

Id: 264301

kombinovaná technika/kresba/papír, rozměr ve vnitřním rámování tužkou 17 x 25,2 cm, značeno a datováno vpravo dole, vlevo dole monogram, zaskleno, lehce poškozený rám, přiložen znalecký posudek PhDr. Jan Štíbra

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
175 000

Detail

6.10.2020, 20:59:00

Účastníci: 13

Příhozy: 17

Jan Zrzavý - Studna v Bretani

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Bretani

Id: 251304

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 25,5 x 38 cm, značeno ve spodní části viz foto, paspartováno, zaskleno, poškozený rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
9 000

Prodáno za:
174 000

Detail

22.6.2020, 21:10:00

Účastníci: 11

Příhozy: 120

Jan Zrzavý - Přístav Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav Ile de Sein

Id: 203402

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 20,5 x 29 cm, značeno vpravo dole monogramem, vlevo dole značeno a popsáno tužkou, pod rámováním popis "Jan Zrzavý Přístav Ile de Sein", popsáno na zadní straně, paspartováno, zaskleno, dekorativně adjustováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
170 551

Detail

5.9.2019, 21:38:00

Účastníci: 8

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 306801

pastel/papír, rozměr ve výřezu 17,5 x 23,5 cm, značeno a datováno pod kresbou ve spodní části, list poškozen hnědými tečkami, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
170 000

Detail

31.5.2021, 21:37:00

Účastníci: 17

Příhozy: 37

Jan Zrzavý - Dvě loďky na břehu a tři obláčky

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky na břehu a tři obláčky

Id: 349301

tužka/pastel/papír, rozměr ve výřezu 16 x 24,2 cm, značeno monogramem a datací vpravo dole, paspartováno, zaskleno, původní adjustace, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
170 000

Detail

4.4.2022, 21:53:00

Účastníci: 31

Příhozy: 100

Jan Zrzavý - Loďky v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky v přístavu

Id: 165801

černá a barevné křídy/papír, rozměr listu 12,7 x 17,5 cm, signováno vpravo dole monogramem, věnování na zadní straně, zaskleno, nově rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
14 000

Prodáno za:
165 000

Detail

16.1.2019, 20:48:00

Účastníci: 18

Příhozy: 89

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 222402

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 22,5 x 35,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, značeno na zadní straně, zaskleno, lehce poškozený rám, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
165 000

Detail

9.12.2019, 20:55:00

Účastníci: 12

Příhozy: 81

Jan Zrzavý - Lodě v přístavu

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě v přístavu

Id: 171001

kombinovaná technika/pastel/papír, rozměr ve výřezu 30,5 x 42 cm, signováno s věnováním osobní lékařce autora vlevo dole, na zadní straně autorovo razítko, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, pod sklem lehce zašpiněno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
160 000

Detail

19.2.2019, 21:09:00

Účastníci: 25

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - Bretaňský přístav - skica II.

Aukce

Jan Zrzavý
Bretaňský přístav - skica II.

Id: 193110

kombinovaná technika/papír, rozměr listu 21,6 x 30,6 cm, signováno, popsáno a datováno autorem ve spodní části viz foto včetně osobního autorova kódu, signováno též v kresbě monogramem vpravo dole, zaskleno, novodobě rámováno, provenience z pozůstalosti Ing. Barcala, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková a PhDr. Naděžda Řeháková

Vyvolávací cena:
17 000

Prodáno za:
160 000

Detail

17.7.2019, 20:48:00

Účastníci: 17

Příhozy: 77

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 254406

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 18 x 11,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
155 002

Detail

1.9.2020, 21:24:00

Účastníci: 14

Příhozy: 77

Jan Zrzavý - Přístav Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav Ile de Sein

Id: 203403

kresba tužkou a uhlem/papír, rozměr ve výřezu 36 x 44,5 cm, značeno monogramem a datováno tužkou vpravo dole, pod rámováním "J.Z. 49", značeno a určeno autorsky tužkou vlevo dole "Jan Zrzavý Přístav na Ile de Sein", paspartováno, zaskleno, dekorativně adjustováno, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
153 000

Detail

4.9.2019, 21:04:00

Účastníci: 9

Příhozy: 70

Jan Zrzavý - Fantastická krajina/Island

Aukce

Jan Zrzavý
Fantastická krajina/Island

Id: 374601

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 27 x 18 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
145 000

Detail

13.9.2022, 20:46:00

Účastníci: 19

Příhozy: 68

Jan Zrzavý - Bárky na moři

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na moři

Id: 241604

pastel/kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 12 x 18 cm, značeno monogramem a datací vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen soudněznaleký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
140 000

Detail

11.5.2020, 21:34:00

Účastníci: 24

Příhozy: 116

Jan Zrzavý - Dvě loďky a čtyři kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě loďky a čtyři kameny

Id: 123210

pastel/papír, rozměr listu 21 x 30 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole monogram, zaskleno, rámováno, pravost posouzena a potvrzena PhDr. Naďou Řehákovou, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
130 000

Detail

21.3.2018, 21:03:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Portrét ženy v klobouku

Aukce

Jan Zrzavý
Portrét ženy v klobouku

Id: 275801

kombinovaná technika/papír, rozměr 40,7 x 30 cm, značeno vpravo dole monogramem a vlevo dole celým jménem, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
8 000

Prodáno za:
125 000

Detail

19.1.2021, 20:16:00

Účastníci: 27

Příhozy: 80

Jan Zrzavý - Loďky a kameny

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky a kameny

Id: 275802

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 16 x 20,8 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
120 001

Detail

7.12.2020, 20:32:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Ticho

Aukce

Jan Zrzavý
Ticho

Id: 258301

kombinovaná technika/malba/papír, rozměr malby 36 x 22 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, poškozený rám, papír lokálně znečištěn, přiložen písemný odborný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
118 000

Detail

31.8.2020, 21:57:00

Účastníci: 17

Příhozy: 80

Jan Zrzavý - Máchovská krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Máchovská krajina

Id: 329401

kresba tuší/běloba/papír, rozměr ve výřezu 33 x 61,5 cm, značeno monogramem a datací vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, ústně konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
7 000

Prodáno za:
115 000

Detail

15.11.2021, 22:14:00

Účastníci: 21

Příhozy: 49

Jan Zrzavý - Zátiší s ovocem

Aukce

Jan Zrzavý
Zátiší s ovocem

Id: 258303

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 16,7 cm, značeno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, lehce poškozený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
105 002

Detail

1.9.2020, 20:30:00

Účastníci: 13

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Island

Aukce

Jan Zrzavý
Island

Id: 351102

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 18 x 24 cm, značeno monogramem a datací vlevo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
105 001

Detail

4.4.2022, 23:09:00

Účastníci: 20

Příhozy: 93

Jan Zrzavý - Ležící akt v krajině

Aukce

Jan Zrzavý
Ležící akt v krajině

Id: 262306

kombinovaná technika/pastel/tužka/papír, rozměr listu 22 x 31,4 cm, značeno a datováno vpravo dole, vlevo dole monogram, věnování a opět značeno, drobné hnědé tečky na papíru v ploše, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen znalecký posudek PhDr. Jan Štíbra

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
100 000

Detail

31.8.2020, 22:19:00

Účastníci: 10

Příhozy: 75

Jan Zrzavý - Benátské zátiší

Aukce

Jan Zrzavý
Benátské zátiší

Id: 309406

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 33 x 48 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, drobné poškození v ploše

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
100 000

Detail

1.6.2021, 21:51:00

Účastníci: 23

Příhozy: 72

Jan Zrzavý - Přístav Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Přístav Ile de Sein

Id: 312601

kresba/papír, rozměr ve výřezu 20 x 41 cm, značeno monogramem vpravo dole, značeno a datováno i na zadní straně, paspartováno, zaskleno UV sklem, novodobé rámování, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
95 000

Detail

12.7.2021, 20:30:00

Účastníci: 20

Příhozy: 79

Jan Zrzavý - Island

Aukce

Jan Zrzavý
Island

Id: 356805

pastel/akvarel/běloba/papír, rozměr ve výřezu 24 x 28,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký písemný posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
95 000

Detail

17.5.2022, 21:32:00

Účastníci: 20

Příhozy: 69

Jan Zrzavý - Bolest

Aukce

Jan Zrzavý
Bolest

Id: 110002

litografie/papír, velikost tisku 24 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole autorsky popsáno, paspartováno, volně loženo, nerámováno, vše v původním stavu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
93 000

Detail

22.1.2018, 20:42:00

Účastníci: 14

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - Meditace

Aukce

Jan Zrzavý
Meditace

Id: 110004

litografie/papír, velikost tisku 24 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole autorsky popsáno, paspartováno, volně loženo, nerámováno, vše v původním stavu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
93 000

Detail

22.1.2018, 21:24:00

Účastníci: 16

Příhozy: 60

Jan Zrzavý - Lodi na Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Lodi na Ile de Sein

Id: 397304

kombinovaná technika pastel/tužka/papír, viditelný rozměr 11 x 16 cm, značeno a popsáno ve spodní části, zaskleno, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 500

Prodáno za:
92 000

Detail

17.1.2023, 20:53:00

Účastníci: 26

Příhozy: 78

Jan Zrzavý - Máří Magdaléna

Aukce

Jan Zrzavý
Máří Magdaléna

Id: 292008

malba/deska, rozměr malby 13 x7,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
91 000

Detail

22.2.2021, 21:39:00

Účastníci: 24

Příhozy: 119

Jan Zrzavý - Bretaňský přístav

Aukce

Jan Zrzavý
Bretaňský přístav

Id: 331402

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 14 x 16 cm, značeno a popsáno ve spodní části, list lehce zvlněn, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek Mgr. Ing. Ivo Bindera

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
91 000

Detail

15.11.2021, 21:50:00

Účastníci: 31

Příhozy: 69

Jan Zrzavý - Bolest

Aukce

Jan Zrzavý
Bolest

Id: 301801

litografie/papír, rozměr ve výřezu 25 x 17 cm, značeno vpravo dole, pospáno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, pod sklem pasparta lehce znečištěna

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
90 000

Detail

26.4.2021, 20:48:00

Účastníci: 23

Příhozy: 70

Jan Zrzavý - San Marco

Aukce

Jan Zrzavý
San Marco

Id: 327502

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 17,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno muzeálním sklem, rámováno, přiložen písemný odborný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
90 000

Detail

15.11.2021, 23:12:00

Účastníci: 28

Příhozy: 86

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 122601

kresba/papír, rozměr kresby 14 x 20,5 cm, signováno vpravo dole, datováno, vlevo dole monogram, zaskleno, paspartováno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
89 000

Detail

21.3.2018, 22:26:00

Účastníci: 18

Příhozy: 72

Jan Zrzavý - Studna v Bretani

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Bretani

Id: 264402

tužka/černé křídy/papír, rozměr listu 10,5 x 15,5 cm, značeno monogramem vpravo dole, nově paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
89 000

Detail

6.10.2020, 22:00:00

Účastníci: 20

Příhozy: 76

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 91508

pastel/papír, velikost listu 13 x 16 cm, signováno monograme i celým jménem vpravo dole, datováno 1952, volně loženo, nerámováno, ústně konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
11 000

Prodáno za:
87 000

Detail

6.9.2017, 22:26:00

Účastníci: 14

Příhozy: 79

Jan Zrzavý - Bárky na rybníku

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na rybníku

Id: 289309

kombinovaná technika/kresba/papír, rozměr ve výřezu 30 x 44,5 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
86 000

Detail

23.2.2021, 20:59:00

Účastníci: 25

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Maják

Aukce

Jan Zrzavý
Maják

Id: 267903

kombinovaná technika/barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 21 cm, značeno monogramem i celým jménem vpravo dole, paspartováno, volně loženo, nerámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
79 000

Detail

9.11.2020, 20:38:00

Účastníci: 19

Příhozy: 30

Jan Zrzavý - Dvě bárky

Aukce

Jan Zrzavý
Dvě bárky

Id: 15801

kombinovaná technika/papír, velikost kresby 13,5 x 19,5 cm, signováno vlevo dole, datováno 1950, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, původní stav

Vyvolávací cena:
25 000

Prodáno za:
78 000

Detail

21.1.2016, 21:45:00

Účastníci: 12

Příhozy: 44

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 28501

pastel/papír, velikost kresby 15,8 x 25 cm, signováno vpravo dole, datováno 56, vlevo dole věnování včetně signatury, zaskleno, rámováno, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
28 000

Prodáno za:
77 100

Detail

14.4.2016, 22:06:00

Účastníci: 12

Příhozy: 51

Jan Zrzavý - Loďky s kotvou

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky s kotvou

Id: 133503

barevná kresba/papír, rozměr malby 14 x 20 cm, signováno vpravo dole, datováno 1954, zaskleno, dekorativně adjustováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
77 000

Detail

22.5.2018, 21:33:00

Účastníci: 14

Příhozy: 78

Jan Zrzavý - Bárky na pobřeží

Aukce

Jan Zrzavý
Bárky na pobřeží

Id: 329303

skica tužkou/papír, rozměr ve výřezu 18 x 32 cm, značeno, datováno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, ústně konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
71 001

Detail

15.11.2021, 22:56:00

Účastníci: 25

Příhozy: 94

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 264803

barevná kresba/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 15 cm, značeno monogramem vpravo dole, kresba v paspartě posunuta, zaskleno, paspartováno, lehce vysušený rám, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
7 500

Prodáno za:
69 000

Detail

5.10.2020, 21:55:00

Účastníci: 21

Příhozy: 49

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 90021

kombinovaná technika/akvarel/barevná kresba, velikost kresby 17 x 20 cm, signováno vpravo dole, datováno 51, paspartováno, zaskleno, poškozeno původní lepení, vše v původním stavu, PO, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
10 000

Prodáno za:
68 000

Detail

7.9.2017, 21:42:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Hoře

Aukce

Jan Zrzavý
Hoře

Id: 110003

litografie/papír, velikost tisku 24 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole autorsky popsáno, paspartováno, volně loženo, nerámováno, vše v původním stavu

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
68 000

Detail

17.1.2018, 22:15:00

Účastníci: 11

Příhozy: 68

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 491325

grafická technika/papír, rozměr listu 18 x 14,5 cm, značeno a datováno vpravo dole v tisku a propiskou vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
68 000

Detail

9.4.2024, 22:43:00

Účastníci: 15

Příhozy: 87

Jan Zrzavý - Madona

Aukce

Jan Zrzavý
Madona

Id: 471411

barevná litografie/papír, rozměr 54 x 38 cm, značeno a číslováno ve spodní části, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
66 000

Detail

5.3.2024, 20:39:00

Účastníci: 17

Příhozy: 82

Jan Zrzavý - Náměstí sv. Marka

Aukce

Jan Zrzavý
Náměstí sv. Marka

Id: 500618

kolorovaná litografie/papír, rozměr ve výřezu 14,5 x 19,5 cm, značeno v tisku, značeno vpravo dole, číslováno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
66 000

Detail

14.5.2024, 21:01:00

Účastníci: 9

Příhozy: 27

Jan Zrzavý - Najáda

Aukce

Jan Zrzavý
Najáda

Id: 359601

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 12,3 x 16,7 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, provenience původu na zadní straně viz foto

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
65 000

Detail

17.5.2022, 20:43:00

Účastníci: 17

Příhozy: 77

Jan Zrzavý - Najáda

Aukce

Jan Zrzavý
Najáda

Id: 433808

litografie/papír, rozměr listu 15 x 21 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
64 000

Detail

17.10.2023, 20:29:00

Účastníci: 16

Příhozy: 110

Jan Zrzavý - Ověnčená hlava

Aukce

Jan Zrzavý
Ověnčená hlava

Id: 281001

litografie/papír, rozměr ve výřezu 39 x 28,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu,po

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
61 500

Detail

7.12.2020, 21:17:00

Účastníci: 17

Příhozy: 73

Jan Zrzavý - Ptákožena

Aukce

Jan Zrzavý
Ptákožena

Id: 397302

pastel/papír, viditelný rozměr 24,5 x 18 cm, značeno, datováno vpravo dole, zaskleno, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
61 000

Detail

17.1.2023, 21:11:00

Účastníci: 24

Příhozy: 50

Jan Zrzavý - Červánky na rybníku

Aukce

Jan Zrzavý
Červánky na rybníku

Id: 301502

barevná kresba/papír, rozměr 15 x 21 cm, značeno monogramem vlevo dole, dedikací, datací a jménem vpravo dole, zaskleno, lehce poškozený (autorský) rám, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
59 000

Detail

26.4.2021, 21:13:00

Účastníci: 22

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 231901

kombinovaná technika/akvarel/tužka/papír, rozměr tisku 19,2 x 27 cm, značeno a datováno vlevo dole, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek pravosti PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
12 000

Prodáno za:
58 900

Detail

10.2.2020, 21:35:00

Účastníci: 15

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Kompozice s benátskými motivy

Aukce

Jan Zrzavý
Kompozice s benátskými motivy

Id: 142104

pastel/papír, rozměr kresby 7,5 x 11 cm, signováno vpravo dole, datováno, zaskleno, rámováno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
57 235

Detail

11.10.2018, 22:00:00

Účastníci: 10

Příhozy: 72

Jan Zrzavý - Karel IV.

Aukce

Jan Zrzavý
Karel IV.

Id: 493703

tužka/papír, rozměr ve výřezu 18 x 12,5 cm, značeno a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
57 222

Detail

13.5.2024, 20:43:00

Účastníci: 11

Příhozy: 51

Jan Zrzavý - Černé balvany

Aukce

Jan Zrzavý
Černé balvany

Id: 866

pastelka/papír, rozměr ve výřezu 14,5 x 20,5 cm, signováno vpravo dole Jan Zrzavý, vlevo dole popis a monogram, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
18 000

Prodáno za:
57 000

Detail

18.3.2014, 21:38:00

Účastníci: 6

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Z Francie

Aukce

Jan Zrzavý
Z Francie

Id: 143123

kresba/papír, rozměr 31 x 47 cm, signováno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
56 000

Detail

11.10.2018, 21:03:00

Účastníci: 11

Příhozy: 70

Jan Zrzavý - Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Ile de Sein

Id: 240405

suchá jehla/papír, rozměr tisku cca 9 x 13,5 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
56 000

Detail

6.4.2020, 19:38:00

Účastníci: 13

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Loďka

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka

Id: 489506

pastel/papír, rozměr ve výřezu 12 x 18 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
6 500

Aktuální cena:
55 000

Detail

25.6.2024, 20:27:00

Účastníci: 13

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Scénický návrh

Aukce

Jan Zrzavý
Scénický návrh

Id: 370102

barevná kresba/čtverečkovaný papír, neznačeno, rozměr ve výřezu 18,5 x 20 cm, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiloženo odborné vyjádření PhDr. Jaromíra Zeminy z roku 2004

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
53 000

Detail

18.7.2022, 20:27:00

Účastníci: 6

Příhozy: 24

Jan Zrzavý - Adam a Eva v ráji

Aukce

Jan Zrzavý
Adam a Eva v ráji

Id: 193108

hnědá křída/papír, rozměr ve výřezu 11 x 13,5 cm, signováno vpravo dole monogramem, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno, pravost posoudila a potvrdila PhDr. Jana Orlíková

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
52 700

Detail

18.7.2019, 21:25:00

Účastníci: 15

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Ile de Sein

Id: 210601

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu cca 11 x 14,8 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
51 000

Detail

10.10.2019, 20:22:00

Účastníci: 28

Příhozy: 83

Jan Zrzavý - Noční víla

Aukce

Jan Zrzavý
Noční víla

Id: 339903

kresba/papír, rozměr ve výřezu 18 x 10 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, lehce poškozený rám

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
50 000

Detail

21.2.2022, 22:15:00

Účastníci: 17

Příhozy: 55

Jan Zrzavý - Sv. Václav

Aukce

Jan Zrzavý
Sv. Václav

Id: 369205

litografie/papír, rozměr ve výřezu 23,5 x 18,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
48 000

Detail

19.7.2022, 19:38:00

Účastníci: 8

Příhozy: 35

Jan Zrzavý - Božena Němcová

Aukce

Jan Zrzavý
Božena Němcová

Id: 468601

kresba tužkou/papír, rozměr listu 18 x 12,5 cm, značeno ve spodní části, volně loženo

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
48 000

Detail

23.1.2024, 21:00:00

Účastníci: 18

Příhozy: 41

Jan Zrzavý - Loďka pod palmami

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka pod palmami

Id: 247202

suchá jehla/papír, rozměr tisku cca 9 x 13,5 cm, značeno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
47 000

Detail

12.5.2020, 21:53:00

Účastníci: 17

Příhozy: 71

Jan Zrzavý - Maják na Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Maják na Ile de Sein

Id: 247203

suchá jehla/ruční papír, rozměr tisku 6 x 10,5 cm, autorsky značeno vpravo dole, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
46 000

Detail

11.5.2020, 21:13:00

Účastníci: 16

Příhozy: 68

Jan Zrzavý - Antický portrét

Aukce

Jan Zrzavý
Antický portrét

Id: 356801

pastel/tužka/papír, rozměr ve výřezu 28 x 19 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký písemný posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
7 000

Prodáno za:
45 275

Detail

19.7.2022, 20:10:00

Účastníci: 18

Příhozy: 41

Jan Zrzavý - Blahopřání s tulipány

Aukce

Jan Zrzavý
Blahopřání s tulipány

Id: 170202

tužka/barevné pastelky/karton, rozměr 20 x 29 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, dekorativně adjustováno, věnování na zadní straně, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
45 000

Detail

16.1.2019, 22:36:00

Účastníci: 14

Příhozy: 50

Jan Zrzavý - Loďka s majákem

Aukce

Jan Zrzavý
Loďka s majákem

Id: 366202

kresba/papír, rozměr ve výřezu 11,2 x 15,1 cm, značeno monogramem vlevo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
45 000

Detail

18.7.2022, 20:10:00

Účastníci: 20

Příhozy: 48

Jan Zrzavý - Trosečníci

Aukce

Jan Zrzavý
Trosečníci

Id: 325001

kresba tužkou/papír, rozměr listu 17,4 x 23,7 cm, značeno vpravo dole monogramem, věnování ve spodní části, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen soudněznalecký posudek PhDr. Jana Štíbra

Vyvolávací cena:
6 000

Prodáno za:
44 000

Detail

4.10.2021, 20:21:00

Účastníci: 16

Příhozy: 54

Jan Zrzavý - Okrouhlice

Aukce

Jan Zrzavý
Okrouhlice

Id: 366201

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 10,1 x 15,1 cm, značeno monogramem a datováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
43 000

Detail

18.7.2022, 21:20:00

Účastníci: 12

Příhozy: 81

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 337506

litografie/papír, rozměr ve výřezu 14 x 17 cm, značeno a datováno ve spodní části v tisku, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
42 000

Detail

11.1.2022, 20:19:00

Účastníci: 23

Příhozy: 79

Jan Zrzavý - Kura

Aukce

Jan Zrzavý
Kura

Id: 251011

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 22 x 16,5 cm ,značeno monogramem s datací vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu,po, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
41 000

Detail

31.8.2020, 20:54:00

Účastníci: 16

Příhozy: 67

Jan Zrzavý - Vesnická kaplička

Aukce

Jan Zrzavý
Vesnická kaplička

Id: 2139

vosková pastelka/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 12 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen certifikát pravosti

Vyvolávací cena:
9 500

Prodáno za:
40 500

Detail

9.6.2015, 20:57:00

Účastníci: 4

Příhozy: 35

Jan Zrzavý - Rajský ostrov

Aukce

Jan Zrzavý
Rajský ostrov

Id: 134413

kolorovaná kresba/papír, rozměr 24 x 29 cm, signováno vpravo dole a na zadní straně včetně datace, věnování ve spodní části, zaskleno, oděrky na rámu, ojedinělý tématický výskyt, přiložen posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
37 600

Detail

21.5.2018, 20:33:00

Účastníci: 5

Příhozy: 8

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 407005

grafická technika/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 8 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
37 000

Detail

22.1.2024, 19:49:00

Účastníci: 16

Příhozy: 76

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 220304

lept/papír, rozměr ve výřezu 24 x 16 cm, značeno v tisku, paspartováno, zaskleno, rámováno, majitel získal přímo od autora

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
36 000

Detail

13.1.2020, 20:13:00

Účastníci: 19

Příhozy: 59

Jan Zrzavý - Zátiší s vázami, loděmi a jablky

Aukce

Jan Zrzavý
Zátiší s vázami, loděmi a jablky

Id: 373204

litografie/papír, rozměr ve výřezu 19,5 x 26,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
2 800

Prodáno za:
36 000

Detail

12.9.2022, 20:26:00

Účastníci: 21

Příhozy: 62

Jan Zrzavý - Stojící akt muže

Aukce

Jan Zrzavý
Stojící akt muže

Id: 397303

tužka/papír, viditelný rozměr 17,5 x 11 cm, neznačeno, zaskleno, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
36 000

Detail

16.1.2023, 20:59:00

Účastníci: 9

Příhozy: 45

Jan Zrzavý - Kristus - tvář z roušky Sv. Veroniky

Aukce

Jan Zrzavý
Kristus - tvář z roušky Sv. Veroniky

Id: 462201

litografie/papír, rozměr ve výřezu 18,5 x 10 cm, značeno ve spodní části, věnováno autorově ošetřovatelce Editě Loskotové, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
35 000

Detail

23.1.2024, 20:55:00

Účastníci: 8

Příhozy: 46

Jan Zrzavý - Konvolut osobní korespondence

Aukce

Jan Zrzavý
Konvolut osobní korespondence

Id: 268101

1) dopis psaný J. Zrzavým včetně drobné kresby, datováno 27.11.56 2) pozvánka na vernisáž z roku ´32, P.F.´34 3) soubor tří korespondenčních lístků z roku 1955 a 1956, vše podepsáno J. Zrzavým přiloženy dvě fotografie Jana Zrzavého a společnosti, ve které se nachází i adresátka jeho korespondence, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
33 000

Detail

5.10.2020, 22:31:00

Účastníci: 13

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 333501

suchá jehla/papír, rozměr tisku 23 x 14 cm, značeno a datováno ve spodní části, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
33 000

Detail

15.11.2021, 22:56:00

Účastníci: 14

Příhozy: 65

Jan Zrzavý - Ženský portrét

Aukce

Jan Zrzavý
Ženský portrét

Id: 420605

akvarel/papír, rozměr 14,5 x 13 cm, značeno a datováno ve spodní části, zaskleno, rámováno, zvlněný papír

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
33 000

Detail

4.4.2023, 21:15:00

Účastníci: 11

Příhozy: 15

Jan Zrzavý - Náměstí sv. Marka

Aukce

Jan Zrzavý
Náměstí sv. Marka

Id: 388510

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 20,5 x 26,5 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, stav viz foto

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
32 500

Detail

29.11.2022, 20:42:00

Účastníci: 13

Příhozy: 47

Jan Zrzavý - Ostravské haldy

Aukce

Jan Zrzavý
Ostravské haldy

Id: 187302

černá tužka/křída/papír, rozměr ve výřezu 11,2 x 18,2 cm, signováno a datováno 1932 vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
32 090

Detail

13.5.2020, 21:08:00

Účastníci: 9

Příhozy: 44

Jan Zrzavý - Studie var. 3

Aukce

Jan Zrzavý
Studie var. 3

Id: 358004

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 23 x 32 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, poškozený rám

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
32 000

Detail

16.5.2022, 21:45:00

Účastníci: 10

Příhozy: 44

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 490901

tužka/papír, rozměr listu 12 x 17 cm, značeno, datováno a popsáno vpravo dole, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
31 500

Detail

14.5.2024, 20:37:00

Účastníci: 7

Příhozy: 58

Jan Zrzavý - Venecia

Aukce

Jan Zrzavý
Venecia

Id: 163601

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 11,3 x 16,7 cm, signováno monogramem vpravo dole, vlevo nahoře datace, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
31 000

Detail

18.2.2019, 22:13:00

Účastníci: 11

Příhozy: 55

Jan Zrzavý - Z Bretaně

Aukce

Jan Zrzavý
Z Bretaně

Id: 267904

kresba/papír, rozměr ve výřezu 15 x 18,5 cm, značeno a datováno vlevo dole, paspartováno, volně loženo, nerámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
31 000

Detail

10.11.2020, 21:31:00

Účastníci: 18

Příhozy: 47

Jan Zrzavý - Zátiší s vázami, loděmi a jablky

Aukce

Jan Zrzavý
Zátiší s vázami, loděmi a jablky

Id: 407001

litografie/papír, rozměr ve výřezu 20 x 26,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
30 200

Detail

27.2.2023, 20:08:00

Účastníci: 23

Příhozy: 55

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 335605

tisková technika/papír, rozměr ve výřezu 26 x 17 cm, značeno a číslováno ve spodní části, paspartováno, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
30 000

Detail

10.1.2022, 20:04:00

Účastníci: 13

Příhozy: 61

Jan Zrzavý - Plachetnice

Aukce

Jan Zrzavý
Plachetnice

Id: 471417

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 11 x 15 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
30 000

Detail

22.1.2024, 20:40:00

Účastníci: 17

Příhozy: 57

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 1501

litografie/papír, signováno vlevo dole, rozměr ve výřezu 24,5 x 16,5 cm, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
29 500

Detail

1.12.2014, 21:00:00

Účastníci: 7

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - Studna v Karlachových sadech

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Karlachových sadech

Id: 463801

litografie/papír, rozměr ve výřezu 40,5 x 47,5 cm, značeno vpravo dole, číslováno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
28 000

Detail

5.12.2023, 20:20:00

Účastníci: 18

Příhozy: 49

Jan Zrzavý - K. H. Mácha

Aukce

Jan Zrzavý
K. H. Mácha

Id: 1516

litografie/papír, rozměr ve výřezu 43 x 36 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
27 000

Detail

1.12.2014, 21:35:00

Účastníci: 6

Příhozy: 30

Jan Zrzavý - Náměstíčko

Aukce

Jan Zrzavý
Náměstíčko

Id: 129502

kolorovaná kresba/papír, velikost kresby 10 x 16 cm, signováno a popsáno vlevo dole, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno, jedná se o návrh na divadelní dekoraci, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
8 000

Prodáno za:
27 000

Detail

15.5.2018, 21:09:00

Účastníci: 13

Příhozy: 34

Jan Zrzavý - Anděl I

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl I

Id: 375007

ručně kolorovaný lept/papír, autorský tisk, rozměr ve výřezu 24,5 x 16 cm, značeno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 800

Prodáno za:
27 000

Detail

13.9.2022, 21:23:00

Účastníci: 10

Příhozy: 40

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 32906

kombinovaná technika/ručně kolorovaná suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 16 x 11 cm, značeno vpravo dole tužkou, paspartováno, zaskleno, rámováno, velmi dobrý stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
26 100

Detail

8.6.2016, 22:00:00

Účastníci: 6

Příhozy: 45

Jan Zrzavý - Oceánská krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Oceánská krajina

Id: 177301

barevná kresba/papír, rozměr 8,5 x 10 cm, nesignováno, na zadní straně osobní věnování, zaskleno, oděrky na rámu, přiložen písemný posudek PhDr. Jany Orlíkové

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
26 000

Detail

2.4.2019, 21:41:00

Účastníci: 15

Příhozy: 28

Jan Zrzavý - Návrh plakátu na vlastní výstavu

Aukce

Jan Zrzavý
Návrh plakátu na vlastní výstavu

Id: 490902

tuš/papír, rozměr ve výřezu 8 x 4,7 cm (drobná kresba), značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
25 200

Detail

14.5.2024, 20:56:00

Účastníci: 11

Příhozy: 62

Jan Zrzavý - Anděl II.

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl II.

Id: 819

litografie/papír, rozměr 22,5 x 15 cm, signováno vpravo dole tužkou Jan Zrzavý, vlevo dole č. 6/100, levá strana papíru zvlněna, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
3 800

Prodáno za:
25 000

Detail

23.1.2014, 21:25:00

Účastníci: 4

Příhozy: 31

Jan Zrzavý - Studna v Karlachových sadech

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Karlachových sadech

Id: 256901

litografie/papír, rozměr tisku cca 38,5 x 46 cm, značeno vpravo dole, vpravo nahoře monogramem, vlevo dole číslováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
25 000

Detail

21.7.2020, 21:54:00

Účastníci: 22

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Palma

Aukce

Jan Zrzavý
Palma

Id: 308310

litografie/papír, rozměr ve výřezu 24 x 21,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, v levé části zahnědlý papír, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
25 000

Detail

1.6.2021, 20:30:00

Účastníci: 17

Příhozy: 66

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 54603

litografie/papír, rozměr ve výřezu 11,3 x 8,5 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
24 000

Detail

16.1.2017, 21:49:00

Účastníci: 8

Příhozy: 55

Jan Zrzavý - Zátiší

Aukce

Jan Zrzavý
Zátiší

Id: 129503

litografie/papír, rozměr ve výřezu 19,5 x 26 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
24 000

Detail

21.5.2018, 22:22:00

Účastníci: 10

Příhozy: 43

Jan Zrzavý - Studna v Karlachových sadech

Aukce

Jan Zrzavý
Studna v Karlachových sadech

Id: 72005

litografie/papír, rozměr ve výřezu 40 x 47 cm, signováno vpravo dole, osobní věnování, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
23 000

Detail

4.4.2017, 21:30:00

Účastníci: 13

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Mužství

Aukce

Jan Zrzavý
Mužství

Id: 397301

pastel/tužka/papír, rozměr 28 x 18,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
23 000

Detail

16.1.2023, 21:14:00

Účastníci: 14

Příhozy: 20

Jan Zrzavý - Krajina s hradem

Aukce

Jan Zrzavý
Krajina s hradem

Id: 419408

pastel/papír, rozměr 37 x 46 cm, značeno, popsáno a datováno vpravo dole, zaskleno, rámováno, oděrky na rámu, papír na několika místech poškozený

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
23 000

Detail

2.5.2023, 21:47:00

Účastníci: 12

Příhozy: 34

Jan Zrzavý - Loďky

Aukce

Jan Zrzavý
Loďky

Id: 72401

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 14 cm, signováno vpravo dole, věnování, datace, paspartováno, zaskleno, rámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
22 604

Detail

4.4.2017, 21:15:00

Účastníci: 11

Příhozy: 21

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 407002

lept/papír, rozměr ve výřezu 25 x 16 cm, značeno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, nerámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
22 000

Detail

28.2.2023, 20:41:00

Účastníci: 13

Příhozy: 46

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 471412

lept/papír, rozměr ve výřezu 38 x 20 cm, značeno a číslováno ve spodní části, značeno monogramem v tisku v horní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
22 000

Detail

5.3.2024, 20:25:00

Účastníci: 13

Příhozy: 45

Jan Zrzavý - Autoportrét

Aukce

Jan Zrzavý
Autoportrét

Id: 72105

kresba uhlem/tužka/papír, rozměr ve výřezu 59 x 40 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, na zadní straně přiloženo potvrzení Dr. Františka Dvořáka z 12. 10. 1994, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
15 000

Prodáno za:
21 000

Detail

3.4.2017, 22:01:00

Účastníci: 7

Příhozy: 13

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 76202

kolorovaná litografie/papír, velikost tisku 11,5 x 17 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole 98/200, paspartováno, zaskleno, novodobě rámováno, majitel získal přímo od autora

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
21 000

Detail

15.5.2017, 21:46:00

Účastníci: 7

Příhozy: 22

Jan Zrzavý - Básník a múza

Aukce

Jan Zrzavý
Básník a múza

Id: 407003

litografie/papír, rozměr ve výřezu 18 x 12,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
21 000

Detail

27.2.2023, 20:41:00

Účastníci: 11

Příhozy: 47

Jan Zrzavý - Strom poznání

Aukce

Jan Zrzavý
Strom poznání

Id: 381405

kombinovaná litografie se zlatotiskem/papír, rozměr ve výřezu 22 x 19,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
20 000

Detail

18.10.2022, 20:17:00

Účastníci: 10

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Maska

Aukce

Jan Zrzavý
Maska

Id: 474601

kombinovaná technika, pastel/tužka/papír, rozměr ve výřezu 16,5 x 10,5 cm, značeno ve spodní části, zaskleno, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého, ve spodní části přeložený papír (viz foto)

Vyvolávací cena:
8 500

Prodáno za:
20 000

Detail

8.4.2024, 20:26:00

Účastníci: 7

Příhozy: 24

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 25401

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 16 cm, signováno vpravo dole, vlevo č. 16/100, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, původní stav

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
19 500

Detail

12.4.2016, 21:39:00

Účastníci: 5

Příhozy: 29

Jan Zrzavý - Golgota

Aukce

Jan Zrzavý
Golgota

Id: 118803

litografie/papír, velikost tisku 18,5 x 12,5 cm, značeno vpravo dole, signatura není autentická, na zadní straně signováno monogramem, datováno, číslováno 8/12, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
19 500

Detail

19.3.2018, 22:14:00

Účastníci: 8

Příhozy: 12

Jan Zrzavý - Ilustrace k Islandskému rybáři

Aukce

Jan Zrzavý
Ilustrace k Islandskému rybáři

Id: 223216

kresba/papír, rozměr ve výřezu 15 x 16 cm, značeno s datací a věnováním ve spodní části, přiložen osobní vzkaz autora, paspartováno, zaskleno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
19 500

Detail

10.2.2020, 21:33:00

Účastníci: 11

Příhozy: 29

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 272311

grafická technika/papír, rozměr ve výřezu 26 x 17,5 cm, značeno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
19 500

Detail

10.11.2020, 20:16:00

Účastníci: 18

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Krokova dcera, Teta

Aukce

Jan Zrzavý
Krokova dcera, Teta

Id: 474602

litografie/papír, rozměr ve výřezu 11 x 7,5 cm, značeno a datováno vlevo dole v tisku, paspartováno, zaskleno, rámováno, příloha Veraikonu 1920, uvedeno v soupisu Grafické dílo Jana Zrzavého (František Dvořák, 1977), dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
19 000

Detail

22.1.2024, 20:18:00

Účastníci: 8

Příhozy: 56

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 388508

lept/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 15,5 cm, značeno a popsáno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen certifikát pravosti vystaven Mgr. Šárkou Molnárovou

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
18 502

Detail

28.11.2022, 21:34:00

Účastníci: 15

Příhozy: 45

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 1407

litografie/papír, rozměr tisku 22,5 x 14,5 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole č. 44/100, volně loženo, zabarveno od nevhodné pasparty, list je v horní a spodní části přeložen

Vyvolávací cena:
2 800

Prodáno za:
18 500

Detail

14.10.2014, 20:08:00

Účastníci: 7

Příhozy: 52

Jan Zrzavý - Autoportrét

Aukce

Jan Zrzavý
Autoportrét

Id: 462202

tužka/papír, rozměr ve výřezu 10 x 12 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, přiložen vzkaz Jana Zrzavého paní Editě podepsaný autorem (4.8.1976)

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
18 000

Detail

23.1.2024, 20:02:00

Účastníci: 11

Příhozy: 41

Jan Zrzavý - Autoportrét

Aukce

Jan Zrzavý
Autoportrét

Id: 462203

tužka/papír, rozměr listu 15 x 10 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, rámováno, publikováno v autorově monografii Jan Zrzavý (naps. Miroslav Lamač, Praha 1980) na str. 4, přiložena originální korespondence s autorovou ošetřovatelkou Editou Loskotovou (publikováno v autorově monografii Miroslav Lamač: Jan Zrzavý, Praha 1980 (str. 3), přiložena originální fotografie V. Zlámala s poděkováním za přání k autorovým 85. narozeninám

Vyvolávací cena:
6 500

Prodáno za:
17 500

Detail

23.1.2024, 20:09:00

Účastníci: 7

Příhozy: 19

Jan Zrzavý - Návrh na Ex libris

Aukce

Jan Zrzavý
Návrh na Ex libris

Id: 468602

tuš/papír, rozměr listu 23 x 15,5 cm, značeno vpravo dole, na zadní straně rukou psané úvahy a poznámky autora, vytvořeno na hlavičkovém papíru kavárny Louvre, Praha, volně loženo

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
17 500

Detail

22.1.2024, 21:12:00

Účastníci: 14

Příhozy: 32

Jan Zrzavý - Mladík

Aukce

Jan Zrzavý
Mladík

Id: 384302

hollarotypie, kolorováno/pastel/papír, rozměr ve výřezu 10 x 8,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
17 100

Detail

18.10.2022, 19:52:00

Účastníci: 10

Příhozy: 29

Jan Zrzavý - Strom poznání (Krajina rozkoše)

Aukce

Jan Zrzavý
Strom poznání (Krajina rozkoše)

Id: 394004

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu cca 24 x 21,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
17 000

Detail

4.4.2023, 20:00:00

Účastníci: 16

Příhozy: 49

Jan Zrzavý - Náměstí sv. Marka

Aukce

Jan Zrzavý
Náměstí sv. Marka

Id: 409803

litografie/papír, rozměr ve výřezu 15 x 21 cm, značeno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
17 000

Detail

4.4.2023, 21:06:00

Účastníci: 12

Příhozy: 32

Jan Zrzavý - Ticho

Aukce

Jan Zrzavý
Ticho

Id: 132403

dřevoryt/papír, rozměr ve výřezu 14 x 7,5 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
16 500

Detail

17.5.2018, 21:44:00

Účastníci: 8

Příhozy: 27

Jan Zrzavý - Lodě u mola

Aukce

Jan Zrzavý
Lodě u mola

Id: 350403

tisková technika/papír, rozměr listu 42 x 54 cm, značeno v tisku i vlastnoručně, zaskleno, oděrky na rámu, stav viz foto

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
16 500

Detail

4.4.2022, 22:41:00

Účastníci: 18

Příhozy: 29

Jan Zrzavý - Anděl IV

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl IV

Id: 356306

lept/pastel/papír, rozměr listu 38 x 29 cm, značeno a popsáno ve spodní části, autorský tisk, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 000

Prodáno za:
16 111

Detail

16.5.2022, 20:29:00

Účastníci: 11

Příhozy: 20

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 640

litografie, rozměr ve výřezu 26 x 16,5 cm, signováno vpravo dole, č. 57/100, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
3 200

Prodáno za:
16 100

Detail

25.11.2013, 21:13:00

Účastníci: 5

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 407004

lept/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 16 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
16 000

Detail

28.2.2023, 21:00:00

Účastníci: 13

Příhozy: 40

Jan Zrzavý - Najáda

Aukce

Jan Zrzavý
Najáda

Id: 471416

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 10 x 14,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
16 000

Detail

23.1.2024, 21:02:00

Účastníci: 22

Příhozy: 36

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 388509

lept/papír, rozměr ve výřezu 12 x 19 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
15 500

Detail

29.11.2022, 20:22:00

Účastníci: 16

Příhozy: 41

Jan Zrzavý - Arkády

Aukce

Jan Zrzavý
Arkády

Id: 489408

kombinovaná technika/tužka/pastelky/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 11,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno muzeálním sklem, rámováno

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
15 500

Detail

13.5.2024, 19:59:00

Účastníci: 8

Příhozy: 19

Jan Zrzavý - Ticho

Aukce

Jan Zrzavý
Ticho

Id: 212703

dřevoryt/papír, rozměr tisku 13,5 x 6,3 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
15 000

Detail

11.11.2019, 19:48:00

Účastníci: 22

Příhozy: 41

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 357005

tisková technika/papír, rozměr ve výřezu 20 x 15 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:
3 000

Prodáno za:
15 000

Detail

16.5.2022, 22:04:00

Účastníci: 6

Příhozy: 18

Jan Zrzavý - Maják z Ile de Sein

Aukce

Jan Zrzavý
Maják z Ile de Sein

Id: 331401

grafika/papír, rozměr ve výřezu 7,5 x 12,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, přiloženo odborné vyjádření Ak. mal. Igora Fogaše

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
14 500

Detail

15.11.2021, 19:45:00

Účastníci: 17

Příhozy: 50

Jan Zrzavý - Nám. sv Marka

Aukce

Jan Zrzavý
Nám. sv Marka

Id: 418202

barevná litografie/papír, rozměr ve výřezu 22 x 27 cm, značeno a číslováno, ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
14 500

Detail

3.4.2023, 20:34:00

Účastníci: 13

Příhozy: 29

Jan Zrzavý - Dívka v závoji

Aukce

Jan Zrzavý
Dívka v závoji

Id: 384301

zinkografie/akvarel/papír, rozměr ve výřezu 16,5 x 11 cm, značeno uprostřed dole v tisku i tužkou, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 800

Prodáno za:
14 000

Detail

18.10.2022, 19:36:00

Účastníci: 9

Příhozy: 49

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 433810

litografie/papír, rozměr listu 15,5 x 22 cm, značeno vpravo dole v tisku, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
14 000

Detail

16.10.2023, 19:52:00

Účastníci: 14

Příhozy: 54

Jan Zrzavý - Orientální krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Orientální krajina

Id: 143115

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 7,5 x 10,5 cm, signováno monogramem vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
13 000

Detail

11.10.2018, 22:15:00

Účastníci: 9

Příhozy: 28

Jan Zrzavý - Benátky

Aukce

Jan Zrzavý
Benátky

Id: 1529

lept/papír, rozměr ve výřezu 11,5 x 16 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
12 500

Detail

1.12.2014, 22:04:00

Účastníci: 6

Příhozy: 33

Jan Zrzavý - Camaret

Aukce

Jan Zrzavý
Camaret

Id: 123103

tužka/papír, rozměr kresby 12,4 x 15,8 cm, signováno monogramem vpravo dole, zaskleno, rámováno, konzultováno a posouzeno PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
12 500

Detail

20.3.2018, 21:48:00

Účastníci: 6

Příhozy: 17

Jan Zrzavý - Tři hlavy

Aukce

Jan Zrzavý
Tři hlavy

Id: 187618

litografie/papír, rozměr ve výřezu 13 x 9,5 cm, signováno uprostřed dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
12 500

Detail

16.5.2019, 22:35:00

Účastníci: 12

Příhozy: 37

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 46802

suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 25,5 x 16,5 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole 47/100, paspartováno, zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
12 000

Detail

19.10.2016, 21:33:00

Účastníci: 8

Příhozy: 20

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 502401

grafická technika/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 8 cm, značeno tužkou ve spodní části, paspartováno, zaskleno galerijním sklem, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
11 500

Detail

14.5.2024, 21:23:00

Účastníci: 14

Příhozy: 37

Jan Zrzavý - Konvolut dvou kusů

Aukce

Jan Zrzavý
Konvolut dvou kusů

Id: 462205

Orient: lept/papír, rozměr ve výřezu 9,5 x 7,5 cm, značeno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, nerámováno Vdova: suchá jehla/papír, rozměr ve výřezu 7 x 6 cm, značeno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
11 000

Detail

22.1.2024, 20:04:00

Účastníci: 6

Příhozy: 37

Jan Zrzavý - Dívka

Aukce

Jan Zrzavý
Dívka

Id: 1627

kresba tužkou/papír, rozměr ve výřezu 18,5 x 13,5 cm, signováno vpravo dole, věnování, paspartováno zaskleno, původní stav

Vyvolávací cena:
5 500

Prodáno za:
10 500

Detail

4.12.2014, 20:41:00

Účastníci: 5

Příhozy: 11

Jan Zrzavý - Zahrádky u Císařského mlýna

Aukce

Jan Zrzavý
Zahrádky u Císařského mlýna

Id: 18737

kombinovaná technika/papír, rozměr ve výřezu 13,3 x 18 cm, signováno vpravo dole, datováno 1951, na spodní straně francouzský přípis, paspartováno, volně loženo, nerámováno, původní dobrý stav

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
10 500

Detail

1.3.2016, 22:09:00

Účastníci: 11

Příhozy: 35

Jan Zrzavý - Krásná hora

Aukce

Jan Zrzavý
Krásná hora

Id: 493702

tužka/papír, rozměr listu 9 x 13,5 cm, značeno, datováno a popsáno na zadní straně, chráněno plexi, rámováno, dílo pochází z pozůstalosti Karla Kučery, sekretáře a společníka Jana Zrzavého

Vyvolávací cena:
3 500

Aktuální cena:
10 500

Detail

25.6.2024, 21:11:00

Účastníci: 4

Příhozy: 6

Jan Zrzavý - Loretánské náměstí

Aukce

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

Id: 500615

litografie/papír, rozměr ve výřezu 14 x 17 cm, značeno a datováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
10 500

Detail

14.5.2024, 19:56:00

Účastníci: 11

Příhozy: 37

Jan Zrzavý - Sv. Václav

Aukce

Jan Zrzavý
Sv. Václav

Id: 383306

litografie/papír, rozměr ve výřezu 23,5 x 17,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
10 000

Detail

17.10.2022, 19:42:00

Účastníci: 12

Příhozy: 47

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 40818

litografie/papír, rozměr ve výřezu 10,5 x 7 cm, signováno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 200

Prodáno za:
9 700

Detail

8.9.2016, 20:36:00

Účastníci: 7

Příhozy: 43

Jan Zrzavý - Krajina

Aukce

Jan Zrzavý
Krajina

Id: 75106

kolorovaná litografie/papír, velikost tisku 9,5 x 6,5 cm, signováno vpravo dole tužkou, příloha Veraikonu r. VI, volně loženo, nerámováno

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
9 500

Detail

18.5.2017, 20:27:00

Účastníci: 4

Příhozy: 30

Jan Zrzavý - Studie nohou

Aukce

Jan Zrzavý
Studie nohou

Id: 442801

kresba/papír, rozměr ve výřezu 50,5 x 41,5 cm, neznačeno, uvedeno v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého pod číslem 418, papír v ploše pomačkán, paspartováno, zaskleno, rámováno, oděrky na rámu, v horní části znečištěno (viz foto)

Vyvolávací cena:
5 000

Prodáno za:
9 500

Detail

4.9.2023, 20:52:00

Účastníci: 8

Příhozy: 10

Jan Zrzavý - Anděl

Aukce

Jan Zrzavý
Anděl

Id: 350408

suchá jehla/ruční papír, rozměr listu 23 x 16 cm, značeno monogramem v tisku, paspartováno, zaskleno, oděrky na rámu, list mírně posunut

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
8 500

Detail

4.4.2022, 19:37:00

Účastníci: 10

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Korespondence

Aukce

Jan Zrzavý
Korespondence

Id: 292009

sedm kusů korespondence, různé velikosti, vše popsáno, volně loženo, nerámováno, konzultováno a pravost potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou

Vyvolávací cena:
1 500

Prodáno za:
8 000

Detail

22.2.2021, 20:46:00

Účastníci: 9

Příhozy: 39

Jan Zrzavý - Ticho

Aukce

Jan Zrzavý
Ticho

Id: 463002

linoryt/papír, rozměr ve výřezu 18,5 x 9,5 cm, značeno vpravo nahoře v tisku a tužkou vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno, poškozený rám

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
8 000

Detail

4.12.2023, 20:08:00

Účastníci: 9

Příhozy: 38

Jan Zrzavý - Studie k Antikristu

Aukce

Jan Zrzavý
Studie k Antikristu

Id: 394013

zinkografie/papír, rozměr 26 x 20 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 000

Prodáno za:
6 500

Detail

2.5.2023, 19:58:00

Účastníci: 6

Příhozy: 14

Jan Zrzavý - Hlava Krista

Aukce

Jan Zrzavý
Hlava Krista

Id: 433108

litografie/papír, rozměr listu 15,5 x 10,5 cm, značeno vpravo dole, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
2 500

Prodáno za:
5 500

Detail

19.6.2023, 20:01:00

Účastníci: 8

Příhozy: 25

Jan Zrzavý - Strom poznání

Aukce

Jan Zrzavý
Strom poznání

Id: 385108

kombinovaná litografie se zlatotiskem/papír, rozměr ve výřezu 24 x 19,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
4 500

Prodáno za:
5 000

Detail

17.1.2023, 21:00:00

Účastníci: 5

Příhozy: 6

Jan Zrzavý - Zpěv

Aukce

Jan Zrzavý
Zpěv

Id: 427201

heliogravura/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 15,5 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno, ilustrace k básni K.H.Máchy Máj

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
4 300

Detail

2.5.2023, 21:03:00

Účastníci: 3

Příhozy: 9

Jan Zrzavý - Autoportrét

Aukce

Jan Zrzavý
Autoportrét

Id: 462204

tužka/papír, rozměr ve výřezu 14 x 9,5 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, rámováno, publikováno v autorově monografii Jan Zrzavý, naps. Miroslav Lamač, Praha 1980, str. 4

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
4 100

Detail

23.1.2024, 20:07:00

Účastníci: 5

Příhozy: 7

Jan Zrzavý - Intermezzo

Aukce

Jan Zrzavý
Intermezzo

Id: 427202

heliogravura/papír, rozměr ve výřezu 24,5 x 15,5 cm, značeno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 500

Prodáno za:
3 500

Detail

2.5.2023, 21:27:00

Účastníci: 1

Příhozy: 1

Jan Zrzavý - Ilustrace

Aukce

Jan Zrzavý
Ilustrace

Id: 20203

litografie/papír, rozměr ve výřezu 15,5 x 11, značeno vpravo dole, paspartováno, volně loženo

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
3 400

Detail

29.2.2016, 22:36:00

Účastníci: 6

Příhozy: 21

Jan Zrzavý - Strom poznání (Krajina rozkoše)

Aukce

Jan Zrzavý
Strom poznání (Krajina rozkoše)

Id: 484813

zlacená ražba/plátno, rozměr ve výřezu 21 x 19 cm, neznačeno, paspartováno, zaskleno, rámováno

Vyvolávací cena:
3 000

Aktuální cena:
3 100

Detail

25.6.2024, 20:00:00

Účastníci: 2

Příhozy: 2

Jan Zrzavý - Sběratelské vydání plakátu

Aukce

Jan Zrzavý
Sběratelské vydání plakátu

Id: 37502

plakát k X. výstavě K.V.U. Aleš/papír, velikost tisku 58 x 37,5 cm, zaskleno, rámováno, původní stav

Vyvolávací cena:
1 000

Prodáno za:
1 100

Detail

14.7.2016, 22:24:00

Účastníci: 2

Příhozy: 2